Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 1 | 57-63

Article title

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące leczenia nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego u kobiet ciężarnych

Content

Title variants

EN
Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society concerning the treatment of lymphatic and hematopoietic system neoplasms in pregnant women

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Discipline

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

57-63

Physical description

Contributors

 • Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień, ul. Henryka Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice, tel.: +48 32 259 12 81
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Bogdan Michalski, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, tel.: +48 32 605 35 66

References

 • 1. Rubach M., Litwiniuk M., Mądry R., Wełnicka-Jaśkiewicz M.: Nowotwory u kobiet w ciąży. W: Krzakowski M., Warzocha K. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Tom I, Via Medica, Gdańsk 2013: 497–510.
 • 2. Cieślik A.: Epidemiologia białaczek w Polsce. Studia Med. 2011; 21: 53–60.
 • 3. Krekora M., Biesiada L., Kędzierska A. i wsp.: Przebieg ciąży i porodu u pacjentki z ostrą białaczką szpikową. Opis przypadku. Przegl. Menopauz. 2011; 6: 500–503.
 • 4. Biener D.M., Gossing G., Kuehnl A. i wsp.: Diagnosis and treatment of maternal acute myeloid leukemia during pregnancy imitating HELLP syndrome. J. Perinat. Med. 2009; 37: 713–714.
 • 5. Góra-Tybor J.: Terapia przewlekłej białaczki szpikowej u kobiet w ciąży. Hematologia 2011; 2: 57–62.
 • 6. Celiloglu M., Altunyurt S., Undar B.: Hydroxyurea treatment for chronic myeloid leukemia during pregnancy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2000; 79: 803–804.
 • 7. Góra-Tybor J., Budźko W., Wiszniewska-Gauer E., Chojnowski K.: Przewlekła białaczka szpikowa u ciężarnej – problemy terapeutyczne. Opis przypadku. Acta Haematol. Pol. 2000; 31: 201–204.
 • 8. Greenlund L.J.S., Letendre L., Tefferi A.: Acute leukemia during pregnancy: a single institutional experience with 17 cases. Leuk. Lymphoma 2001; 41: 571–577.
 • 9. Costas L., Casabonne D., Benavente Y. i wsp.: Reproductive factors and lymphoid neoplasms in Europe: findings from Epi-Lymph case-control study. Cancer Causes Control 2012; 23: 195–206.
 • 10. Sułek K.: Etyczne aspekty w leczeniu chłoniaków złośliwych. Onkol. Prakt. Klin. 2011; 7: 254–257.
 • 11. Ringelstein M., Harmel J., Distelmaier F. i wsp.: Neuromyelitis optica and pregnancy during therapeutic B cell depletion: infant exposure to anti-AQP4 antibody and prevention of rebound relapses with low-dose rituximab postpartum. Mult. Scler. 2013; 19: 1544–1547.
 • 12. Kimby E., Sverrisdottir A., Elinder G.: Safety of rituximab therapy during the first trimester of pregnancy: a case history. Eur. J. Haematol. 2004; 72: 292–295.
 • 13. Majid M.J., Savona S.R., Khan G.Q.: Hodgkin’s disease in pregnancy. J. Obstet. Gynaecol. 1998; 18: 486–487.
 • 14. Świerczewski A., Pasiński J., Estemberg D. i wsp.: Ciąża i poród u pacjentki z chłoniakiem nieziarniczym – opis przypadku. Ginekol. Pol. 2012; 83: 57–61.
 • 15. Horowitz N.A., Benyamini N., Wohlfart K. i wsp.: Reproductive organ involvement in non-Hodgkin lymphoma during pregnancy: a systematic review. Lancet Oncol. 2013; 14: 275–282.
 • 16. Cohen J.B., Blum K.A.: Evaluation and management of lymhoma and leukemia in pregnancy. Clin. Obstet. Gynecol. 2011; 54: 556–566.

Document Type

communication

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-ee60e108-17bb-4f53-85e1-a727d6df2580
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.