PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 6 | 1 | 24-28
Article title

Kształtowanie się opieki pielęgnacyjnej nad chorymi w Europie Zachodniej w XVIII i w I połowie XIX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The development of nursing care of the sick in Western Europe in the 18th and the first half of the 19th centuries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ideologia oświecenia oraz Rewolucja we Francji miały bardzo negatywny wpływ na działalność zgromadzeń zakonnych w zakresie opieki nad chorymi w szpitalach w XVIII wieku. Cesarz Napoleon I starał się naprawić zaistniałą sytuację, przywracając siostrom zakonnym prawo pielęgnacji chorych. W Niemczech w I połowie XIX wieku ciężar opieki nad chorymi spoczywał na zakonach katolickich, a od lat 30. do pracy charytatywnej w szpitalach włączył się także kościół ewangelicki, zatrudniając w tym celu kobiety świeckie, tzw. diakonise.
EN
The Enlightenment ideology and the French Revolution had a very negative impact on the activities of religious congregations in respect of nursing care of the sick in hospitals in the 18th century. Emperor Napoleon I attempted to improve the existing situation by restoring the right for nursing care to nuns. In the first half of the 19th century, in Germany catholic religious orders had the obligation to provide nursing care and in the 30’s of the 19th century the Evangelical Church also joined charity work in hospitals by employing laywomen, i.e. deaconesses.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
24-28
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Medical University in Lodz, Poland
References
 • 1. Murken, A. H. (1995). Vom Armenhospital zum Grossklinikum: die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. DuMont.
 • 2. Slyda, B. (1977). Dzieje medycyny w zarysie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • 3. Leven, K. H. (2017). Geschichte der Medizin: von der Antike bis zur Gegenwart (Vol. 2452). CH Beck.
 • 4. Seidler, E. (1975). Lebensplan und Gesundheitsführung: Franz Anton Mai und die medizinische Aufklärung in Mannheim. Boehringer.
 • 5. Leibbrand, W. (1956). Die speculative Medizin der Romantik., Claassen.
 • 6. Bischoff, C. (1992). Frauen in der Krankenpflege: zur Entwicklung von Frauenrolle und Frauenberufstätigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Campus-Verlag.
 • 7. Schäfer, T. (1887). Die weibliche Diakonie., Stuttgart.
 • 8. Seidler, E., & Leven, K. H. (2003). Geschichte der Medizin und der Krankenpflege. Kohlhammer Verlag.
 • 9. Poznańska, S. (1988). Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • 10. Sticker, A. (1959). Theodor Fliedner: Von d. Anfängen d. Frauendiakonie. Neukirchener Verlag.
 • 11. Singer, Ch., Underwood, E.A. (1962). A short history of medicine., Oxford.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ef4fd695-9f87-435d-bd53-0a23f84a5fdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.