PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 181-184
Article title

Pourazowe obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Posttraumatic bilateral abducens nerves injury - case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Oculomotor nerves (III, IV, VI) paralysis after cranial injury is not an exceptional case. However, bilateral abducens nerves injury following cranial trauma without fracture is a very rare occurrence. The abducens nerve (η. VI) is relatively long in its intracranial passage, during injury has relatively high elasticity and its mechanical avulsion is more difficult. In literature, we did not find any case describing bilateral abducens nerve injury as the only symptom of head trauma. There were described cases of unilateral injury of these nerves as an isolated symptom or in combination with the damage of other cerebral nerves mainly third and facial nerve. The authors present a case of a 67-year old man, in whom only bilateral abducens nerves injury was detected after cranial trauma. Neuroimaging examinations did not reveal the location of the injury. Lack of improvement of abducens nerves function in 4-month follow-up indicates, that most probably there came to neurotmesis as a result of injury. The authors consider the possible cause of VI nerve injury basing on various cases mentioned in literature.
PL
Porażenie nerwów gałkoruchowych po przebytym urazie czaszki nie jest rzeczą niespotykaną. Natomiast obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących po przebytym urazie czaszki bez złamania kości pokrywy stanowi ewenement. Nerw VI – odwodzący, jest dość długi w swoim odcinku wewnątrzczaszkowym, ma stosunkowo dużą sprężystość, a co za tym idzie nie ulega tak szybko mechanicznemu przerwaniu. W dostępnej nam literaturze nie znaleźliśmy przypadku opisującego obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących jako jedynego objawu urazu głowy. Omawiane były przypadki jednostronnego uszkodzenia tego nerwu jako objawu izolowanego lub w połączeniu z uszkodzeniem innych nerwów czaszkowych, głównie n. okoruchowego i n. twarzowego. Autorzy prezentują przypadek 67-letniego chorego, u którego po urazie czaszki doszło do tego rodzaju uszkodzenia. Wykonane badania neuroobrazowe nie wykazały miejsca uszkodzenia. Brak poprawy funkcji nerwów odwodzących w 4-miesięcznej obserwacji pacjenta wskazuje, że najprawdopodobniej w wyniku urazu doszło do neurotmesis. Autorzy rozważają możliwe przyczyny uszkodzenia nn. VI na tle różnych przypadków przytaczanych w literaturze.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
181-184
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 63 93 591
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 63 93 591
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 63 93 591
References
 • 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1989: 175.
 • 2. Kołodziej W., Krzeszowiec T., Łątka D. i wsp.: Porażenie odwodzenia gałek ocznych jako pierwszy objaw krwotoku z pękniętego tętniaka tętnicy dolnej tylnej móżdżku - opis przypadku. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 157-162.
 • 3. Row and L.P: Neurologia Merritta. Urban & Partner, Wrocław 2004: 437-438.
 • 4. Carlow T.J.: Paresis of cranial nerves III, IV and VI: clinical manifestation and differential diagnosis. Bull. Soc. Beige Ophthalmol. 1989; 237: 285-301.
 • 5. Tiffin PA., MacEwen C.J., Craig E.A. i wsp.: Acquired palsy of the oculomotor, trochlear and abducens nerves. Eye 1996; 10: 377-384.
 • 6. Berlit P.: Isolated and combined pareses of cranial nerves III. IV and VI. A retrospective study of 412 patients. J. Neurol. Sci. 1991; 103: 10-15.
 • 7. Holak H., 1 Iolak N., Schier B.: Przetoki tętniczo-żylne w zatoce jamistej. Porównanie przebiegu jatrogennej bezpośredniej przetoki z przetoką pośrednią low flow. Klinika Oczna 2003; 107 (1-3): 103-109.
 • 8. Grave A.S.: The dural syndrome. Pathophysiology and clinical course. Ophthalmology 1983; 90: 31-44.
 • 9. Kuperpersmith M.J., Berenstein A., Flamm E. i wsp.: Neuroophthalmologic abnormalities and intravascular therapy of traumatic carotid cavernous fistulas. Ophthalmology 1986; 93: 906-912.
 • 10. UlungT., Ulubił S.A.: Bilateral traumatic facial paralysis associated with unilateral abducens palsy: a case report. J. Laryngol. Otol. 2005; 119: 144-147.
 • 11. Mariak Z., Mariak Z., Proniewska-Skrętek E. i wsp.: Uszkodzenia nerwów czaszkowych II - VII u 350 chorych hospitalizowanych z powodu zamkniętych urazów głowy. Klinika Oczna 1995; 97: 130-132.
 • 12. Ghorayeb B.Y., Yeakley J.W., Hall J.W. i wsp.: Unusual complications of temporal bone fractures. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1987; 113: 749-753.
 • 13. Nagasaki Y., Shimizu T., Kakizawa T. i wsp.: Primary internal ophtalmoplegia due to head injury. Acta Neurochir. 1989; 97: 117-122.
 • 14. Levy R.L., Geist C.E., Miller N.R.: Isolated oculomotor palsy following minor head trauma. Neurology 2005; 65: 169.
 • 15. Pertuiset B., Mahdi M.: War on the road. Prevention of the head trauma. Acta Neurosurg. 1990; 107: 1-4.
 • 16. Miller J.D.: Head injury. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 1993;56:440-447.
 • 17. Mariak Z., Mariak Z., Rydzewska M.: Obrażenia nerwów czaszkowych II - VII w śmiertelnych zamkniętych urazach głowy. Klinika Oczna 1995; 97: 133-135.
 • 18. Mariak Z.: Uszkodzenia nerwów czaszkowych II - VII w przebiegu zamkniętych urazów głowy - występowanie, patomechanizm, rokowanie. Klinika Oczna 1995; 97: 126-129.
 • 19. Kocak Z., Celik Y., Uzal M.C. i wsp.: Isolated bilateral sixth nerve palsy secondary to metastatic carcinoma: a case report with a review of the literature. Clin. Neurol. Neurosurg. 2003; 106: 51-54.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec251f77-40df-4366-8952-23439630f19b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.