PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 371–392
Article title

Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w diagnostyce neuropatii uciskowych

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the utility of ultrasonography with high-frequency transducers in the diagnosis of entrapment neuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The primary aim of this paper was to assess the relevance of high-frequency ultrasound examination in qualifying patients for either surgical or conservative treatment of peripheral entrapment neuropathies. The study was conducted in a group of 55 patients aged 7–83 (mean age 43.6), including 28 males and 27 females, who in 2009–2011 were referred to an ultrasound examination due to a clinical suspicion of entrapment neuropathies. For the purposes of the analysis, the patients were divided into four groups: carpal tunnel syndrome (1), ulnar nerve entrapment (2) (cubital tunnel syndrome and Guyon’s canal syndrome), posterior interosseous nerve syndrome (3) and other entrapment neuropathies (4). The cases of isolated idiopathic carpal tunnel syndrome were excluded from the analysis. All patients underwent the interview, physical examination and ultrasound examination. Ultrasound examinations were performed with Esaote MyLab 50 and MyLab 60 systems using high-frequency broadband linear transducers: 6–18 MHz. Sixty-seven percent of patients (37 persons) underwent a neurophysiological test. Nerve echostructure, its hyperemia as well as nerve cross-sectional area or, in the case of small nerves, diameter were assessed in all patients. Furthermore, the following were assessed in individual groups: notch sign in group 1, nerve instability in a dynamic ultrasound examination in group 2, nerve angulation in a dynamic ultrasound examination and tenderness on nerve compression at the site of the visualized pathology in group 3. The analyses of the collected material were performed by means of descriptive statistics. The results of clinical and surgical verification were consistent with ultrasound findings in 96.4%. The results indicate that high-frequency ultrasonography is a valuable method in qualifying patients for various types of treatment of peripheral neuropathies resulting from compression.
PL
Podstawowym celem pracy była ocena przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w kwalifikowaniu do leczenia operacyjnego albo zachowawczego neuropatii obwodowych o charakterze uciskowym. Materiał pracy stanowiła grupa 55 osób w wieku 7–83 lata (średnia wieku 43,6 roku), w tym 28 mężczyzn i 27 kobiet, kierowanych w latach 2009–2011 na badanie ultrasonograficzne z klinicznym podejrzeniem neuropatii uciskowych, na potrzeby analizy podzielonych na cztery grupy: zespół kanału nadgarstka (1), zespół ucisku nerwu łokciowego (2) (ucisk na poziomie rowka nerwu łokciowego oraz ucisk na poziomie kanału Guyona), zespół ucisku nerwu międzykostnego tylnego (3), inne neuropatie uciskowe (4). Z analizowanej grupy wyłączono przypadki izolowanego idiopatycznego zespołu kanału nadgarstka. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz badanie ultrasonograficzne. Badania ultrasonograficzne przeprowadzono aparatami Esaote MyLab 50 oraz MyLab 60 z zastosowaniem szerokopasmowych głowic liniowych o wysokich częstotliwościach: 6–18 MHz. U 67% pacjentów (37 osób) wykonano badanie neurofizjologiczne. U wszystkich pacjentów oceniano echostrukturę nerwu i jego przekrwienie oraz określano pole powierzchni przekroju nerwu albo – w przypadku drobnych nerwów – średnicę. Dodatkowo w grupie 1 oceniano objaw wcięcia, w grupie 2 – niestabilność nerwu w dynamicznym badaniu ultrasonograficznym, w grupie 3 – zaginanie kątowe nerwu w dynamicznym badaniu ultrasonograficznym oraz tkliwość w czasie ucisku nerwu w miejscu uwidocznionej patologii. Analizy zebranego materiału dokonano za pomocą statystyki opisowej. W odniesieniu do weryfikacji klinicznej i operacyjnej zgodność z rozpoznaniem ultrasonograficznym osiągnięto w 96,4% przypadków. Uzyskane wyniki wskazują, że badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości jest cenną metodą w kwalifikowaniu do rodzaju leczenia neuropatii obwodowych o charakterze uciskowym.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
59
Pages
371–392
Physical description
Contributors
 • MD, PhD, Słomczyńskiego 12/8, 31-234 Cracow, Poland
References
 • 1. Buchberger W, Judmaier W, Birbamer G, Lener M, Schmidauer C: Carpal tunnel syndrome: diagnosis with high-resolution sonography. AJR Am J Roentgenol 1992; 159: 793-798.
