PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 3 | 55-59
Article title

Próba porównania kondycji psychicznej Belgijskich i Polskich studentów pielęgniarstwa

Content
Title variants
EN
Comparative study of psychological condition of Belgian and Polish students of nursing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wypowiedzi wielu publicystów, a także niektóre obserwacje własne przemawiają za tym, iż ogólna kondycja psychiczna nie jest bardzo dobra. Wątpliwości dotyczące jakości przeciętnego stanu psychicznego dotyczą w szczególności ludzi młodych. Powstaje także pytanie czy kondycja psychiczna młodych ludzi w naszym kraju różni się znacząco od przeciętnego stanu psychicznego w innych krajach europejskich. MATERIAŁ I METODY Autorzy pracy korzystając z opracowanego przez siebie ankietowego narzędzia pomiarowego, przedstawionego w poprzedniej pracy dokonali badania porównawczego kondycji psychicznej dwóch bardzo podobnych grup młodych osób. Były to studentki pielęgniarstwa pierwszego roku studiów w Belgii i w Polsce. WYNIKI Wykonane badanie wykazało znamienne statystycznie różnice. Wydaje się, że studentki w Belgii mają mniej problemów emocjonalnych, natomiast ich angażowanie się wobec wyzwań społecznych jest mniejsze aniżeli wśród studentek w Polsce. WNIOSKI Istnieją przesłanki świadczące za tym, że ogólna kondycja psychiczna narodów europejskich nie jest dobra. Uzasadnia to podjęcie dalszych badania porównujących kondycję psychiczną młodych ludzi różnych krajów europejskich.
EN
BACKGROUND Some publications, as well as some own observations confi rm the opinion that mental condition of contemporary living people is not very good. Doubts about the average mental state concern, in particular, young people. This raises the question whether the mental condition of young people in our country diff ers signifi cantly from the average mental status in other European countries. MATERIAL AND METHODS The authors performed a survey, using the own questionaire discussed in their previous work. They carried out comparative studies of psychological condition of two very similar groups of young people. These were fi rst year students of nursing studies in Belgium and Poland. RESULTS The results of this study revealed statistically signifi cant diff erences. It appears that students in Belgium have fewer emotional problems, while their engaging to social challenges are lower than among students in Poland. CONCLUSIONS The premises exist behind that general mental condition of European nations is not good. This justify further research comparing mental condition of young people of diff erent European countries.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
55-59
Physical description
Contributors
  • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, tel./fax. 32 2812122
  • Département Paramédical, Haute École de Namur
author
  • Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
References
  • 1. Benoît Floch B. Les 16-25 ans, génération qui a perdu foi en l’avenir. Le Monde, 09.03.2009.
  • 2. Hartman J. Szkoła buja w obłokach - Większość nowych studentów kompletnie nic nie umie - 10 % studentów to analfabeci, zdolni jedynie zapisać ciąg znaków bez wielkich liter, bez kropek, bez sensu. Gazeta wyborcza, 9.04.2009: 20.
  • 3. Hernández - Quevedo C., Jones A.M., Rice N. Persistence in health limitations: a European comparative analysis. J Health Econ. 2008; 27:1472-1488.
  • 4. König HH., Bernert S., Angermeyer MC i współ. Comparison of population health status in six european countries: results of a representative survey using the EQ-5D questionnaire. Med Care. 2009;47:255- 261.
  • 5. Brodziak A., Lecomte M-A. Ankieta dla międzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób. Ann Acad Med. Siles 209; 63: 48-54
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eb177a96-1577-4839-bd45-7ad5f711865d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.