PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 34-39
Article title

Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu – postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Suicidal tendencies under the influence of alcohol – a rational strategy in a psychiatric admission room. Preliminary report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Suicidal declarations made by patients intoxicated with alcohol are a common problem in the psychiatric practice. The following study was conducted in order to check how many patients who declared suicidal tendencies while intoxicated with alcohol, with no history of previous psychiatric treatment, still declare suicidal tendencies after being referred to a sobering‑up station. To this end, a study group consisting of 81 patients, aged 18 to 65 (mean 37.3) years old, 47 men and 34 women, brought to the Provincial Multidisciplinary Hospital No 4 Admission Room by the emergency due to suicidal tendencies, in period 01.06.2010‑31.05.2011, was analysed. The criteria of the group included no previous history of psychiatric treatment, alcohol blood concentration of at least one per mille, no other (i.e. internist) contraindications to referral to the sobering‑up station. Patients diagnosed with psychiatric illnesses other than alcohol dependency syndrome during the initial consultation were excluded from the study. A percentage of patients with persevering suicidal threat aftersobering‑up was calculated. The results show that among 81 patients referred to the sobering‑up station, suicidal tendencies were declared after sobering‑up by 7 (8.64%). Statistical significance was determined by using McNemar test to be p<0.001. None of the patients withdrawing from the suicidal tendencies appeared again in the admission room during the course of the study, also none of the patients died a suicidal death in this period, which was confirmed in police statistics. The study suggests that, considering the limited place in the psychiatric wards and hospitals, referring an intoxicated patient who declares suicidal tendencies to a sobering‑up station is a clinically‑confirmed course of action. The sobering‑up station guarantees strict scrutiny and impossibility of realizing the suicidal threat as well as specialist detoxification. It is imperative for the patient to be reconsulted by a psychiatrist after sobering‑up – the examination ought to include known suicide risk factors (i.e. as in standards of American Psychiatric Association).
PL
Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu są częstym problemem w praktyce psychiatrycznej. Niniejsze badanie przeprowadzono celem sprawdzenia, jaki odsetek pacjentów zgłaszających się na psychiatryczną izbę przyjęć, będących pod wpływem alkoholu i jednocześnie deklarujących myśli suicydalne, dotychczas nieleczonych psychiatrycznie po wytrzeźwieniu w warunkach izby wytrzeźwień (IW) podtrzymuje, podczas rekonsultacji psychiatrycznej, zamiary suicydalne. W tym celu przeanalizowano 81 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat, w tym 47 mężczyzn i 34 kobiety, przywiezionych przez zespół pogotowia ratunkowego na Izbę Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (IP WSS4) z powodu myśli suicydalnych, w okresie 01.06.2010‑31.05.2011 roku. Kryteria doboru grupy obejmowały brak wcześniejszego leczenia psychiatrycznego, stężenie alkoholu w surowicy na poziomie co najmniej jednego promila, brak innych (np. Internistycznych) przeciwwskazań do pobytu na IW. Z badania wykluczono pacjentów, u których podczas wstępnej konsultacji psychiatrycznej rozpoznano jednostki inne niż upojenie alkoholowe. Wyliczono odsetek pacjentów, u których po wytrzeźwieniu utrzymywało się zagrożenie suicydalne i którzy wymagali hospitalizacji psychiatrycznej. Jak pokazują wyniki, spośród 81 pacjentów odesłanych na IW myśli suicydalne po wytrzeźwieniu podtrzymywało 7 (8,64% wszystkich badanych). Do określenia istotności statystycznej zastosowano test McNemara, uzyskując poziom istotności p<0,001. Żaden z pacjentów wycofujących się z wcześniej zgłaszanych zamiarów suicydalnych nie trafił powtórnie na IP WSS4 podczas trwania badania, nie zginął także śmiercią samobójczą, co zweryfikowano w policyjnych statystykach. Z badania wynika, że wytrzeźwienie pacjenta w warunkach IW przed ewentualnym przyjęciem na oddział, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc na oddziałach psychiatrycznych, jest postępowaniem uzasadnionym klinicznie – IW gwarantuje zarówno ścisłą obserwację i brak możliwości realizacji zamiarów suicydalnych, jak i specjalistyczną detoksykację. Po wytrzeźwieniu bezwzględnie konieczna jest rekonsultacja psychiatryczna z określeniem ryzyka suicydium – badanie psychiatryczne powinno uwzględniać uznane czynniki ryzyka (np. w wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
34-39
Physical description
Contributors
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
author
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
author
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
author
 • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10, 41‑902 Bytom
 • Katedra i Klinika Psychiatrii w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47‑51, 42‑600 Tarnowskie Góry
 • Katedra i Klinika Psychiatrii w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47‑51, 42‑600 Tarnowskie Góry
 • Katedra i Klinika Psychiatrii w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47‑51, 42‑600 Tarnowskie Góry
References
 • 1. Landberg J.: Alcohol and suicide in eastern Europe. Drug Alcohol Rev. 2008; 27: 361‑373.
 • 2. Sher L.: The relationship between the frequency of alcohol use and suicide rates in young people. Int. J. Adolesc. Med. Health 2006; 18: 81‑85.
