PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 274-279
Article title

Udar cieplny zilustrowany przypadkiem 39-letniego mężczyzny – uczestnika biegu maratońskiego

Content
Title variants
EN
Exertional heat stroke in a marathon runner – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Udar cieplny (UC) jest stanem nagłego zagrożenia życia i często kończy się śmiercią. Charakteryzuje się gorączką ponad 40°C, której towarzyszą objawy neurologiczne. W udarze cieplnym homeostatyczne mechanizmy termoregulacyjne stają się niewydolne i organizm nie jest w stanie utrzymywać właściwej temperatury ciała. Dysfunkcja procesów termoregulacji prowadzi do skrajnego wzrostu temperatury ciała i w następstwie do uszkodzenia wieloukładowego, niewydolności narządów i niekiedy śmierci. Największe ryzyko wystąpienia UC występuje u dzieci i osób w podeszłym wieku. Intensywny wysiłek fizyczny w wysokich temperaturach i przy znacznej wilgotności otoczenia oraz odwodnienie i przyjmowanie niektórych leków również zwiększają ryzyko wystąpienia UC. Udar cieplny występujący u młodych dorosłych i dorosłych w następstwie intensywnego wysiłku jest klasyfikowany jako wysiłkowy udar cieplny (WUC). Częstość występowania WUC w trakcie biegowych imprez masowych wynosi około 1 na 1000. Biorąc pod uwagę zwiększającą się popularność biegów długodystansowych w Polsce, prawdopodobieństwo wystąpienia i obserwacji przez lekarzy przypadków wysiłkowego udaru cieplnego będzie rosło. Szybkie rozpoznanie i właściwe postępowanie w przypadkach UC warunkuje przeżycie pacjenta oraz odległe rokowanie. Do standardu postępowania w WUC należy szybkie schłodzenie pacjenta aż do osiągnięcia temperatury głębokiej poniżej wartości krytycznej, tj. 40°C, oraz wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, do czego służby medyczne organizujące opiekę zdrowotną w trakcie imprez masowych powinny być odpowiednio przygotowane. W artykule opisano przypadek pacjenta, u którego w następstwie uczestnictwa w biegu maratońskim rozpoznano WUC przebiegający z ogniskowymi objawami neurologicznymi oraz utrzymywaniem się wskaźników uszkodzenia wielonarządowego przez wiele dni po wystąpieniu zaburzenia. Przeanalizowano obraz kliniczny WUC wraz z czynnikami ryzyka i zalecanym postępowaniem i leczeniem.
EN
Heat stroke is a life-threatening and often fatal medical emergency. Key symptoms include fever exceeding 40°C and neurological deficits. In heat stroke thermoregulation mechanisms become inefficient and the body is unable to maintain its normal temperature. Ineffective thermoregulation results in elevation of body temperature to extreme values, leading to multiorgan failure and sometimes even to death. Most at-risk of developing heat stroke are infants and the elderly. Other risk factors include intense physical exertion at high ambient temperature and humidity, dehydration and some drugs. Heat stroke occurring in adolescents and adults as a result of intense physical effort is classified as exertional heat stroke. The incidence of exertional heat stroke during long-distance running mass events is estimated at 1 per 1000. Taking into account increasing popularity of long-distance running in Poland, the chance of facing such events by health professionals will be increasing. Timely diagnosis and effective management of heat stroke are paramount for the patients’ survival and long-term prognosis. Standard treatment of heat stroke includes rapid cooling in order to reduce deep temperature below critical threshold value of 40°C and correction of water-electrolyte disturbances. Medical services supporting mass events should be adequately prepared to deal with such cases. This paper presents a case of a 39-year-old marathon runner, who developed an exertional heat stroke with associated focal neurological deficits and indices of multiorgan failure persisting for several days after onset of heat stroke. Clinical picture of exertional heat stroke, associated risk factors and recommended management are discussed.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
274-279
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Armstrong L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M. i wsp.: American College of Sports Medicine position stand. Exertional heat illness during training and competition. Med. Sci. Sports Exerc. 2007; 39: 556-572.