 • 2. Silvestri E, Martinoli C, Derchi LE, Bertolotto M, Chiaramondia M, Rosenberg I: Echotexture of peripheral nerves: correlation between US and histologic findings and criteria to differentiate tendons. Radiology 1995; 197: 291-296.
 • 3. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461–462.
 • 4. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom I. Medipage, Warszawa 2009: 97.
 • 5. Jacobson JA, Fessell DP, da Gama Lobo L, Yang LJS: Entrapment neuropathies I: upper limb (carpal tunnel excluded). Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 473-486.
 • 6. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom II. Medipage, Warszawa 2009.
 • 7. Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F, Bacigalupo L, Gauglio C, Valle M et al.: Sonography of entrapment neuropathies in the upper limb (wrist excluded). J Clin Ultrasound 2004; 32: 438-450.
 • 8. Zanetti M, Ledermann T, Zollinger H, Hodler J: Efficacy of MR imaging in patients suspected of having Morton’s neuroma. AJR Am J Roentgenol 1997; 168: 529-532.
 • 9. Woertler K: Soft tissue masses in the foot and ankle: characteristics on MR imaging. Semin Musculoskelet Radiol 2005; 9: 227-242.
 • 10. Rowland LP (ed.): Neurologia Merritta. Tom I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 11. Khachi G, Skirgaudes M, Lee WP, Wollstein R: The clinical applications of peripheral nerve imaging in the upper extremity. J Hand Surg Am 2007; 32:1600-1604.
 • 12. Ciechomska A, Tomczykiewicz K, Bachta A, Tłustochowicz W: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka. Ultrasonografia 2004; 4: 36-41.
 • 13. Domanasiewicz A, Koszewicz M, Jabłecki J: Porównanie wartości diagnostycznej badań ultrasonograficznego i neurograficznego w zespole cieśni nadgarstka. Neurol Neurochir Pol 2009; 43: 433-438.
 • 14. Szopiński K, Mazurczak-Pluta T: Ultrasonograficzne rozpoznanie zespołu kanału nadgarstka - wartość objawu trójkątnego przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego. Neurol Neurochir Pol 2011; 45: 556-560.
 • 15. Rzepecka-Wejs L, Multan A, Konarzewska A: Thrombosis of the persistent median artery as a cause of carpal tunnel syndrome - case study. J Ultrason 2012; 12: 487-492.
 • 16. Klauser AS, Faschingbauer R, Bauer T, Wick MC, Gabl M, Arora R et al.: Entrapment neuropathies II: carpal tunnel syndrome. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 487-500.
 • 17. Kapuścińska K, Urbanik A: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka. Przegl Lek 2013; 70: 281-285.
 • 18. Wong SM, Griffith JF, Hui AC, Lo SK, Fu M, Wong KS: Carpal tunnel syndrome: diagnostic usefulness of sonography. Radiology 2004; 232: 93-99.
 • 19. Ziswiler HR, Reichenbach S, Vögelin E, Bachmann LM, Villiger PM, Jüni P: Diagnostic value of sonography in patients with suspected carpal tunnel syndrome: a prospective study. Arthritis Rheum 2005; 52: 304-311.
 • 20. Yesildag A, Kutluhan S, Sengul N, Koyuncuoglu HR, Oyar O, Guler K et al.: The role of ultrasonographic measurements of the median nerve in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Radiol 2004; 59: 910-915.
 • 21. Duncan I, Sullivan P, Lomas F: Sonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 681-684.
