PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 169-173
Article title

Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

Content
Title variants
EN
Wheezing and asthma in early childhood – a PRACTALL consensus report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asthma is a serious global health problem, because people of all ages are affected by this illness. It was show that a one in three child has at least one episode of wheezing prior to there third birthday. That is why GINA report and other guidelines for diagnosis and treatment of wheezing in children were issued. One of them is PRACTALL consensus report as a guideline for clinical practice in Europe and in North America. In this report four different pattern of recurrent wheeze in paediatric population have been proposed: transient, nonatopic, persistent asthma and severe intermittent asthma. PRACTALL report underlying that age and triggers can be used to define different phenotypes. According to ERS TASK FORCE (2008) episodic and multiple trigger wheezes are recognized. Episodic wheeze is defined as wheeze in discrete episodes child being well between episodes. This phenotype is usually associated with viral respiratory tract infection. Among multiple triggers are different allergens, viruses, tobacco smoke. The PRACTALL report states that age is one of the strongest determinants of asthma phenotype in childhood and it is important to design diagnostic and management strategies based on age. In infants (0-2 years old) persistent symptoms is a major indicator of severity, in preschool children (3-5 years old) the asthma phenotypes are established basing the persistent wheeze during last year. If symptoms disappear between episodes of viral infections, doprowaviral asthma is the most appropriate diagnosis. In children with skin prick tests or in vitro test are positive the allergen-induced asthma should be recognized because atopy is a strong risk factor for asthma. In some children phenotype non-allergic asthma can be identified. An important risk factor for new-onset asthma in early adult life is pre-existing allergic rhinitis. Also bronchial hyperresponsiveness in non-asthmatic children at age 6 years showed increased risk asthma by 11 years.
PL
Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r.) wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia) wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia) fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy do 11. roku życia.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
169-173
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc Katedry Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
References
 • 1. Global Initiative for Asthma. National Heart, Lung and Blood Institute, World Health Organization. Publikacja nr 02-3569, 2002.
 • 2. Becker A., Berube D., Chad Z. i wsp.; Canadian Network for Asthma Care; Canadian Thoracic Society: Canadian Pediatric Asthma Consensus guidelines, 2003 (updated to December 2004): introduction. CMAJ 2005; 173 (supl.): S12-S14.
 • 3. Busquets Monge R.M., Sanchez Sanchez E., Pardos Rocamora L. i wsp.; Sociedad Espafiola de Neumologia Pediatrica; Sociedad Espafiola de Immunologia Clinica y Alergia Pediatrica: [SENP-SEICAP (Spanish Society of Pediatric Pneumonology. Spanish Society of Pediatric Clinical Immunology and Allergology) consensus on asthma, pneumonology, and pediatric allergy (Draft)]. Allergol. Immunopathol. (Madr.) 2004; 32: 104-118.
 • 4. British Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network: British guideline on the management of asthma. Thorax 2003; 58 supl. 1: i1-i94.
 • 5. Warner J.O., Naspitz C.K.: Third International Pediatric Consensus statement on the management of childhood asthma. International Pediatric Asthma Consensus Group. Kdiatr. Pulmonol. 1998; 25: 1-17.
 • 6. Martinez F.D., Wright A.L., Taussig L.M. i wsp.: Asthma and wheezing in the first six years of life. The Group Health Medical Associates. N. Engl. J. Med. 1995; 332: 133-138.
 • 7. Bisgaard H., Szefler S.: Prevalence of asthma-like symptoms in young children. Kdiatr. Pulmonol. 2007; 42: 723-728.
 • 8. Illi S., von Mutius E., Lau S. i wsp.; Multicentre Allergy Study (MAS) group: Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: a birth cohort study. Lancet 2006; 368: 763-770.
 • 9. Morgan WJ., Stern D.A., Sherrill D.L. i wsp.: Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life: follow-up through adolescence. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2005; 172: 1253-1258.
 • 10. Devulapalli C.S., Carlsen K.C.L., Haland G. i wsp.: Severity of obstructive airways disease by age 2 years predicts asthma at 10 years of age. Thorax 2008; 63: 8-13.
 • 11. Taussig L.M., Wright A.L., Holberg C.J. i wsp.: Tucson Children’s Respiratory Study: 1980 to present. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 111: 661-675.
 • 12. Bacharier L.B., Phillips B.R., Bloomberg G.R. i wsp.; Childhood Asthma Research and Education Network, National Heart, Lung, and Blood Institute: Severe intermittent wheezing in preschool children: a distinct phenotype. J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 119: 604-610.
 • 13. Elphick H.E., Sherlock P, Foxall G. i wsp.: Survey of respiratory sounds in infants. Arch. Dis. Child. 2001; 84: 35-39.
 • 14. Levy M.L., Godfrey S., Irving C.S. i wsp.: Wheeze detection: recordings vs. assessment of physician and parent. J. Asthma 2004; 41: 845-853.
 • 15. Holt PG., Upham J.W, Sly PD.: Contemporaneous maturation of immunologic and respiratory functions during early childhood: implications for development of asthma prevention strategies. J. Allergy Clin. Immunol. 2005; 116: 16-24.
 • 16. Lowe A.J., Hosking C.S., Bennett C.M. i wsp.: Skin prick test can identify eczematous infants at risk of asthma and allergic rhinitis. Clin. Exp. Allergy 2007; 37: 1624-1631.
 • 17. Brand P.L.P., Baraldi E., Bisgaard H. i wsp.: Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur. Respir. J. 2008; 32: 1096-1110.
 • 18. Bacharier L.B., Boner A., Carlsen K.H. i wsp.; European Pediatric Asthma Group: Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy 2008; 63: 5-34.
 • 19. Bręborowicz A., Emeryk A., Kulus M. i wsp.: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci. Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alerg. Astma Immun. 2007; 12: 129-141.
 • 20. Rhodes H.L., Thomas P, Sporik R i wsp.: A birth cohort study of subjects at risk of atopy: twenty-two-year follow-up of wheeze and atopic status. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002; 165: 176-180.
 • 21. Shaaban R., Zureik M., Soussan D. i wsp.: Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet 2008; 372: 1049-1057.
 • 22. Xuan W, Marks G.B., Toelle B.G. i wsp.: Risk factors for onset and remission of atopy, wheeze, and airway hyperresponsiveness. Thorax 2002; 57: 104-109.
 • 23. Strachan D.P, Butland B.K., Anderson H.R.: Incidence and prognosis of asthma and wheezing illness from early childhood to age 33 in a national British cohort. BMJ 1996; 312: 1195-1199.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ed3c6e4b-85f9-4a2b-a25c-67707b2175c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.