PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 2 | 79-83
Article title

Porażenie nerwu okoruchowego w przebiegu tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Oculomotor nerve palsy secondary to internal carotid artery aneurysm – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy prezentują przypadek 48-letniej kobiety, u której wystąpiły niespecyficzne bóle głowy z następczym opadnięciem powieki, ograniczeniem ruchomości, poszerzeniem źrenicy w prawym oku oraz dwojeniem obrazu. Pacjentka dotychczas nie chorowała. W wywiadzie rodzinnym odnotowano śmierć ojca i siostry w młodym wieku z nieznanej przyczyny. W badaniu neurologicznym i okulistycznym ujawniono porażenie nerwu okoruchowego prawego. Badania tomografii komputerowej oraz angiografii rezonansu magnetycznego potwierdziły obecność tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej. U pacjentki w trybie pilnym przeprowadzono zabieg endowaskularny – embolizację tętniaka z użyciem coili. Autorzy dokonują przeglądu literatury w zakresie porażenia nerwu okoruchowego oraz tętniaków wewnątrzczaszkowych.
EN
The authors present a case of a 48-year-old woman with nonspecific headaches followed by right eye ptosis, motility limitation, enlarged pupil and diplopia. The patient presented no other systemic diseases. In the family history, death of father and sister at an early age was stated for an unknown reason. In the neurological and ophthalmological examination, the right oculomotor nerve palsy was revealed. Computed tomography and magnetic resonance angiography confirmed the presence of the aneurysm of the right internal carotid artery. The patient underwent an endovascular procedure – aneurysm coiling. The authors review literature in the subject of oculomotor nerve palsy and intracranial aneurysms.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
79-83
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zakład Radiologii Zabiegowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
References
 • 1. Levin LA, Arnold AC. Neuro-ophthalmology: the practical guide. Thieme Medical Publishers, New York 2005: 281-284.
 • 2. Kline LB, Foroozan R. Neuro-ophthalmology review manual. Wyd. 7, Slack New York 2013: 90.
 • 3. Liu G, Volpe N, Galetta S. Neuro-ophthalmology: diagnosis and management. Wyd. 2, Elsevier Inc Saunders 2010: 512.
 • 4. Brown RD Jr, Broderick JP. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening. Lancet Neurol 2014; 13(4): 393-404.
 • 5. Ajiboye N, Chalouhi N, Starke RM, et al. Unruptured Cerebral Aneurysms: Evaluation and Management. ScientificWorldJournal 2015; 2015: 954954.
 • 6. Chen X, Liu Y, Tong H, et al. Meta-analysis of computed tomography angiography versus magnetic resonance angiography for intracranial aneurysm. Medicine (Baltimore) 2018; 97(20): e10771.
 • 7. Kański J, Bowling B. Okulistyka kliniczna. Wyd. 4, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013: 833-835.
 • 8. Williams LN, Brown Jr RD. Management of unruptured intracranial aneurysms. Neurol Clin Pract 2013; 3(2): 99-108.
 • 9. Zheng F, Dong Y, Xia P, et al. Is clipping better than coiling in the treatment of patients with oculomotor nerve palsies induced by posterior communicating artery aneurysms? A systematic review and meta-analysis. Clin Neurol Neurosurg 2017; 153: 20-26.
 • 10. Hall S, Sadek AR, Dando A, et al. The Resolution of oculomotor nerve palsy caused by unruptured posterior communicating artery aneurysms: a cohort study and narrative review. World Neurosurg 2017; 107: 581-587.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ec012003-6be9-4887-8b18-abaffdc51e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.