 • 3. Lejoyeux M., Huet F., Claudon M. i wsp.: Characteristics of suicide attempts preceded by alcohol consumption. Arch. Suicide Res. 2008; 12: 30‑38.
 • 4. Hakko H., Koponen P., Viilo K. i wsp.: Alcohol‑related suicides in victims with a history of hospital‑treated depression. Am. J. Addict. 2005; 14: 455‑463.
 • 5. Razvodovskiĭ IuE.: [Suicides and alcohol consumption rate]. Probl. Sotsialnoi Gig. Zdravookhranenniiai Istor. Med. 2003; (4): 22‑25.
 • 6. Młodozeniec A., Brodniak W.A., Polewka A., Bembenek A.: Seasonality of suicide in Poland. Analysis of the Main Statistical Office data for the years 1999‑2003. Psychiatr. Pol. 2010; 44: 61‑69.
 • 7. Florkowski A., Zboralski K., Talarowska M. i wsp.: Zamachy samobójcze – możliwości psychoprofilaktyki. Pol. Merkur. Lekarski 2008; 25: 291‑293.
 • 8. Sher L., Oquendo M.A., Richardson‑Vejlgaard R. i wsp.: Effect of acute alcohol use on the lethality of suicide attempts in patients with mood disorders. J. Psychiatr. Res. 2009; 43: 901‑905.
 • 9. Conner K.R., Hesselbrock V.M., Schuckit M.A. i wsp.: Precontemplated and impulsive suicide attempts among individuals with alcohol dependence. J. Stud. Alcohol 2006; 67: 95‑101.
 • 10. Pompili M., Serafini G., Innamorati M. i wsp.: Suicidal behavior and alcohol abuse. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010; 7: 1392‑1431.
 • 11. Zhang Y., Conner K.R., Phillips M.R.: Alcohol use disorders and acute alcohol use preceding suicide in China. Addict. Behav. 2010; 35: 152‑156.
 • 12. Kovács K.: Suicide and alcohol‑related mortality in Hungary in the last two decades. Int. J. Public Health 2008; 53: 252‑259.
 • 13. Nemtsov A.: Suicides and alcohol consumption in Russia, 1965‑1999. Drug Alcohol Depend. 2003; 71: 161‑168.
 • 14. Conner K.R., Cox C., Duberstein P.R. i wsp.: Violence, alcohol, and completed suicide: a case‑control study. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1701‑1705.
 • 15. Lejoyeux M., Gastal D., Bergeret A. i wsp.: Alcohol use disorders among patients examined in emergency departments after a suicide attempt. Eur. Addict. Res. 2012; 18: 26‑33.
 • 16. Młodożeniec A.: Ocena klinicznych czynników ryzyka samobójstwa. Suicydologia 2008; 4: 20‑28. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne:
 • 17. Ocena ryzyka i leczenie osób zagrożonych samobójstwem. Krótkie wytyczne postępowania. Assessing and treating suicidal behaviors. A quick references guide. Tłum. Młodożeniec A. Suicydologia 2007; 3: 40‑48.
 • 18. Boenisch S., Bramesfeld A., Mergl R. i wsp.: The role of alcohol use disorder and alcohol consumption in suicide attempts – a secondary analysis of 1921 suicide attempts. Eur. Psychiatry 2010; 25: 414‑420.
 • 19. Fudalej S., Ilgen M., Fudalej M. i wsp.: Clinical and genetic risk factors for suicide under the influence of alcohol in a Polish sample. Alcohol Alcohol. 2009; 44: 437‑442.
 • 20. Zill P., Preuss U.W., Koller G. i wsp.: SNP‑ and haplotype analysis of the tryptophan hydroxylase 2 gene in alcohol‑dependent patients and alcohol‑related suicide. Neuropsychopharmacology 2007; 32: 1687‑1694.
 • 21. Zupanc T., Pregelj P., Tomori M. i wsp.: TPH2 polymorphisms and alcohol‑related suicide. Neurosci. Lett. 2011; 490: 78‑81.
 • 22. Sher L.: Alcohol and suicide: neurobiological and clinical aspects. ScientificWorldJournal 2006; 6: 700‑706.
 • 23. Buri C., von Bonin B., Strik W., Moggi F.: Predictors of attempted suicide among Swiss patients with alcohol‑use disorders. J. Stud. Alcohol Drugs 2009; 70: 668‑674.
 • 24. Innamorati M., Lester D., Amore M. i wsp.: Alcohol consumption predicts the EU suicide rates in young women aged 15‑29 years but not in men: analysis of trends and differences among early and new EU countries since 2004. Alcohol 2010; 44: 463‑469.
 • 25. Blow F.C., Brockmann L.M., Barry K.L.: Role of alcohol in late‑life suicide. Alcohol Clin. Exp. Res. 2004; 28 (5 supl.): 48S‑56S.
 • 26. Johnson F.W., Gruenewald P.J., Remer L.G.: Suicide and alcohol: do outlets play a role? Alcohol Clin. Exp. Res. 2009; 33: 2124‑2133.
 • 27. Sher L.: Alcohol consumption and suicide. QJM 2006; 99: 57‑61.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb803192-8630-43ed-9845-a676013d225a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.