PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 32 | 4 | 43-50
Article title

The origins of the Special Olympics Movement in Poland in the 20th century

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since World War II, sport involving people with disabilities has gradually evolved in Poland, and people with intellectual disabilities had not participated in any sporting events until the end of the 1960s. They were treated as second-class citizens having no rights that they should be entitled to. The reason behind this was the State’s policy towards sport, where high-performance sport, especially Olympic sport, played a vital role that was supposed to testify to the high level of civilisation in communist Poland. People with disabilities were regarded as a shameful problem and were practically kept hidden away. They, therefore, did not participate in social life, including athletic activities. The first competition held in Poland under the name of the Special Olympics was not organised until 1969 in Poznań. On May 26, 1973, the first national sporting event for mentally retarded children (as they were referred to at the time) was called Spartakiad and was held in Warsaw. That was around that time that the sports movement in Poland began to draw on American practices, and in the 1980s it adopted the form of the Special Olympics, both in terms of organisation and sporting activities. This period was marked by active cooperation with the USA and other countries, where Polish athletes with intellectual disabilities began to compete in international competitions.
Contributors
 • University School of Physical Education in Poznań, Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski
author
 • University School of Physical Education in Poznań, Faculty of Physical Culture in Gorzow Wielkopolski
References
 • Abramowska, B.A. (2012). Taka dobra historia… Czterdzieści lat działań rodziców na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Polish Association for Persons with Intellectual Disability.
 • Archive of New Files (Archiwum Akt Nowych), 2/1588/0, Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe START w Warszawie, Series: 4 Spis zdawczo-odbiorczy No. 10. Dział Wychowania Fizycznego i Sportu Inwalidzkiego, 10/37, Informacja o X-letniej działalności Zrzeszenia Sportowego „Start” w zakresie wychowania fizycznego i sportu wśród inwalidów.
 • Biuletyn Informacyjny – Rehabilitacja Zawodowa Inwalidów, 46 (1976).
 • Ciaciura, M. (1980). Kronika. Szkoła Specjalna, 4.
 • Czerniecka, J. (1981). Kronika. Szkoła Specjalna, 1.
 • Damentko, M. (1988). Olimpiady specjalne szansą dla osób upośledzonych umysłowo. Kultura Fizyczna, 11–12.
 • Dłużewska, W., Wieczorek, B. (1976). I Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Upośledzonej Umysłowo. Poznań.
 • Doerffer, J.W. (2005). Życie i pasje. Wspomnienia, volume III. Burzliwy okres 1970–1988. Gdańsk: Foundation for the Promotion of the Shipbuilding Industry and Maritime Economy.
 • Jabłoński, M. (1982). Sport dla wszystkich. „Szkoła Specjalna”, 3, 224.
 • Jandziś, S., Migała, M. (2015). Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie. Opole: Silesian Institute.
 • Kowalik, S., Miotk-Mrozowska, M. (2013). Sport paraolimpijski, a rozwój osób niepełnosprawnych. In: M. Wilski, J. Gabryelski (eds), Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Poznań: University of Physical Education.
 • Krukowska, A., Maszczak, T. (1989). Ruch olimpiad specjalnych w Polsce. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1.
 • Maszczak T. (1994). Special Olympics jako nowe zjawisko w światowym sporcie. In: M. Barlak (ed.), Personalistyczna wizja sportu. Warszawa: Salesian Publishing House.
 • McCarthy, C. (1987). The Olympiad of Courage. The Washington Post, 2.08.1987.
 • National Library, Manuscript Collection, Leszek Kołakowski’s correspondence, The Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation, Washington (signed by: John C. Raines, Sargent Shriver, Eunice Kennedy-Shriver) 1971–1980, pp. 2–8.
 • Rawa, D. (1985). Szkolnictwo specjalne w województwie olsztyńskim. Szkoła Specjalna, 4-5.
 • Cwojdzińska, J. (2018). Oral report – 20.06.2018.
 • Dzierzbicka, Z. (2018). Oral report - 13.09.2018.
 • Jaszczur, Z. (2019). Oral report - 03.01.2019.
 • Mrugalska, K. (2018). Oral report - 11.12.2018.
 • Pyszkowski, Z. (2018). Oral report - 29.08.2018.
 • File Depot of the Polish Association for Persons with Intellectual Disability, International materials.
 • File Depot of the Special School Complex No. 85 in Warsaw, 1963/1964 School Yearbook.
 • File Depot of the Special Educational institution in Tanowo, School Yearbook „Sport”.
 • Tracewski, B. (2009). Przyjaciele dzieci. Warszawa: Children’s Friends Society – General Board.
 • Tyczyński, J. (1999). Początki Olimpiad Specjalnych w Polsce. Biuletyn Informacyjny Olimpiad Specjalnych Polska Jeżyk, 27.
 • Zuber, A., Cieszewska, B. (2003). Olimpiady Specjalne szansą dla upośledzonych umysłowo. In: W. Mynarski, J. Ślężyński (eds), Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Katowice: University of Physical Education.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ecbcdd43-b8c7-4032-ac8d-aa6ff6999990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.