 • 22. Hammer HB, Hovden IA, Haavardsholm EA, Kvien TK: Ultrasonography shows increased cross-sectional area of the median nerve in patients with arthritis and carpal tunnel syndrome. Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 584-588.
 • 23. Sernik RA, Abicalaf CA, Pimentel BF, Braga-Baiak A, Braga L, Cerri GG: Ultrasound features of carpal tunnel syndrome: a prospective case-control study. Skeletal Radiol 2008; 37: 49-53.
 • 24. Wiesler ER, Chloros GD, Cartwright MS, Smith BP, Rushing J, Walker FO: The use of diagnostic ultrasound in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 2006; 31: 726-732.
 • 25. Altinok T, Baysal O, Karakas HM, Sigirci A, Alkan A, Kayhan A et al.: Ultrasonographic assessment of mild and moderate idiopathic carpal tunnel syndrome. Clin Radiol 2004; 59: 916-925.
 • 26. Pastare D, Therimadasamy AK, Lee E, Wilder-Smith EP: Sonography versus nerve conduction studies in patients referred with a clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Clin Ultrasound 2009; 37: 389-393.
 • 27. Banach M, Bogucki A (ed.): Zespoły z ucisku - diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 28. Żyluk A, Walaszek I, Szlosser Z: No correlation between sonographic and electrophysiological parameters in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol 2014; 39: 161-166.
 • 29. Lee D, van Holsbeeck MT, Janevski PK, Ganos DL, Ditmars DM, Darian VB: Diagnosis of carpal tunnel syndrome. Ultrasound versus electromyography. Radiol Clin North Am 1999; 37: 859-872.
 • 30. Klauser AS, Halpern EJ, De Zordo T, Feuchtner GM, Arora R, Gruber J et al.: Carpal tunnel syndrome assessment with US: value of additional cross-sectional area measurements of the median nerve in patients versus healthy volunteers. Radiology 2009; 250: 171-177.
 • 31. Klauser AS, Halpern EJ, Faschingbauer R, Guerra F, Martinoli C, Gabl MF et al.: Bifid median nerve in carpal tunnel syndrome: assessment with US cross-sectional area measurement. Radiology 2011; 259: 808-815.
 • 32. Sarría L, Cabada T, Cozcolluela R, Martínez-Berganza T, García S: Carpal tunnel syndrome: usefulness of sonography. Eur Radiol 2000; 10: 1920-1925.
 • 33. Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A: The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests. Eur J Radiol 2005; 56: 365-369.
 • 34. Visser LH, Smidt MH, Lee ML: High-resolution sonography versus EMG in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 63-67.
 • 35. Moran L, Perez M, Esteban A, Bellon J, Arranz B, del Cerro M: Sonographic measurement of cross-sectional area of the median nerve in the diagnosis of carpal tunnel syndrome: correlation with nerve conduction studies. J Clin Ultrasound 2009; 37: 125-131.
 • 36. Pinilla I, Martin-Hervas C, Sordo G, Santiago S: The usefulness of ultrasonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol 2008; 33: 435-439.
 • 37. Chiou HJ, Chou YH, Cheng SP, Hsu CC, Chan RC, Tiu CM et al.: Cubital tunnel syndrome: diagnosis by high-resolution ultrasonography. J Ultrasound Med 1998; 17: 643-648.
 • 38. Jacob D, Creteur V, Courthaliac C, Bargoin R, Sassus B, Bacq C et al.: Sonoanatomy of the ulnar nerve in the cubital tunnel: a multicentre study by the GEL. Eur Radiol 2004; 14: 1770-1773.
 • 39. Wiesler ER, Chloros GD, Cartwright MS, Shin HW, Walker FO: Ultrasound in the diagnosis of ulnar neuropathy at the cubital tunnel. J Hand Surg Am 2006; 31: 1088-1093.
