PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 31–34
Article title

Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

Content
Title variants
EN
Motherhood and multiple sclerosis – facts and myths
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która występuje blisko dwa razy częściej u kobiet. Szczyt zachorowań odnotowuje się między 2. a 4. dekadą życia, co przypada na okres największej zdolności rozrodczej pacjentek. Społeczny stygmat choroby, lęk przed niepełnosprawnością oraz brak dostatecznej informacji o wpływie ciąży na przebieg SM powoduje, że podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka staje się szczególnie trudne. Tymczasem dostępne dane jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ macierzyństwa na przebieg SM. Ciąża jako jedyny stan fizjologiczny zdecydowanie zmniejsza wskaźnik rzutów choroby, a jednocześnie opóźnia okres osiągnięcia znaczącej niepełnosprawności u pacjentek z rzutowo-remitującą postacią SM. Wszystkie kobiety z rozpoznanym SM, które planują urodzenie dziecka, powinny również uzyskać wyczerpującą informację o wzroście prawdopodobieństwa rzutu choroby w okresie połogu. Jedna trzecia pacjentek doświadcza bowiem rzutu choroby w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Wiedza ta może pomóc we wcześniejszym zorganizowaniu pomocy przy opiece nad noworodkiem. Wiele kwestii, w tym – między innymi – wpływ laktacji na aktywność kliniczną SM oraz wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na macierzyństwo, wymaga jednak dalszych badań.
EN
Multiple sclerosis is a chronic, demyelinating disease of the central nervous system, which is nearly two times more common in women. It mainly occurs between 2. and 4. decade of life, which is a period of maximum fertility of patients. The social stigma of disease, fear of disability and the lack of sufficient information on the impact of pregnancy on the course of multiple sclerosis, make a decision about having the baby particularly difficult. Meanwhile, available data clearly confirm the beneficial effect of motherhood on the course of multiple sclerosis. Pregnancy, is the only physiological state, which strongly reduces the rate of the disease relapses and at the same time delays appearing of a significant disability in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. All women with diagnosed multiple sclerosis, which are planning to have a baby should also get comprehensive information about the increase in the likelihood of occurring of disease relapse during a period of puerperium. In the first three months after delivery, one third patients have a relapse. This knowledge can help mother to organize earlier the assistance in infant care. A number of issues, including, among other things effect of lactation on clinical activity and the impact of the disease-modifying drugs for multiple sclerosis on motherhood requires further research.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
31–34
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologiczna, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 • Klinika Neurologiczna, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 • Klinika Neurologiczna, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 • Kliniczny Oddział Chorób Dzieci, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
References
 • 1.Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 • 2.Ramagopalan S.V., Valdar W., Cirscuoli M. i wsp.: Age of puberty and the risk of multiple sclerosis: a population based study. Eur. J. Neurol. 2009; 16: 342–347.
 • 3. Sloka J.S., Pryse-Phillips W.E., Stefanelli M.: The relation between menarche and the age of first symptoms in a multiple sclerosis cohort. Mult. Scler. 2006; 12: 333–339.
 • 4. Holmqvist P., Hammar M., Landtblom A.M., Brynhildsen J.: Age at onset of multiple sclerosis is correlated to use of combined oral contraceptives and childbirth before diagnosis. Fertil. Steril. 2010; 94: 2835–2837.
 • 5. Douglas L.H., Jorgensen C.L.: Pregnancy and multiple sclerosis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1948; 55: 332–336.
 • 6. Sadovnick A.D., Baird P.A.: The familial nature of multiple sclerosis: age-corrected empiric recurrence risks for children and siblings of patients. Neurology 1988; 38: 990–991.
 • 7. Cohen Jeffrey A., Rae-Grant A.: Stwardnienie rozsiane. Poradnik. Item Publishing, Warszawa 2012.
 • 8. Trapp B.D., Nave K.A.: Multiple sclerosis: an immune or neurodegenerative disorder? Annu. Rev. Neurosci. 2008; 31: 247–269.
 • 9. D’hooghe M.B., Haentjens P., Nagels G. i wsp.: Menarche, oral contraceptives, pregnancy and progression of disability in relapsing onset and progressive onset multiple sclerosis. J. Neurol. 2012; 259: 855–861.
 • 10. Runmarker B., Andersen O.: Pregnancy is associated with a lower risk of onset and a better prognosis in multiple sclerosis. Brain 1995; 118: 253–261.
 • 11. Sicotte N.L., Liva S.M., Klutch R. i wsp.: Treatment of multiple sclerosis with the pregnancy hormone estriol. Ann. Neurol. 2002; 52: 421–428.
 • 12. Confavreux C., Hutchinson M., Hours M.M. i wsp.: Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. N. Eng. J. Med. 1998; 339: 285–291.
 • 13. Vukusic S., Hutchinson M., Hours M. i wsp.: Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study): clinical predictors of post-partum relapse. Brain 2004; 127: 1353–1360.
 • 14. Neuteboom R.F., Janssens A.C., Siepman T.A. i wsp.: Pregnancy in multiple sclerosis: clinical and self-report scales. J. Neurol. 2012; 259: 311–317.
 • 15. US Food and Drug Administration: Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation Labeling. Adres: edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-11806.pdf.
 • 16. Indeks Leków. Kompendium Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 1134.
 • 17. Elovaara I., Hietaharju A.: Can we face the challenge of expanding use of intravenous immunoglobulin in neurology? Acta Neurol. Scand. 2010; 122: 309–315.
 • 18. Henshaw S.K.: Unintended pregnancy in the United States. Fam. Plann. Perspect. 1998; 30: 24–29.
 • 19. Amato M.P., Portaccio E., Ghezzi A. i wsp.: Pregnancy and fetal outcomes after interferon-β exposure in multiple sclerosis. Neurology 2010; 75: 1794–1802.
 • 20. Weber-Schoendorfer C., Schaefer C.: Multiple sclerosis, immunomodulators, and pregnancy outcome: a prospective observational study. Mult. Scler. 2009; 15: 1037–1042.
 • 21. Hellwig K., Haghikia A., Gold R.: Pregnancy and natalizumab: results of an observational study in 35 accidental pregnancies during natalizumab treatment. Mult. Scler. 2011; 17: 958–963.
 • 22. Lu E., Wang B.W., Guimond C. i wsp.: Disease-modifying drugs for multiple sclerosis in pregnancy. Neurology 2012; 79: 1130–1135.
 • 23. Hellwig K., Haghikia A., Gold R.: Parenthood and immunomodulation in parents with multiple sclerosis. J. Neurol. 2010; 257: 580–583.
 • 24. Pakpoor J., Disanto G., Lacey M.V. i wsp.: Breastfeeding and multiple sclerosis relapses: a meta-analysis. J. Neurol. 2012; 259: 2246–2248.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebe314bf-733b-4102-a0fc-b10894ead3f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.