PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 172–176
Article title

Stan profilaktyki chorób narządu wzroku na przykładzie wybranej grupy dzieci województwa śląskiego – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
State of prevention of eye diseases in selected group of children from Silesian Voivodeship – preliminary communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Objawy chorób oczu u dzieci mogą pozostać niezauważone, co może mieć wpływ na późniejsze problemy w nauce i dorosłym życiu. Wczesna korekcja wady daje szansę na pełne wyleczenie. MATERIAŁ I METODY: Narzędzie badawcze stanowiła anonimowa, autorska ankieta, skierowana do rodziców grupy dzieci województwa śląskiego. Badaniem objęto 603 rodziców dzieci w wieku 2–10 lat (śr. 4,84 ± 1,47). Ankieta zawierała 11 pytań otwartych i zamkniętych dotyczących stanu profilaktyki chorób narządu wzroku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. WYNIKI: W analizowanej grupie 262 dzieci (43,45%) było przynajmniej raz w życiu badane przez okulistę. Średni wiek dziecka podczas wizyty wynosił 3,06 ± 1,71 roku, 94 (35,88%) dzieci było badanych powyżej 4 roku życia. Dla 101 dzieci była to wizyta profilaktyczna, dla 142 powodem pierwszej wizyty u okulisty były dolegliwości lub niepokojące objawy. Wadę wzroku dziecka deklarowało 52 (8,62%) ankietowanych rodziców, grupy tej 44 dzieci no-si/nosiło wcześniej okulary. W badanej grupie najczęściej zgłaszano występowanie zeza – 33 (5,47%). Regularne wizyty dziecka u okulisty zgłosiło 70 (11,61%) rodziców – najczęściej z powodu kontroli wady wzroku (n = 28) oraz profilaktyki (n = 25). 242 (40,13%) dzieci nie miało nigdy badanej ostrości wzroku, u 170 (28,2%) ostrość wzroku badał okulista, u 112 (18,6%) pediatra lub lekarz rodzinny. Objawy wymagające konsultacji okulistycznej wymianiało 212 (35,16%) rodziców. Głównymi źródłami informacji dla rodziców na ten temat są: lekarz (28,9%), Internet (27,5%), prasa (18,2%). WNIOSKI: 1. Profilaktyka chorób narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym jest niewystarczająca. 2. Poziom wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki chorób oczu i wad wzroku u dzieci jest niski.
EN
BACKGROUND: Undiagnosed eye defects in childhood affect adult life and can cause irreversible changes. The aim of the study is to evaluate the state of preventing eye diseases in a selected group of children from the Silesian Voivodeship. METHODS: The study was based on an anonymous questionnaire consisting of 11 questions about the prevention of eye diseases and included 603 parents of children aged from 2–10 (4.84 ± 1.47). RESULTS: Among the selected group, 43.45% children were at least once examined by an ophthalmologist. The aver-age age during the appointment was 3.06 ± 1.71. For 101 children it was a prophylaxis visit and for 142 it was due to alarming symptoms. 52 (8.62%) children had eye defects and 44 of them wore glasses. The most common eye defect was strabismus (5.47%). Regular eye exams by an ophthalmologist were reported by 11.61% parents. The study showed that 40.13% children have never had a visual acuity examination. Among the group, 35.16% parents men-tioned alarming symptoms of eye defects and the information sources were: doctor (28.9%), the Internet (27.5%), newspapers (18.2%). CONCLUSIONS: 1. The prevention of eye diseases among pre-school children is insufficient. 2. The state of parent’s knowledge about the prevention of eye disease and defects among children is low.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
172–176
Physical description
Contributors
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach, ul. Ceglana, 40-514 Katowice, tel. +49 721 406 062
author
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Seroczyńska M., Prost M.E., Medruń J., Łukasiak E., Olesiak E. Przyczyny ślepoty i poważnego upośledzenia widzenia u dzieci w Polsce. Klin. Oczna 2001; 103(2–3): 117–120.
 • 2. Oberbeck T.G. Vision screening of preschool and school-age children. Guidelines for setting up program in your community. J. Ophthalmic. Nurs. Teach. 1988; 7: 96–99.
 • 3. Red reflex examination in infants. Section of Ophthalmology. American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2002; 109: 980–981.
 • 4. Abramson D.H., Beaverson K., Sangani P. Screening for retinoblastoma: presenting signs as prognosticators of patient and ocular survival. Pediatrics 2003; 112: 1248–1255.
 • 5. Lueder G.T. The effect of initial recognition of abnormalities by physicians on outcome of retinoblastoma. J. AAPOS 2005; 9: 383–385.
 • 6. Hered R.W. Effective vision screening of young children in the pediatric office. Pediatr. Ann. 2011; 40: 76–82.
 • 7. Kański J.J. Okulistyka kliniczna, Wyd. Med. ELSEVIER Urban & Partner, Wrocław 2009; s. 783–795.
 • 8. Granet D.B., Khayali S. Amblyopia and strabismus. Pediatr. Ann. 2011; 40: 89–94.
 • 9. De Respinis P.A. Eyeglasses: Why and when do children need them? Pediatr. Ann. 2001; 30: 455–561.
 • 10. Pieczyrak D., Miśkowiak B. Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku 6–10 lat z obszaru Wielkopolski. Klin. Oczna 2010; 112(1/3): 37–41.
 • 11. Granet D.B., Khayali S. Amblyopia and strabismus. Pediatr. Ann. 2011; 40: 89–94.
 • 12. Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Section on Ophthalmology. American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2006; 117: 572–576.
 • 13. Kemper A.R., Clark S.J. Preschool vision screening in pediatric practices. Clin. Pediatr. (Phila) 2006; 45: 263–266.
 • 14. Use of Photoscreening for Children’s Vision Screening. American Academy of Pediatrics. Committee on Practice and Ambulatory Medicine and Section on Ophthalmology: Pediatrics 2002; 109, 3: 524–525.
 • 15. Cruciani F., Albanese G., Antonelli B., Mazzeo L., Caracciolo D., Di Pillo S. Children's eye care in Italy through data provided by "Let's see clear" campaign. Clin. Ter. 2011;162: e173–185.
 • 16. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians. Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Ophthalmology. American Association of Certified Orthoptists; American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. American Academy of Ophthalmology: Pediatrics 2003; 111: 902–907.
 • 17. Cotch M.F., Janiszewski R., Klein R.J. Visual impairment and use of eye-care services and protective eye-wear among children – United States, 2002. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2005; 54: 425–429.
 • 18. Arnold R.W., Donohue S.P. The yield and challenges of charitable state-wide photoscreening. Binocul. Vis. Strabismus Q 2006; 21: 93–100.
 • 19. Woynarowska B. Profilaktyka w pediatrii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • 20. Speedwell L. Paediatric Optometry: Optometric examination of children. CET 2007; 10(2): 30–36.
 • 21. Kvarnstrom G., Jakobsson P., Lennerstrand G. Visual screening of Swedish children: An ophthalmological evaluation. Acta. Ophthalmol. Scand. 2001; 79: 240–244.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebeead43-0905-42a7-88c8-315343e1bc13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.