Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 4 | 35-46

Article title

Lightning injury management at the Emergency Room - a case report of an unusual ground current injury during a local family fest.

Authors

Content

Title variants

PL
Postępowanie na oddziale ratunkowym w przypadku obrażeń spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym - opis przypadku nietypowego urazu prądem doziemnym podczas lokalnego festynu rodzinnego.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Lightning injuries are one of the most rare type of injuries that are admitted to the ER. They are presenting a wide spectrum of symptoms with less or more dangerous evolutions. The most severe of them are complicated by: rhabdomyolysis, acute kidney injury and danger cardiac arrythmias. Treatment of those patients is challenging for every personnel of emergency ward. In this paper we present a case of 34 years old male which suffered from lightning injury during family fest organized on a public square. Over time, patient status was changing from almost lack of symptoms to severe complications, including: rhabdomyolysis, compartment syndrome, hyperkaliemia and cardiac arrythmias. Treatment process las for 18 days and includes: ER, ICU, Operating Room and Internal Medicine Ward. In the discussion, author analysis retrospectively diagnostic process and is making a questions about improvement methods for dealing with this kind of “unusual” cases that are presented at the ER.
PL
Urazy od wyładowań atmosferycznych to jedne z najrzadszych rodzajów urazów, które trafiają do SOR. Przedstawiają szerokie spektrum objawów z mniej lub bardziej niebezpiecznymi ewolucjami. Najpoważniejsze z nich powodują: rabdomiolizę, ostry uraz nerek i groźną arytmię serca. Leczenie tych pacjentów jest wyzwaniem dla personelu szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). W artykule przedstawiono przypadek 34-letniego mężczyzny, który doznał urazu piorunem podczas festynu rodzinnego na placu miejskim. Z biegiem czasu stan pacjenta zmieniał się od braku objawów do poważnych powikłań, w tym: rabdomiolizy, zespołu ciasnoty, hiperkaliemii i arytmii serca. Leczenie trwało 18 dni i obejmowało interwencje w: SOR, OIT, Sali Operacyjnej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych. W dyskusji autor retrospektywnie analizuje proces diagnostyczny i stawia pytania o doskonalenie metod postępowania z tego typu „nietypowymi” przypadkami, które są prezentowane na SOR.

Discipline

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

35-46

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-ed29a868-f0d2-460f-9b32-f27d067cb95d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.