PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 4 | 284–292
Article title

Tłuszczakomięśniak komórkowy jajnika – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Lipoleiomyoma of the ovary – a case report and a literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Leiomyoma należy do rzadkich nowotworów niezłośliwych jajnika. Mięśniak komórkowy (cellular variant 8892/0) i tłuszczakomięśniak (lipoleiomyoma variant lub leiolipomyoma 8890/0) są wariantami histologicznymi mięśniaka gładkokomórkowego (leiomyoma 8890/3), który jest najczęstszym nowotworem niezłośliwym u kobiet. Mięśniak komórkowy występuje w około 5% przypadków mięśniaków macicy. W obrazie histologicznym charakteryzuje się bogatokomórkowym utkaniem o większej gęstości komórkowej niż myometrium. Komórki są zwykle drobne, wrzecionowate, bez atypii, z małą aktywnością mitotyczną (<5 figur podziału/10 HPF) i skąpą komponentą elementów łącznotkankowych. Lipoleiomyoma składa się z adipocytów, komórek mięśni gładkich i tkanki włóknistej. W dostępnym piśmiennictwie anglojęzycznym opisano tylko pojedyncze przypadki lipoleiomyoma jajnika. Prezentowana w artykule 51-letnia pacjentka została zakwalifikowana do laparotomii z powodu guza jajnika prawego. W trakcie zabiegu wykonano wycięcie guza o średnicy około 70 mm i histerektomię z obustronnym usunięciem przydatków. W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego rozpoznano: guz jajnika prawego – lipoleiomyoma cellulare oedematosum, w trzonie macicy – leiomyomata intramuralia partim cellularia et leiomyoma submucosum corporis uteri. W piśmiennictwie nie przedstawiono dotychczas opisu przypadku tłuszczakomięśniaka komórkowego (lipoleiomyoma cellulare) jajnika. Pacjentki po operacjach rzadkich podtypów histologicznych nowotworów jajnika typu leiomyoma powinny być objęte długotrwałym nadzorem klinicznym.
EN
Leiomyoma belongs to rare benign ovarian tumors. Cellular leiomyoma (8892/0) and lipoleiomyoma (8890/0) are histological variants of leiomyoma (8890/3), which is the most common benign tumor in women. Cellular leiomyoma is found in about 5% of uterine leiomyoma cases. Histologically, it presents as a highly cellular tissue with increased cellular density compared to myometrium. The cells are usually small, spindle-shaped, without atypia, with low mitotic activity (<5 mitotic figures per 10 HPF) and scarce connective tissue component. Lipoleiomyoma is composed of adipocytes, smooth muscle cells and fibrous tissue. Only single cases of ovarian lipoleiomyoma are documented in the available English-language literature. We present a case of a 51-year-old patient qualified for laparotomy due to right ovarian tumor. A tumor about 70 mm in diameter was excised followed by hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy. Postoperative histopathological evaluation revealed right ovarian tumor (lipoleiomyoma cellulare oedematosum); in the uterine corpus – leiomyomata intramuralia partim cellularia et leiomyoma submucosum corporis uteri. So far, there have been no case reports of cellular lipoleiomyoma of the ovary (lipoleiomyoma cellulare) in the literature. Patients after surgical procedures due to rare histological subtypes of ovarian leiomyoma should remain under long-term clinical surveillance.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
284–292
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom, Polska. Kierownik Oddziału: lek. Mieczysław Szatanek
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Radom, Polska. Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Rojewski
References
 • 1. Auguściak-Duma A, Sieroń AL: Molekularna charakterystyka guzów leiomyoma uteri na przykładzie wybranych składników macierzy pozakomórkowej. Postepy Hig Med Dosw 2008; 62: 148–165.
 • 2. Chmaj-Wierzchowska K, Buks J, Wierzchowski M et al.: Leiomyoma cellulare in the broad ligament of the uterus – case report and review of literature. Ginekol Pol 2012; 83: 301–304.
 • 3. Patne SCU, Kumar M, Raghuvanshi S et al.: Unilateral primary ovarian leiomyoma with degeneration masquerading as ovarian malignancy. World J Surg Res 2013; 2: 50–53.
 • 4. Manimaran D, Khan DM, Yasmin S et al.: Lipoleiomyoma: a rare variant of uterine leiomyoma. Int J Health Allied Sci 2014; 3: 255–258.
 • 5. Wang X, Kumar D, Seidman JD: Uterine lipoleiomyomas: a clinicopathologic study of 50 cases. Int J Gynecol Pathol 2006; 25: 239–242.
 • 6. Bolat F, Kayaselçuk F, Canpolat T et al.: Histogenesis of lipomatous component in uterine lipoleiomyomas. Turk J Pathol 2007; 23: 82–86.
 • 7. Mohammed RO: Lipoleiomyoma of the ovary – a rare tumour. RCOG World Congress 2013. 24–26 June 2013, Liverpool, UK. EP3.90. Available from: http://www.epostersonline.com/ rcog2013/?q=node/898&posterview=true.
 • 8. Hemalata M, Kusuma V, Sruthi P: Ovarian lipoleiomyoma: a rare benign tumour. J Clin Pathol 2007; 60: 939–940.
 • 9. Gunasekaran I, Phansalkar M, Palo LB et al.: Ovarian leiomyoma along with uterine leiomyomata: a common tumour at an uncommon site. J Clin Diagn Res 2015; 9: ED01–ED02.
 • 10. Salman MC, Atak Z, Usubutun A et al.: Lipoleiomyoma of broad ligament mimicking ovarian cancer in a postmenopausal patient: case report and literature review. J Gynecol Oncol 2010; 21: 62–64.
 • 11. Mishra SS, Saha A, Mishra P et al.: Lipoleiomyoma of the left broad ligament with dermoid cyst in ipsilateral ovary and synchronous multiple benign lesions of female genital tract: an unusual association. Indian J Pathol Microbiol 2016; 59: 355–358.
 • 12. Brännström M, Jones I, Lew W et al.: Ovarian lipoleiomyoma – a rare benign ovarian tumor with pre- and intra-operative features suggestive of malignancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 866–868.
 • 13. Sudhamani S, Agrawal D, Pandit A et al.: Lipoleiomyoma of uterus: a case report with review of literature. Indian J Pathol Microbiol 2010; 53: 840–841.
 • 14. Bektaş S, Bahadir B, Barut F et al.: Giant ovarian lipoleiomyoma: a rare neoplasm. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20: 403–406.
 • 15. Madej P, Madej JA: Patomorfoza mięśniaków macicy u kobiet. Ginekologia i Położnictwo – Medical Project 2008; 3 (9): 32–42.
 • 16. Gupta D, Singh G, Gupta P et al.: Primary leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report with review of literature. Hum Pathol (N Y) 2015; 2: 59–62.
 • 17. Chaichian S, Mehdizadehkashi A, Tahermanesh K et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament with fever presentation: a case report and review of literature. Iran Red Crescent Med J 2016; 18: e33892.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb3e213b-d47b-4adf-827d-29618a3d4d53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.