PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 2 | 32-38
Article title

Postrzeganie pałeczek Salmonella przez wybraną grupę respondentów

Content
Title variants
EN
The perception of Salmonella by the selected group of respondents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Wprowadzenie. Głównym źródłem zakażenia ludzi pałeczkami Salmonella jest skażona żywność pochodzenia zwierzęcego, która nie została poddana właściwej obróbce kulinarnej. Przyczynę zachorowań na salmonellozy może stanowić niewłaściwa higiena i postępowanie podczas przygotowywania posiłków. Celem badań było sprawdzenie wiedzy respondentów dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie wiosennym 2016 roku w grupie 120 nielosowo wybranych osób. Większość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu miało charakter zamknięty, przy czym w niektórych pytaniach ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki. Przeprowadzone wyniki badań wskazują, że ponad 80% badanych kobiet i około 75% mężczyzn słyszało o pałeczkach Salmonella. Wskazywanymi najczęściej produktami, po spożyciu których zazwyczaj dochodzi do zatrucia pałeczkami Salmonella, były zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn jaja oraz lody. Zarówno kobiety jak i mężczyźni za główne symptomy związane z zatruciem uważali: ból brzucha, biegunkę, odpowiednio 93,2% i 96,3% wskazań, mdłości i wymioty, odpowiednio 76,2% i 71,9% wskazań. Połowa badanych mężczyzn oraz 30% badanych kobiet wiedziało, że najlepszą metodą eliminacji bakterii Salmonella jest ogrzewanie produktów w temperaturze 72°C przez 15 sekund. Oceniając wiedzę respondentów dotyczącą znajomości produktów narażonych na występowanie pałeczek Salmonella, objawów towarzyszących zatruciom oraz sposobów zapobiegania stwierdzono, że kształtowała się ona na poziomie niskim lub dostatecznym. Wnioski. 1. Wykształcenie wpływało na poziom wiedzy dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. 2. Około jedna trzecia badanych osób nie dostrzega ryzyka związanego z pałeczkami Salmonella. 3. Ze względu na niski lub dostateczny poziom wiedzy respondentów dotyczący zagadnień związanych z pałeczkami Salmonella, wskazane jest podjęcie działań mających na celu edukację społeczeństwa w zakresie zapobiegania infekcjom pokarmowym.
Contributors
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
author
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
References
 • [1] van Velsen L., Beaujean D. JMA, van Gemert-Pijnen J. EWC i wsp.: Public knowledge and preventive behavior during a large-scale Salmonella outbreak: results from an online survey in the Netherlands. BMC Public Health 2014; 14:100.
 • [2] Hać-Szymańczuk E.: Bakterie Salmonella i Escherichia coli w surowcach i przetworach mięsnych. Gospodarka Mięsna 2012; 6: 30-33.
 • [3] Kłapeć T., Stroczyńska-Sikorska M.: Salmonelozy jako wciąż aktualne zagrożenie środowiskowe dla ludzi i zwierząt. Medycyna Środowiskowa–Environmental Medicine 2011; 14 (1): 79-84.
 • [4] Ostachowska-Gąsior A., Krzeszowska-Rosiek T., Górska S.: Ocena wiedzy żywieniowej osób o wysokiej aktywności fizycznej uczęszczających do klubów fitness. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(4): 969-974.
 • [5] Gajewska J., Błaszczyk M.K.: Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB). Postępy Mikrobiol 2012; 51(1): 55-65.
 • [6] Hayajneh F.M.F.: Awareness of food borne pathogens and food poisoning among consumers in Taif – Kingdom of Saudi Arabia. Sky J Food Sci 2015; 4(1): 10-14.
 • [7] Lin C.T.L., Jensen K.L., Yen S.T.: Determinants of Consumer Awareness of Foodborne Pathogens, American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Denver, Colorado, August 1−4 2004; http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20301/1/sp04li01.pdf
 • [8] Kennedy J., Jackson V., Blair I.S. i wsp.: Food safety knowledge of consumers and the microbiological and temperature status of their refrigerators. J Food Prot2005; 68(7): 1421-1430.
 • [9] Dzwolak W.: Groźny patogen. Przegl Gastronomiczny 2017; 1-2: 4-5.
 • [10] Kowal K.: Salmonella w mięsie drobiowym. Przegl Gastronomiczny 2015; 69: 9-11.
 • [11] Ferrigno F., Murino T., Romano E. i wsp.: Salmonella contamination in chocolate products simulation model and scenario analysis.Recent Advances in Automatic Control, Modelling and Simulation 2013; 61-67, http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2013/Morioka/ACMS/ACMS-09.pdf
 • [12] Duda A., Guzy J., Pytel J. i wsp.: Dobór podłóż i sprawdzenie metody wykrywania i izolacji bakterii Salmonella w wodach powierzchniowych metodą filtracji membranowej. Postępy Nauki i Techniki 2009; 3: 30-51.
 • [13] Bielec D., Modrzewska R.: Zatrucie jadem kiełbasianym dawniej i dziś – aspekty kliniczne. Przegl Epidemiol 2007; 61: 505-512.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebea94d1-1f8d-4c1c-a381-8f92234eb5de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.