PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 172–176
Article title

Stan profilaktyki chorób narządu wzroku na przykładzie wybranej grupy dzieci województwa śląskiego – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
State of prevention of eye diseases in selected group of children from Silesian Voivodeship – preliminary communication
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
BACKGROUND: Undiagnosed eye defects in childhood affect adult life and can cause irreversible changes. The aim of the study is to evaluate the state of preventing eye diseases in a selected group of children from the Silesian Voivodeship. METHODS: The study was based on an anonymous questionnaire consisting of 11 questions about the prevention of eye diseases and included 603 parents of children aged from 2–10 (4.84 ± 1.47). RESULTS: Among the selected group, 43.45% children were at least once examined by an ophthalmologist. The aver-age age during the appointment was 3.06 ± 1.71. For 101 children it was a prophylaxis visit and for 142 it was due to alarming symptoms. 52 (8.62%) children had eye defects and 44 of them wore glasses. The most common eye defect was strabismus (5.47%). Regular eye exams by an ophthalmologist were reported by 11.61% parents. The study showed that 40.13% children have never had a visual acuity examination. Among the group, 35.16% parents men-tioned alarming symptoms of eye defects and the information sources were: doctor (28.9%), the Internet (27.5%), newspapers (18.2%). CONCLUSIONS: 1. The prevention of eye diseases among pre-school children is insufficient. 2. The state of parent’s knowledge about the prevention of eye disease and defects among children is low.
PL
WSTĘP: Objawy chorób oczu u dzieci mogą pozostać niezauważone, co może mieć wpływ na późniejsze problemy w nauce i dorosłym życiu. Wczesna korekcja wady daje szansę na pełne wyleczenie. MATERIAŁ I METODY: Narzędzie badawcze stanowiła anonimowa, autorska ankieta, skierowana do rodziców grupy dzieci województwa śląskiego. Badaniem objęto 603 rodziców dzieci w wieku 2–10 lat (śr. 4,84 ± 1,47). Ankieta zawierała 11 pytań otwartych i zamkniętych dotyczących stanu profilaktyki chorób narządu wzroku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. WYNIKI: W analizowanej grupie 262 dzieci (43,45%) było przynajmniej raz w życiu badane przez okulistę. Średni wiek dziecka podczas wizyty wynosił 3,06 ± 1,71 roku, 94 (35,88%) dzieci było badanych powyżej 4 roku życia. Dla 101 dzieci była to wizyta profilaktyczna, dla 142 powodem pierwszej wizyty u okulisty były dolegliwości lub niepokojące objawy. Wadę wzroku dziecka deklarowało 52 (8,62%) ankietowanych rodziców, grupy tej 44 dzieci no-si/nosiło wcześniej okulary. W badanej grupie najczęściej zgłaszano występowanie zeza – 33 (5,47%). Regularne wizyty dziecka u okulisty zgłosiło 70 (11,61%) rodziców – najczęściej z powodu kontroli wady wzroku (n = 28) oraz profilaktyki (n = 25). 242 (40,13%) dzieci nie miało nigdy badanej ostrości wzroku, u 170 (28,2%) ostrość wzroku badał okulista, u 112 (18,6%) pediatra lub lekarz rodzinny. Objawy wymagające konsultacji okulistycznej wymianiało 212 (35,16%) rodziców. Głównymi źródłami informacji dla rodziców na ten temat są: lekarz (28,9%), Internet (27,5%), prasa (18,2%). WNIOSKI: 1. Profilaktyka chorób narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym jest niewystarczająca. 2. Poziom wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki chorób oczu i wad wzroku u dzieci jest niski.
Discipline
Publisher

Year
Volume
69
Pages
172–176
Physical description
Contributors
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach, ul. Ceglana, 40-514 Katowice, tel. +49 721 406 062, annastozek@hotmail.com
author
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Seroczyńska M., Prost M.E., Medruń J., Łukasiak E., Olesiak E. Przyczyny ślepoty i poważnego upośledzenia widzenia u dzieci w Polsce. Klin. Oczna 2001; 103(2–3): 117–120.
 • 2. Oberbeck T.G. Vision screening of preschool and school-age children. Guidelines for setting up program in your community. J. Ophthalmic. Nurs. Teach. 1988; 7: 96–99.
 • 3. Red reflex examination in infants. Section of Ophthalmology. American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2002; 109: 980–981.
 • 4. Abramson D.H., Beaverson K., Sangani P. Screening for retinoblastoma: presenting signs as prognosticators of patient and ocular survival. Pediatrics 2003; 112: 1248–1255.
 • 5. Lueder G.T. The effect of initial recognition of abnormalities by physicians on outcome of retinoblastoma. J. AAPOS 2005; 9: 383–385.
 • 6. Hered R.W. Effective vision screening of young children in the pediatric office. Pediatr. Ann. 2011; 40: 76–82.
 • 7. Kański J.J. Okulistyka kliniczna, Wyd. Med. ELSEVIER Urban & Partner, Wrocław 2009; s. 783–795.
 • 8. Granet D.B., Khayali S. Amblyopia and strabismus. Pediatr. Ann. 2011; 40: 89–94.
 • 9. De Respinis P.A. Eyeglasses: Why and when do children need them? Pediatr. Ann. 2001; 30: 455–561.
 • 10. Pieczyrak D., Miśkowiak B. Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku 6–10 lat z obszaru Wielkopolski. Klin. Oczna 2010; 112(1/3): 37–41.
 • 11. Granet D.B., Khayali S. Amblyopia and strabismus. Pediatr. Ann. 2011; 40: 89–94.
 • 12. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Section on Ophthalmology. American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2006; 117: 572–576.
 • 13. Kemper A.R., Clark S.J. Preschool vision screening in pediatric practices. Clin. Pediatr. (Phila) 2006; 45: 263–266.
 • 14. Use of Photoscreening for Children’s Vision Screening. American Academy of Pediatrics. Committee on Practice and Ambulatory Medicine and Section on Ophthalmology: Pediatrics 2002; 109, 3: 524–525.
 • 15. Cruciani F., Albanese G., Antonelli B., Mazzeo L., Caracciolo D., Di Pillo S. Children's eye care in Italy through data provided by "Let's see clear" campaign. Clin. Ter. 2011;162: e173–185.
 • 16. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians. Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Ophthalmology. American Association of Certified Orthoptists; American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. American Academy of Ophthalmology: Pediatrics 2003; 111: 902–907.
 • 17. Cotch M.F., Janiszewski R., Klein R.J. Visual impairment and use of eye-care services and protective eye-wear among children – United States, 2002. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2005; 54: 425–429.
 • 18. Arnold R.W., Donohue S.P. The yield and challenges of charitable state-wide photoscreening. Binocul. Vis. Strabismus Q 2006; 21: 93–100.
 • 19. Woynarowska B. Profilaktyka w pediatrii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • 20. Speedwell L. Paediatric Optometry: Optometric examination of children. CET 2007; 10(2): 30–36.
 • 21. Kvarnstrom G., Jakobsson P., Lennerstrand G. Visual screening of Swedish children: An ophthalmological evaluation. Acta. Ophthalmol. Scand. 2001; 79: 240–244.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebeead43-0905-42a7-88c8-315343e1bc13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.