PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 2 | 150–156
Article title

Zakażenie wirusem zika – nowe zagrożenie epidemiczne

Content
Title variants
EN
Zika virus infection – a new epidemic threat
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Zika virus, like dengue and yellow fever viruses, is an RNA virus of the Flaviviridae family. The virus is transmitted by Aedes mosquitoes. On February 1, 2016, the World Health Organization declared Zika virus a Public Health Emergency of International Concern, similarly as in the case of Ebola virus in 2014 and bird flu virus in 2009. Although the Zika virus commonly causes a mild flu-like illness, it can cause congenital infections in the foetus. Based on the recommendations of the International Health Regulations Emergency Committee, the World Health Organization confirmed the possible relationship between the increase in the incidence of Zika virus infections and an increased number of infants with microcephaly. The incidence of microcephaly in Brazil in 2015 was 10–20 times higher than in previous years. A total of 691 cases of travel-related Zika infections have been reported in the United States of America, including 206 pregnant women – with 11 cases of sexually transmitted infection; Guillain–Barré syndrome complication was identified in 2 cases. There is an emphasis on measures to prevent mosquito bites and eliminate mosquito breeding sites in the countries affected by the epidemic. Due to both, Zika virus isolation from sperm and the growing number of sexually transmitted infections, measures to prevent sexual transmission of Zika virus have also been taken. There is an ongoing research to develop vaccine against the Zika virus, however, the estimated time of vaccine development is several years.
PL
Wirus zika należy do wirusów RNA z rodziny Flaviviridae, podobnie jak wirus żółtej gorączki i dengi. Jest przenoszony przez komary z rodziny Aedes. W wydanym 1 lutego 2016 roku oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia określiła wirus zika jako zagrożenie epidemiczne o potencjalnie światowym zasięgu, podobnie jak wirus ebola w 2014 roku oraz wirus ptasiej grypy w 2009 roku. Wirus zika najczęściej wywołuje łagodne objawy grypopodobne, jednak u ciężarnych może wywołać zakażenia wrodzone płodów. Na podstawie rekomendacji International Health Regulations Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła możliwy związek między wzrostem zachorowań wywołanych przez wirus zika a znacznym zwiększeniem liczby noworodków z małogłowiem. W Brazylii rodzi się obecnie 10–20-krotnie więcej dzieci z małogłowiem w porównaniu z latami poprzednimi. Na terenie Stanów Zjednoczonych potwierdzono obecnie 691 przypadków przywleczonych zakażeń wirusem zika, spośród których 206 to kobiety w ciąży – do 11 zakażeń doszło drogą płciową, w 2 przypadkach stwierdzono powikłanie w postaci zespołu Guillaina–Barrégo. W krajach objętych epidemią nacisk kładzie się na profilaktykę ukąszeń oraz ograniczenie miejsc namnażania się komarów. Ze względu na izolowanie wirusa zika z nasienia i zwiększającą się liczbę potwierdzonych zakażeń nabytych drogą płciową zaleca się również profilaktykę w tym zakresie. Rozpoczęto prace nad szczepionką, jednak przewidywany czas jej opracowania wynosi kilka lat.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
150–156
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
References
 • 1. World Health Organization: Zika virus. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/ [Accessed 9 February 2016].
 • 2. Hayes EB: Zika virus outside Africa. Emerg Infect Dis 2009; 15: 1347–1350.
 • 3. Hennessey M, Fischer M, Staples JE: Zika virus spreads to new areas – region of the Americas, May 2015–January 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65: 55–58.
 • 4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Zika virus infection. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx [Accessed 27 January 2016].
 • 5. Centers for Disease Control and Prevention: Zika virus. Symptoms, diagnosis, and treatment. Available from: http://www.cdc.gov/zika/symptoms/index.html [Accessed April 2016].
 • 6. Calvet G, Aguiar RS, Melo AS et al.: Detection and sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses with microcephaly in Brazil: a case study. Lancet Infect Dis 2016. DOI: 10.1016/S1473-3099(16)00095-5.
 • 7. Mlakar J, Korva M, Tul N et al.: Zika virus associated with microcephaly. N Engl J Med 2016; 374: 951–958.
 • 8. Petersen EE, Staples JE, Meaney-Delman D et al.: Interim guidelines for pregnant women during a Zika virus outbreak – United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65: 30–33.
 • 9. Fauci AS, Morens DM: Zika virus in the Americas – yet another arbovirus threat. N Engl J Med 2016; 374: 601–604.
 • 10. World Health Organization: Psychosocial support for pregnant women and for families with microcephaly and other neurological complications in the context of Zika virus. Interim guidance for health-care providers. Available from: http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/psychosocial-support/en/ [Accessed April 2016].
 • 11. Gatherer D, Kohl A: Zika virus: a previously slow pandemic spreads rapidly through the Americas. J Gen Virol 2016; 97: 269–273.
 • 12. Centers for Disease Control and Prevention, CDC Health Advisory: Recognizing, managing, and reporting Zika virus infections in travelers returning from Central America, South America, the Caribbean, and Mexico. Available from: http://emergency.cdc.gov/han/han00385.asp [Accessed 15 January 2016].
 • 13. Oster AM, Brooks JT, Stryker JE et al.: Interim guidelines for prevention of sexual transmission of Zika virus – United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65: 120–121.
 • 14. Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO): Zika virus infection: step by step guide on Risk Communications and Community Engagement. Available from: ht tp : / / www. p aho. o rg/hq / index . php?opt ion=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33051&lang=en [Accessed 28 February 2016].
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ee2b4cf1-334d-4a13-b5f8-7eac022135ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.