 • 40. Yoon JS, Walker FO, Cartwright MS: Ultrasonographic swelling ratio in the diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow. Muscle Nerve 2008; 38: 1231-1235.
 • 41. Volpe A, Rossato G, Bottanelli M, Marchetta A, Caramaschi P, Bambara LM et al.: Ultrasound evaluation of ulnar neuropathy at the elbow: correlation with electrophysiological studies. Rheumatology (Oxford) 2009; 48: 1098-1101.
 • 42. O’Driscoll SW, Horii E, Carmichael SW, Morrey BF: The cubital tunnel and ulnar neuropathy. J Bone Joint Surg Br 1991; 73: 613-617.
 • 43. Yalcin E, Demir SO, Dizdar D, Buyukvural S, Akyuz M: Hypertrophic ancenous epitrochlearis muscle as a cause of ulnar neuropathy at elbow. J Back Musculoskelet Rehabil 2013; 26: 155-157.
 • 44. Dekelver I, Van Glabbeek F, Dijs H, Stassijns G: Bilateral ulnar nerve entrapment by the M. anconeus epitrochlearis. A case report and literature review. Clin Rheumatol 2012; 31: 1139-1142.
 • 45. Grechenig W, Mayr J, Peicha G, Boldin C: Subluxation of the ulnar nerve in the elbow region - ultrasonographic evaluation. Acta Radiol 2003; 44: 662-664.
 • 46. Filippou G, Mondelli M, Greco G, Bertoldi I, Frediani B, Galeazzi M et al.: Ulnar neuropathy at the elbow: how frequent is the idiopathic form? An ultrasonographic study in a cohort of patients. Clin Exp Rheumatol 2010; 28: 63-67.
 • 47. Okamoto M, Abe M, Shirai H, Ueda N: Morphology and dynamics of the ulnar nerve in the cubital tunnel: observation by ultrasonography. J Hand Surg Eur Vol 2000; 25: 85-89.
 • 48. Jacobson JA, Jebson PJL, Jeffers AW, Fessell DP, Hayes CW: Ulnar nerve dislocation and snapping triceps syndrome: diagnosis with dynamic sonography - report of three cases. Radiology 2001; 220: 601-605.
 • 49. Bodner G, Harpf C, Meirer R, Gardetto A, Kovacs P, Gruber H: Ultrasonographic appearance of supinator syndrome. J Ultrasound Med 2002; 21: 1289-1293.
 • 50. Chien AJ, Jamadar DA, Jacobson JA, Hayes CW, Louis DS: Sonography and MR imaging of posterior interosseous nerve syndrome with surgical correlation. AJR Am J Roentgenol 2003; 181: 219-221.
 • 51. Nakamichi K, Tachibana S: Ultrasonographic findings in isolated neuritis of the posterior interosseous nerve: comparison with normal findings. J Ultrasound Med 2007; 26: 683-687.
 • 52. Dong Q, Jamadar DA, Robertson BL, Jacobson JA, Caoili EM, Gest T et al.: Posterior interosseous nerve of the elbow: normal appearances simulating entrapment. J Ultrasound Med 2010; 29: 691-696.
 • 53. Djurdjevic T, Loizides A, Löscher W, Gruber H, Plaikner M, Peer S: High resolution ultrasound in posterior interosseous nerve syndrome. Muscle Nerve 2014; 49: 35-39.
 • 54. Hide IG, Grainger AJ, Naisby GP, Campbell RS: Sonographic findings in the anterior interosseous nerve syndrome. J Clin Ultrasound 1999; 27: 459-464.
 • 55. Visser LH: High-resolution sonography of the superficial radial nerve with two case reports. Muscle Nerve 2009; 39: 392-395.
 • 56. Marx SC, Kumar P, S D, Marx CA, Babu MS, Bhat KM Histological and ultrasonographical study of the human superficial branch of the radial nerve at distal forearm and its clinical implications. Rom J Morphol Embryol 2010; 51: 751-758.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebf34312-a3e5-4ad8-ad68-a4998b611fce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.