PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 4 | 6 | 87-104
Article title

Riding camp as an active way of spending free time by children and young people = Obóz jeździecki jako aktywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Abstract
"The horse is what everyone sees", as defined by a horse in 1746, Father Benedict Chmielowski. However, not everyone knows what makes this beautiful animal plays an invaluable role in physical recreation. Paleontologists analyzed the famous wall drawings in the caves of Pech-Marle suggests that there silhouettes of horses presented testify about the magic powers attributed to them, preventing human illness and assist its life energy. The work aims to raise awareness of people as a huge positive impact horses have on the development of children and adults at all levels of their lives and how much they can do good for them. One of the forms of contact with a horse, ride and "the life of the stable" is riding camp, which describes aspects of the job.
In this paper, erected the following objectives:
1) The selection criteria for participants in specific equestrian center.
2) To investigate the involvement and the scheme of work instructors.
3) Determining the organization of free time after the completion of all activities foreseen in the camp.
4) Examine the views of children and young people about riding camps as a means of active rest.
5) Gathering information on the experiences of the respondents after their stay at the camp bonuses. = Streszczenie
„Koń jaki jest każdy widzi”, tak zdefiniował konia w 1746 roku ksiądz Benedykt Chmielowski. Jednak, nie każdy wie, co sprawia, że to piękne zwierzę odgrywa nieocenioną rolę w rekreacji ruchowej. Paleontolodzy analizujący słynne naścienne rysunki w jaskiniach Pech-Marle sugerują, że przedstawione tam sylwetki koni świadczą o przypisywanej im magicznej sile, zapobiegającej chorobom człowieka i wspomagającej jego energię życiową. Praca ma na celu uświadomienie ludzi, jak ogromnie pozytywny wpływ mają konie na rozwój dzieci i dorosłych na wszystkich płaszczyznach ich życia i jak wiele mogą dobrego zrobić dla nich. Jedną z form kontaktu z koniem, jazdą i „życiem stajennym” jest obóz jeździecki, którego aspekty opisano w pracy.
W niniejszej pracy postawiono następujące cele:
1) Określenie kryteriów wyboru przez uczestników konkretnego ośrodka jeździeckiego.
2) Zbadanie zaangażowania i systematyki pracy instruktorów.
3) Ustalenie organizacji czasu wolnego po ukończeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie obozowym.
4) Zbadanie opinii dzieci i młodzieży na temat obozów jeździeckich jako sposobu aktywnego wypoczynku.
5) Zebranie informacji odnośnie wrażeń ankietowanych po pobycie na obozie jeździeckim.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
87-104
Physical description
References
 • Barłóg S., Jankowski. R.: 1997, ABC organizatora i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, wyd. II. Poznań
 • Dunaj B. (Red.): 1996, Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa
 • Gwiazdowski P.: 2007, Charakterystyka koni użytkowanych rekreacyjnie w powiecie bialsko-podlaskim. Maszynopis - praca magisterska, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
 • Hansen M.: 2001 O powinnościach instruktora. Koń Polski, nr 3
 • Janiszewska J., Ignar J.: 1998, Rekreacja konna szansą dla rozwoju agroturystyki. Przegląd Hodowlany, nr 12
 • Kędzior J. i Wawrzak-Chodaczek M.: 2000, Czas wolny w rożnych jego aspektach. Wrocław
 • Łobocki M.: 2009 , Metody i techniki badań pedagogicznych. Warszawa
 • Nawara H., Cooper A.: 2007, Kolonie i obozy, AWF Wrocław, Wrocław
 • Neumann-Cosel I.: 2009, Poradnik młodego jeźdźca. Łódź
 • Pękała P.: 2001, Sposób na życie, Koń Polski, nr 7
 • Pilch T.: 1977, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa
 • Roberts M.: 1998, Człowiek, który słucha koni. Wyd. Media Rodzina, Poznań.
 • Strumińska A. (Red): 2007, Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Warszawa
 • Sztumski J.: 1995, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych. Katowice
 • Szymczak B.: 2001, Nie wylewajmy źrebięcia z kąpielą. Koń Polski, nr 3
 • Teichamnn-Engel B.: 2004, Terapeutyczna jazda konna II. Kraków
 • Zaczyński W.: 1995, Praca badawcza nauczyciela. Warszawa
 • http://www.staryjasiniec.pl
 • http://www.deresz.pl
 • http://www.balczewo.pl
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ea226e0f-de48-4c51-af51-fe3639ff273e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.