PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 27-32
Article title

Leczenie bólu Część V. Ból nowotworowy

Content
Title variants
EN
Pain therapy Part V. Cancer pain
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Pain, along with heart rate, breath frequency and temperature should be considered as a vital parameter routinely assessed during patient’s examination. Pain is suffered on over 60% persons with cancer and in advanced period of disease even in 90%. As the disease proceeds new – different causes and kinds of pain appear. Pain in a patient with cancer may be caused not only by the disease itself but also by diagnostic and therapeutic procedures. In order to improve the treatment the World Health Organization in 1984 proposed a systematized method of cancer pain therapy. In 1986 the first standards were published as so-called ”analgetic ladder” (Cancer Pain Relief. WHO, Geneva 1986). It was of considerable influence on the effects of therapy in patients suffering of cancer pain as well as in patients with non-cancer pain. The suggestion of the “three steps ladder” is to start at the first step and to proceed to higher steps if the relief in pain is to be achieved. It is now well known that the WHO ladder is only to suggest the mode of pain therapy and is not to be arbitrarily observed and considered as the only proper method. Suggestions appear that there is time to modify the scheme introduced 23 years ago. Nevertheless opinion that opioids are the fundamental drugs in cancer pain treatment has not changed. It is indispensable that access to these drugs be easy and prompt for all the patients.
PL
Ból, obok częstości pracy serca, oddechu i temperatury, powinien być postrzegany jako podstawowy parametr życiowy podlegający rutynowej ocenie podczas badania pacjenta. Występuje u ponad 60% osób z chorobą nowotworową, a w zaawansowanym stadium choroby nawet u 90%. Wraz z postępem choroby pojawiają się różnorodne przyczyny i rodzaje bólu. Ból u pacjenta z nowotworem może być spowodowany nie tylko chorobą, ale również jej diagnostyką i leczeniem. W celu poprawy postępowania Światowa Organizacja Zdrowia w 1984 roku zaproponowała usystematyzowanie podejścia do leczenia bólu nowotworowego. W 1986 roku opublikowana została pierwsza wersja standardów terapii nazwana „drabiną analgetyczną WHO” (Cancer Pain Relief. WHO, Genewa 1986). Miało to znaczący wpływ na poprawę leczenia pacjentów cierpiących z powodu bólu nowotworowego, jak również pacjentów z przewlekłym bólem nienowotworowym. Trójstopniowa drabina analgetyczna WHO zaleca rozpoczęcie leczenia przeciwbólowego od stopnia pierwszego, a następnie przechodzenie przez kolejne stopnie, aż do uzyskania optymalnego złagodzenia bólu. Od momentu upowszechnienia schematu WHO wiadomo, że miał on jedynie sugerować tryb postępowania przeciwbólowego i nie musi być bezwzględnie przestrzeganą i jedynie słuszną metodą leczenia. Od pewnego czasu pojawiają się głosy sugerujące, że nadszedł czas modyfikacji przedstawionego przed 23 laty schematu terapii przeciwbólowej. Nie zmienił się pogląd, że podstawą leczenia bólu w chorobie nowotworowej są leki opioidowe. Konieczne jest więc zapewnienie ich łatwej dostępności dla każdego chorego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
27-32
Physical description
Contributors
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
References
 • 1. WHO, International Agency for Research on Cancer: World Cancer Report 2008.
 • 2. Scheie HA Kloke M.: Ból nowotworowy. W: Diener H.C., Maier C. (red.): Leczenie bólu. Zespoły bólowe - metody postępowania. Red. wyd. poi. Kiibler A., Urban & Partner, Wrocław 2005: 209-231.
 • 3. Loeser J.D., Treede RD.: The Kyoto protocol of IASP Basic Pain Terminology. Pain 2008; 137: 473-477. Tłumaczenie: Turaj W: Protokół z Kyoto dotyczący Podstawowego Nazewnictwa Bólu według IASP Ból 2009; 10: 21-25.
 • 4. Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające (Epar). Effentora. EMEA/H/C/833. European Medicines Agency 2008.
 • 5. Adult Cancer Pain, Clinical Practice Guidelines in Oncology 1.2007, 07/05/07. National Comprehensive Cancer Network, 2007.
 • 6. Slatkin N.E., Xie F., Messina J., Segal T.J.: Fentanyl buccal tablet for relief of breakthrough pain in opioid-tolerant patients with cancer-related chronic pain. J. Support. Oncol. 2007; 5: 327-334.
 • 7. Rykowski J.J.: Morfina podawana okołordzeniowo w uporczywych bólach w nowotworach trzustki przy zastosowaniu zestawu infuzyjnego „port-a-cath" z pompą zewnętrzną. Ból 2004; 5: 8-16.
 • 8. Eisenberg E., Marinangeli F., Birkhahn J. i wsp.: Assessing step II of the WHO ladder. Paineurope.com, feature articles, 2008.
 • 9. Baratell C.: Reappraisal of the analgesic ladder. Paineurope.com, feature articles, 2008.
 • 10. Marinangeli F., Ciccozzi A., Feonardis M. iwsp.: Use of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. J. Pain Symptom Manage. 2004; 27: 409-416.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb28b51b-0e5e-4161-9463-a5717c0c1dfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.