PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 1 | 29-36
Article title

Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej

Content
Title variants
EN
Importance of the reliable glaucoma progression follow-up in the clinical practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jaskra jest globalnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, pierwszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku, czyli inwalidztwa wzrokowego, odpowiadającą za 5,2 mln przypadków ślepoty na świecie. Od wielu lat największym problemem w tej chorobie pozostaje zbyt późno postawione rozpoznanie i wdrożone leczenie. W dalszej kolejności można by wymienić szereg innych przyczyn niepowodzeń terapeutycznych, jak np. słabą współpracę pacjentów (non-compliance), zbyt zachowawcze postępowanie lekarzy (zwlekanie z włączeniem procedur zabiegowych), nieumiejętność właściwej oceny progresji i interpretacji badań obrazowych, a często także ich słabą dostępność dla chorych. W ostatnich latach wprowadzono do użytku szereg nowych urządzeń przeznaczonych do wczesnej diagnostyki i monitorowania jaskry, w większości wykorzystujących optykę laserową. Jedną z głównych zalet tych aparatów, poza uzyskiwaniem obrazu o wysokiej rozdzielczości badanych struktur oka i możliwością ich zmierzenia, jest opcja nakładania na siebie kolejnych pomiarów w czasie wizyt kontrolnych. Możliwość taka, niestety w praktyce zbyt rzadko wykorzystywana, pozwala na dokonanie wiarygodnej i obiektywnej oceny, czy leczymy neuropatię jaskrową wystarczająco i właściwie. Właśnie od analizy zmian w wieloletnich badaniach porównawczych i od pomiarów tempa progresji jaskry powinny w największej mierze zależeć nasze decyzje terapeutyczne, jak choćby wybór rodzaju leczenia: zachowawczego, laserowego bądź chirurgicznego.
EN
Glaucoma is globally, according to WHO reports, the first cause of irreversible blindness worldwide. The disease is responsible for 5.2 mln of total visual loss cases. Main problem with glaucoma still remains the same – the late diagnosis and late therapy onset. On the second place, we should mention inappropriate therapy course due to low patients compliance, too conservative doctors approach and difficulites with correct interpreting of the imaging tests, as well as with establishing glaucoma progression rate. Last but not least, problems with diagnostic tests availability should also be mentioned. In the last decade, several new diagnostic instruments, based on laser optics became more widespread. Besides the acquistion of high resolution images of the eye tissues, together with obtaining its precise measuerements, there is truly one key advantage: the possibility of making computer assisted calculatons of the progression rate and trends of measured parameters. However, this advantage is too rarely utilized in ophthalmologists everyday practice. It enables the reliable asssesment of the effectiveness of our therapy, telling us if sometning more should be done. Our thereputic decisions, concerning the choice between topical medications, laser or surgery should always by accompanied by the long term diagnostic tests analysis, using the implemented software progression tools.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
29-36
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie; Centrum Okulistyczne OPTIMUM w Warszawie
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
References
 • 1. Bengtsson B, Patella VM, Heijl A. Prediction of glaucomatous visual field loss by extrapolation of linear trends. Arch Ophthalmol 2009; 127(12): 1610-1615.
 • 2. Leske MC, Heijl A, Hussein M, et al. Early Manifest Glaucoma Trial Group. Factors for glaucoma progression and the effect of treatment: the early manifest glaucoma trial. Arch Ophthalmol 2003; 121(1): 48-56.
 • 3. Lee JM, Caprioli J, Nouri-Mahdavi K, et al. Baseline prognostic factors predict rapid visual field deterioration in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014; 55(4): 2228-2236.
 • 4. Vianna JR, Chauhan BC. How to detect progression in glaucoma. Prog Brain Res 2015; 221: 135-158.
 • 5. Yoon JY, Na JK, Park CK. Detecting the progression of normal tension glaucoma: a comparison of perimetry, optic coherence tomography, and Heidelberg retinal tomography. Korean J Ophthalmol 2015; 29(1): 31-39.
 • 6. Chauhan BC, Garway-Heath DF, Goñi FJ, et al. Practical recommendations for measuring rates of visual field change in glaucoma. Br J Ophthalmol 2008; 92(4): 569-573.
 • 7. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. 3rd Edition. Dogma, Savona 2008: 117.
 • 8. Haas A, Flammer J, Schneider U. Influence of age on the visual fields of normal subjects. Am J Ophthalmol 1986; 101(2): 199-203.
 • 9. Chauhan BC, Malik R, Shuba LM, et al. Rates of glaucomatous visual field change in a large clinical population. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014; 55(7): 4135-4143.
 • 10. Heijl A, Bengtsson B, Hyman L, et al. Early Manifest Glaucoma Trial Group. Natural history of open-angle glaucoma. Ophthalmology 2009; 116(12): 2271-2276.
 • 11. Wasyluk J, Spaeth G. Indywidualne kontra standardowe podejście do pacjenta – klucz do sukcesu w leczeniu jaskry. Zastosowanie skali DDLS i Colored Glaucoma Graph (Individualized as opposed to standardized care for glaucoma patients – the key to success. The use of the DDLS and the Colored Glaucoma Graph). OphthaTherapy 2015; 4(8): 240-257.
 • 12. King C, Sherwin JC, Ratnarajan G, et al. Twenty-year outcomes in patients with newly diagnosed glaucoma: mortality and visual function. Br J Ophthalmol 2018 [DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-311595]. [Epub ahead of print].
 • 13. Forsman E, Kivelä T, Vesti E. Lifetime visual disability in open-angle glaucoma and ocular hypertension. J Glaucoma 2007; 16(3): 313- -319.
 • 14. Wasyluk J, Prost ME. Jak sprawdzić, czy leczymy jaskrę skutecznie? Przegląd współczesnych metod oceny progresji neuropatii jaskrowej. Okulistyka 2015; 2: 12-17.
 • 15. Zhang X, Dastiridou A, Francis BA, et al. Advanced Imaging for Glaucoma Study Group. Comparison of Glaucoma Progression Detection by Optical Coherence Tomography and Visual Field. Am J Ophthalmol 2017; 184: 63-74.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ee35af94-bb61-4ad7-9743-5d6c8fd00fe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.