 • 2. Smith J.E.: The pathophysiology of exertional heatstroke. J. R. Nav. Med. Serv. 2004; 90: 135-138.
 • 3. Roberts W.O.: Exertional heat stroke in the marathon. Sports Med. 2007; 37: 440-443.
 • 4. Bouchama A., Knochel J.P.: Heat stroke. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1978-1988.
 • 5. Zeller L., Novack V., Barski L. i wsp.: Exertional heatstroke: clinical characteristics, diagnostic and therapeutic considerations. Eur. J. Intern. Med. 2011; 22: 296-299.
 • 6. Hawes R., McMorran J., Vallis C.: Exertional heat illness in half marathon runners: experiences of the Great North Run. Emerg. Med. J. 2010; 27: 866-867.
 • 7. Cleary M.: Predisposing risk factors on susceptibility to exertional heat illness: clinical decision-making considerations. J. Sport Rehabil. 2007; 16: 204-214.
 • 8. Roberts W.O.: Exertional heat stroke during a cool weather marathon: a case study. Med. Sci. Sports Exerc. 2006; 38: 1197-1203.
 • 9. Kenefick R.W., Cheuvront S.N., Sawka M.N.: Thermoregulatory function during the marathon. Sports Med. 2007; 37: 312-315.
 • 10. Kenefick R.W., Sawka M.N.: Heat exhaustion and dehydration as causes of marathon collapse. Sports Med. 2007; 37: 378-381.
 • 11. González-Alonso J.: Hyperthermia impairs brain, heart and muscle function in exercising humans. Sports Med. 2007; 37: 371-373.
 • 12. Cheuvront S.N., Haymes E.M.: Thermoregulation and marathon running: biological and environmental influences. Sports Med. 2001; 31: 743-762.
 • 13. Noakes T.D.: Hydration in the marathon : using thirst to gauge safe fluid replacement. Sports Med. 2007; 37: 463-466.
 • 14. Lambert G.P.: Role of gastrointestinal permeability in exertional heatstroke. Exerc. Sport Sci. Rev. 2004; 32: 185-190.
 • 15. Capacchione J.F., Muldoon S.M.: The relationship between exertional heat illness, exertional rhabdomyolysis, and malignant hyperthermia. Anesth. Analg. 2009; 109: 1065-1069.
 • 16. Mellor P.J., Mellanby R.J., Baines E.A. i wsp.: High serum troponin I concentration as a marker of severe myocardial damage in a case of suspected exertional heatstroke in a dog. J. Vet. Cardiol. 2006; 8: 55-62.
 • 17. de Souza A.L., Rodrigues C., Sztajnbok J. i wsp.: Hypoelectrolytemia accompanied by acute renal failure in exertional heatstroke. Am. J. Emerg. Med. 2006; 24: 888-889.
 • 18. Armstrong L.E.: Exertional heat illnesses. Human Kinetics, Champaign, IL 2003.
 • 19. Sithinamsuwan P., Piyavechviratana K., Kitthaweesin T. i wsp.: Exertional heatstroke: early recognition and outcome with aggressive combined cooling – a 12-year experience. Mil. Med. 2009; 174: 496-502.
 • 20. Casa D.J., McDermott B.P., Lee E.C. i wsp.: Cold water immersion: the gold standard for exertional heatstroke treatment. Exerc. Sport Sci. Rev. 2007; 35: 141-149.
 • 21. Smith J.E.: Cooling methods used in the treatment of exertional heat illness. Br. J. Sports Med. 2005; 39: 503-507.
 • 22. Lu K.C., Wang J.Y., Lin S.H. i wsp.: Role of circulating cytokines and chemokines in exertional heatstroke. Crit. Care Med. 2004; 32: 399-403.
 • 23. Schlader Z.J., Stannard S.R., Mündel T.: Exercise and heat stress: performance, fatigue and exhaustion – a hot topic. Br. J. Sports Med. 2011; 45: 3-5.
 • 24. Wallace R.F., Kriebel D., Punnett L. i wsp.: Risk factors for recruit exertional heat illness by gender and training period. Aviat. Space Environ. Med. 2006; 77: 415-421.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ebb745fe-84fa-4432-bb6c-a7b3996e8384
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.