PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 281-285
Article title

Napady afektywnego bezdechu z asystolią u 13-miesięcznej dziewczynki, poprawa po uzupełnieniu niedoboru żelaza – opis przypadku i przegląd aktualnego piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Breath holding spells in a 13-month-old girl, improvement during iron supplementation – a case report and a literature review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breath holding spells (BHS) are observed in otherwise healthy infants and preschool children. Attacks are typical. They begin with crying usually caused by anger, less commonly by minor trauma. Then they are followed by noiseless state of expiration, with typical change of skin colour, loss of consciousness and postural tone. In severe cases, associated with central nervous system ischaemia, convulsions appear (severe breath holding spells). BHS are frequent reason for referring children to paediatric cardiologist or neurologist to exclude heart disease or epileptic seizures. BHS are divided into three types depending on colour of the skin during the attack: pallid, cyanotic or mixed. Their aetiology is still unclear. Autonomic nervous system dysregulation may play an important role in the pathophysiology of BHS. Several reports suggest the association between iron deficiency and increased frequency of BHS. We present a case of 13-month-old child referred to the cardiology clinic with a three months history of numerous syncopes. During one of the spells, 24-hour holter ECG monitoring showed 16-seconds of asystole. In our patient Iron therapy reduced number and severity of the breath holding spells during 10 months follow-up period.
PL
Napady afektywnego bezdechu występują u zdrowych niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym. Ich przebieg jest typowy – rozpoczynają się płaczem, który może być spowodowany gniewem, złością, rzadziej bólem lub innymi czynnikami, takimi jak np. chęć zwrócenia na siebie uwagi. Zwykle po kilku sekundach dochodzi do wstrzymania oddechu z towarzyszącą charakterystyczną zmianą zabarwienia skóry w zależności od typu napadu, dziecko traci przytomność, napięcie mięśniowe ulega obniżeniu. W ciężkich przypadkach, przy przedłużającym się niedokrwieniu ośrodkowego układu nerwowego, do objawów dołączają drgawki toniczne, kloniczne lub toniczno-kloniczne (tzw. napady ciężkie lub powikłane). Napady afektywnego bezdechu, zwłaszcza powikłane, wywołują duży niepokój rodziców oraz wymagają konsultacji kardiologicznej i neurologicznej w celu wykluczenia chorób serca i padaczki. W zależności od zabarwienia skóry dziecka w trakcie ataku napady dzielą się na trzy typy: przebiegające z bladością, zasinieniem lub mieszane. Etiologia napadów pozostaje niejasna. W patofizjologii zarówno napadów bladych, jak i sinych istotną rolę może odgrywać nieprawidłowa regulacja autonomicznego układu nerwowego. Ponadto liczne doniesienia wskazują na możliwy związek pomiędzy niedoborem żelaza a występowaniem napadów afektywnego bezdechu. W niniejszej publikacji przedstawiamy przypadek 13-miesięcznej dziewczynki z 3-miesięcznym wywiadem licznych utrat przytomności o cechach napadów afektywnego bezdechu. W trakcie jednego z napadów w zapisie Holtera EKG zarejestrowano trwającą 16 sekund asystolię. Substytucja żelazem spowodowała znaczące zmniejszenie częstości i nasilenia objawów w 10-miesięcznym okresie obserwacji.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
281-285
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
References
 • 1. DiMario FJ. Jr.: Prospective study of children with cyanotic and pallid breath-holding spells. Pediatrics 2001; 107: 265-269.
 • 2. Kolkiran A., Tutar E., Atalay S. i wsp.: Autonomic nervous system functions in children with breath-holding spells and effects of iron deficiency. Acta Psdiatr. 2005; 94: 1227-1231.
 • 3. Mocan H., Yildiran A., Orhan F., Erduran E.: Breath holding spells in 91 children and response to treatment with iron. Arch. Dis. Child. 1999; 81: 261-262.
 • 4. Daoud A.S., Batieha A., al-Sheyyab M. i wsp.: Effectiveness of iron therapy on breath-holding spells. J. Pediatr. 1997; 130: 547-550.
 • 5. Colina K.F., Abelson H.: Resolution of breath-holding spells with treatment of concomitant anemia. J. Pediatr. 1995; 126: 395-397.
 • 6. Jarjour I.T, Jarjour L.K.: Low iron storage in children and adolescents with neurally mediated syncope. J. Pediatr. 2008; 153: 40-44.
 • 7. Holowach J., Thurston D.L.: Breath-holding spells and anemia. N. Engl. J. Med. 1963; 268: 21-23.
 • 8. Bhatia M.S., Singhal PK., Dhar N.K. i wsp.: Breath holding spells: an analysis of 50 cases. Indian Pediatr. 1990; 27: 1073-1079.
 • 9. Azam M., Bhatti N., Shahab N.: Piracetam in severe breath holding spells. Int. J. Psychiatry Med. 2008; 38: 195-201.
 • 10. Legge L.M., Kantoch M.J., Seshia S.S., Soni R.: A pacemaker for asystole in breath-holding spells. Paediatr. Child Health 2002; 7: 251-254.
 • 11. McWilliam R.C., Stephenson J.B.: Atropine treatment of reflex anoxic seizures. Acta Paediatr. Scand. 1985; 74: 805-814.
 • 12. Horrocks I.A., Nechay A., Stephenson J.B., Zuberi S.M.: Anoxic-epileptic seizures: observational study of epileptic seizures induced by syncopes. Arch. Dis. Child 2005; 90: 1283-1287.
 • 13. Di Pino A., Calabro M.P., Gitto P. i wsp.: Permanent cardiac pacing for severe pallid breath-holding spells. Pacing. Clin. Electrophysiol. 2007; 30: 280-282.
 • 14. Kelly A.M., Porter C.J., McGoon M.D. i wsp.: Breath-holding spells associated with significant bradycardia: successful treatment with permanent pacemaker implantation. Pediatrics 2001; 108: 698-702.
 • 15. McLeod K.A., Wilson N., Hewitt J. i wsp.: Cardiac pacing for severe childhood neurally mediated syncope with reflex anoxic seizures. Heart 1999; 82: 721-725.
 • 16. DiMario F.J., Sarfarazi M.: Family pedigree analysis of children with severe breath-holding spells. J. Pediatr. 1997; 130: 647-651.
 • 17. Taiwo B., Hamilton A.H.: Cardiac arrest: a rare complication of pallid syncope? Postgrad. Med. J. 1993; 69: 738-739.
 • 18. Southall D.P, Samuels M.P, Talbert D.G.: Recurrent cyanotic episodes with severe arterial hypoxaemia and intra-pulmonary shunting: a mechanism for sudden death. Arch. Dis. Child. 1990; 65: 953-961.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec40b8b6-61db-4ded-82c3-a6bb1a8e8f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.