PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 2 | 85-92
Article title

Histopatologia raków jajnika współistniejących z endometriozą

Content
Title variants
EN
Histology of endometriosis-associated ovarian carcinomas
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The objective of this study was to demonstrate the histological diversity of endometriosis-associated ovarian carcinoma. Material and methods: Using record linkage techniques, we have conducted histopathological assessment in patients with endometriosis-associated ovarian cancer who received surgical treatment between 2004–2010 in the Oncology Centre in Bydgoszcz. Endometriosis and cervical carcinoma were confirmed in one tissue specimen in 62 patients. Results: Endometriosis seemed to promote the development of specific histologic types of ovarian cancer. Of 62 subjects, 53.22% (33/62) had endometrioid adenocarcinoma, 25.8% (16/62) had clear-cell carcinoma, 19.35% (12/62) had serous adenocarcinoma, and 1.61% (1/62) had mucinous adenocarcinoma. Our results support the hypothesis that coexistent endometriosis is more often associated with endometrioid and clear-cell carcinomas than other histologic subtypes as well as that clear-cell variant is the most common cancer developing in the abdominal wall scar from a previous laparotomy. Among patients with endometriosis-associated ovarian carcinoma in the abdominal scar, three (75%) had clear-cell carcinoma and one had papillary serous adenocarcinoma. Conclusions: According to Sampson’s criteria, endometrioid carcinoma of the ovary was the most common histological diagnosis in patients with endometriosis-associated ovarian carcinoma. The clear-cell variant of cancer was the most common type in patients with endometriosis-associated ovarian carcinoma in the abdominal scar after laparotomy.
PL
Cel: Celem pracy jest prezentacja zróżnicowania histopatologicznego raków jajnika współistniejących z endometriozą. Materiał i metody: Korzystając ze szpitalnej bazy danych, przeanalizowaliśmy wyniki histopatologiczne pacjentek z rakiem jajnika, które były operowane między 2004 a 2010 rokiem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. U 62 chorych potwierdziliśmy endometriozę i raka jajnika w jednym preparacie tkankowym. Wyniki: Wydaje się, iż endometrioza wpływa na rozwój specyficznych typów histopatologicznych raków jajnika. Spośród 62 pacjentek 53,22% (33 przypadki) miało raka endometrioidalnego, 25,8% (16) – raka jasnokomórkowego, 19,35% (12) – raka surowiczego, a 1,61% (1) – raka śluzowego. Nasze wyniki potwierdzają tezę, że endometrioza może promować rozwój określonych typów histopatologicznych raka jajnika. Odnotowaliśmy częstsze występowanie raka endometrioidalnego i jasnokomórkowego niż innych podtypów raka jajnika, a także przewagę raka jasnokomórkowego wśród raków powstałych w bliźnie po laparotomii. W grupie pacjentek z rakiem w bliźnie trzy (75%) miały raka jasnokomórkowego, a jedna – surowiczego. Podsumowanie: Jeśli przyjąć klasyczne kryteria Sampsona, typ endometrialny był najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym u pacjentek z rakiem jajnika, któremu towarzyszyła endometrioza. Typ jasnokomórkowy okazał się zaś najczęstszym rozpoznaniem wśród chorych z rakiem, któremu towarzyszyła endometrioza w bliźnie po laparotomii.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
85-92
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
 • Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
 • Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
author
 • Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska. Zakład Patologii Nowotworów, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
 • Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska. Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska. Oddział Radioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
References
 • Goumenou A, Matalliotakis I, Mahutte N et al.: Endometriosis mimicking advanced ovarian cancer. Fertil Steril 2006; 86: 219. e23–e25.
 • Kajihara H, Yamada Y, Shigetomi H et al.: The dichotomy in the histogenesis of endometriosis-associated ovarian cancer: clear cell-type versus endometrioid-type adenocarcinoma. Int J Gynecol Pathol 2012; 31: 304–312.
 • Tanase Y, Furukawa N, Kobayashi H et al.: Malignant transformation from endometriosis to atypical endometriosis and finally to endometrioid adenocarcinoma within 10 years. Case Rep Oncol 2013; 6: 480–484.
 • Van Gorp T, Amant F, Neven P et al.: Endometriosis and the development of malignant tumours of the pelvis. A review of literature. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18: 349–371.
 • Thomas EJ, Campbell IG: Evidence that endometriosis behaves in a malignant manner. Gynecol Obstet Invest 2000; 50 Suppl 1: 2–10.
 • Sampson JA: Endometrial carcinoma of the ovary, arising in endometrial tissue in that organ. Arch Surg 1925; 10: 1–72.
 • Scott RB, Te Linde RW, Wharton LR Jr: Further studies on experimental endometriosis. Am J Obstet Gynecol 1953; 66: 1082–1103.
 • Boyraz G, Selcuk I, Yazıcıoğlu A et al.: Ovarian carcinoma associated with endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 170: 211–213.
 • Heidemann LN, Hartwell D, Heidemann CH et al.: The relation between endometriosis and ovarian cancer – a review. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: 20–31.
 • Buis CC, van Leeuwen FE, Mooij TM et al.: Increased risk for ovarian cancer and borderline ovarian tumours in subfertile women with endometriosis. Hum Reprod 2013; 28: 3358–3369.
 • Shalin SC, Haws AL, Carter DG et al.: Clear cell adenocarcinoma arising from endometriosis in abdominal wall cesarean section scar: a case report and review of the literature. J Cutan Pathol 2012; 39: 1035–1041.
 • Pearce CL, Templeman C, Rossing MA; Ovarian Cancer Association Consortium: Association between endometriosis and risk of histological subtypes of ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. Lancet Oncol 2012; 13: 385–394.
 • Kurman RJ, Shih IM: The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer: a proposed unifying theory. Am J Surg Pathol 2010; 34: 433–443.
 • Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS et al. (eds.): WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. IARC Press, Lyon 2014: 97–100.
 • Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS et al. (eds.): WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. IARC Press, Lyon 2014: 15–40.
 • Kurman RJ, Shih IM: Pathogenesis of ovarian cancer: lessons from morphology and molecular biology and their clinical implications. Int J Gynecol Pathol 2008; 27: 151–160.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec7be1b4-46ee-4d81-ae96-bd8886c3039b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.