PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 56-64
Article title

Chód osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa

Content
Title variants
EN
Gait of people with low back pain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Charakterystyczny dla współczesnej cywilizacji siedzący tryb życia powoduje u wielu ludzi rozwój zespołów bólowych kręgosłupa, które mogą stać się przyczyną nawykowych, nieprawidłowych wzorców ruchowych. Celem pracy była ocena chodu u ludzi z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa na tle osób zdrowych. MATERIAŁ I METODY Badaniu poddano 92 dorosłe osoby (64 z wyżej wspomnianymi dolegliwościami i 28 zdrowych). Oceniły one stopień odczuwanego bólu oraz dokonano u nich trójpłaszczyznowej analizy chodu na bieżni ruchomej, z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu pomiarowego fi rmy Zebris. Analizie poddano symetrię ruchów miednicy, długości kroków, czasów podporu i podwójnego podporu pomiędzy obydwoma stronami ciała. WYNIKI Zaobserwowana została asymetria chodu, dotycząca zwłaszcza pracy miednicy w płaszczyźnie poprzecznej, zarówno u osób z bólami kręgosłupa jak i zdrowych. Asymetria rotacji miednicy i podwójnego podporu była większa w grupie osób skarżących się na ból, niż u osób zdrowych. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy odczuwaniem bólu, a stopniem asymetrii chodu. WNIOSKI Tak w grupie zasadniczej, jak i kontrolnej wystąpiła niewielka asymetria chodu. Większy jej poziom w grupie zasadniczej nie był bezpośrednio związany z nasileniem bólu.
EN
INTRODUCTION Sedentary style of life characteristic of present civilization causes the low back pain development at many people. The pain can become the reason of habitual incorrect motor pattern. The aim of this study was an assessment of gait of low back pain suff erers and healthy people. MATERIAL AND METHODS 92 adults (64 with above mentioned ailments and 28 healthy people) was tested. They estimated their noticeable pain and 3 D gait analysis test, on moving track with ZEBRIS Co. ultrasonic measurement system, was applied on them. The pelvic movement symmetry, step length, stance phase time and double support time was analyzed. RESULTS Gait asymmetry regarding especially pelvis movement in transversal plane has been observed at both low back pain patients and healthy persons. Pelvis rotation and double support asymmetry was greater at the pain suff erers. Correlation between pain feeling and gait asymmetry degree has not been observed. CONCLUSIONS At the essential group as well as at the control one little gait asymmetry occurred. Its greater level at the essential group was not directly connected with pain intensity.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
56-64
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Fizjoterapii, 40-752 Katowice-Ligota, ul. Medyków 12; tel/fax (32)208 87 12
 • Katedra Fizjoterapii SUM w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii SUM w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii SUM w Katowicach
References
 • 1. Dziak A. Leczenie bólów krzyża. Rehabilitacja medyczna 2002; Tom 6, Nr 1: 26-44.
 • 2. Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańsk: GWP; 1995.
 • 3. Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu. Kielce: Wyd. ZL ,,Natura”; 2001.
 • 4. Domżał TM. Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna? Polski Przegląd Neurologiczny 2007; 3: 216–227.
 • 5. Lamoth CJ, Meijer OG, Daff ertshofer A, Wuisman PI, Beek PJ. Eff ects of chronic low back pain on trunk coordination and back muscle activity during walking: changes in motor control. Eur Spine J. 2006; 15: 23-40.
 • 6. Nowotny J, Czupryna K, Sołtys J, Gędłek M, Bąk K. Zaburzenia stereotypu oraz kompensacja ubytków funkcjonalnych chodu w przewlekłych dysfunkcjach ruchowych. Fizjoterapia 2006; 14: 24-33.
 • 7. Nowotny J, redd. Podstawy fi zjoterapii (cz. 1, 2,). Kraków: Wydaw. Kasper; 2004- 2005.
 • 8. Bober T, Bugajski A. Chód naturalny i niektóre aspekty patologii chodu. Fizjoterapia Polska 2006; 4: 267-275.
 • 9. Perry J. Gait analysis. Normal and pathological function. Thorofare: Slack Inc.; 1992.
 • 10. Whittle M. Gait analysis: an introduction. Oxford: Butterworth Heinemann; 2002.
 • 11. Price DD, McGrath PA, Rafi i A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain 1983; Sep, 17: 45-56.
 • 12. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: StatSoft Polska; 1998.
 • 13. Vogt L, Pfeifer K, Portscher And M, Banzer W. Infl uences of nonspecifi c low back pain on three-dimensional lumbar spine kinematics in locomotion. Spine (Phila Pa 1976). 2001; 26:1910-9.
 • 14. Keefe FJ, Hill RW. An objective approach to quantifying pain behavior and gait patterns in low back pain patients. Pain. 1985; 21:153-61.
 • 15. Selles RW, Wagenaar RC, Smit TH, Wuisman PI. Disorders in trunk rotation during walking in patients with low back pain: a dynamical systems approach. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2001;16:175-81.
 • 16. Levangie PK. The association between static pelvic asymmetry and low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1999; 24:1234-42.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec27a0e2-169f-4c35-b598-810067599c70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.