PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 335–343
Article title

Probiotyki w profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Probiotics in the prophylaxis of recurrent urinary tract infections in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nawracające zakażenia układu moczowego stanowią istotny problem kliniczny zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Powtarzające się gorączkowe epizody zakażenia układu moczowego mogą skutkować tworzeniem się zmian bliznowatych w nerkach i rozwojem przewlekłej choroby nerek. Historycznie profilaktykę antybiotykową wdrażano już po pierwszym zakażeniu gorączkowym. Obecnie wskazania do jej stosowania uległy zawężeniu do przypadków nawracających zakażeń układu moczowego oraz zaburzeń, które są istotnymi czynnikami ryzyka ich wystąpienia. W dobie powszechnego stosowania antybiotyków obserwuje się narastającą lekooporność bakterii, co jest powodem poszukiwania innych sposobów leczenia profilaktycznego. Probiotyki z wielu powodów wydają się doskonałą alternatywą dla antybiotyków. W skład mikrobiomu przewodu pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego wchodzi wiele dobroczynnych bakterii probiotycznych, spośród których szczególną rolę przypisuje się szczepom Lactobacillus. Wykazano istotny związek pomiędzy zakażeniami układu moczowo-płciowego a obniżonym stężeniem pałeczek kwasu mlekowego. Ich działanie antybakteryjne wiąże się z wydzielaniem licznych substancji hamujących wzrost bakterii chorobotwórczych, tworzeniem biofilmu zapobiegającego adhezji uropatogenów do nabłonka dróg moczowo-płciowych oraz – pośrednio – z działaniem immunomodulującym układ odpornościowy. W niniejszej pracy przedstawiono dowody skuteczności działania probiotyków w profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem populacji pediatrycznej. Probiotyki stanowią dobrą i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnej profilaktycznej antybiotykoterapii.
EN
Recurrent urinary tract infections are a serious clinical problem both in adults and children. Febrile episodes of recurrent urinary tract infections may lead to the formation of renal scars and development of chronic kidney disease. Traditionally, management involved antibiotic prophylaxis introduced after a first febrile episode. Recently, however, the indications for antibiotic therapy have been narrowed down to treat cases of recurrent urinary tract infections and disorders which pose a significant risk for their development. In the current era of the ubiquitous use of antibiotics, bacterial resistance is an increasingly alarming problem, hence the recent search for alternative methods of prophylactic treatment. For many reasons, probiotics appear to be an excellent alternative. The microbiome of the human gastrointestinal tract and urogenital tract consists of a multitude of helpful probiotic bacteria, including the especially beneficial Lactobacillus strain. A significant relationship has been confirmed to exist between infections of the urinary tract and a decreased number of lactobacilli. Their antibacterial properties include their ability to secrete numerous substances inhibiting the growth of pathogenic microorganisms and to form a biofilm preventing the adhesion of uropathogens to the epithelium of the urinary tract as well as, indirectly, their immunomodulatory potential. This study is aimed at discussing the existing evidence supporting the effectiveness of probiotics in the prophylaxis of recurrent urinary tract infections, with special emphasis on the paediatric population. Probiotics make an excellent and safe alternative for the traditional prophylactic antibiotic therapy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
335–343
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. Zwolińska D: Leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 264–275.
 • 2. Jodal U: The natural history of bacteriuria in childhood. Infect Dis Clin North Am 1987; 1: 713–729.
 • 3. Grupa Ekspertów PTNFD: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego. Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10: 159–178.
 • 4. Conway PH, Cnaan A, Zaoutis T et al.: Recurrent urinary tract infections in children: risk factors and association with prophylactic antimicrobials. JAMA 2007; 298: 179–186.
 • 5. Shaikh N, Hoberman A, Keren R et al.: Recurrent urinary tract infections in children with bladder and bowel dysfunction. Pediatrics 2016; 137. DOI: 10.1542/peds.2015-2982.
 • 6. Garin EH, Olavarria F, Garcia Nieto V et al.: Clinical significance of primary vesicoureteral reflux and urinary antibiotic prophylaxis after acute pyelonephritis: a multicenter, randomized, controlled study. Pediatrics 2006; 117: 626–632.
 • 7. RIVUR Trial Investigators; Hoberman A, Greenfield SP, Mattoo TK et al.: Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; 370: 2367–2376.
 • 8. Brandström P, Esbjörner E, Herthelius M et al.: The Swedish reflux trial in children: III. Urinary tract infection pattern. J Urol 2010; 184: 286–291.
 • 9. Joint FAO/WHO Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. London, Ontario 2002.
 • 10. Hsieh MH, Versalovic J: The human microbiome and probiotics: implications for pediatrics. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2008; 38: 309–327.
 • 11. Mojka K: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl Hig Epidemiol 2014; 95: 541–549.
 • 12. Chen Q, Zhu Z, Wang J et al.: Probiotic E. coli Nissle 1917 biofilms on silicone substrates for bacterial interference against pathogen colonization. Acta Biomater 2017; 50: 353–360.
 • 13. Whiteside SA, Razvi H, Dave S et al.: The microbiome of the urinary tract – a role beyond infection. Nat Rev Urol 2015; 12: 81–90.
 • 14. Thomas-White K, Brady M, Wolfe AJ et al.: The bladder is not sterile: history and current discoveries on the urinary microbiome. Curr Bladder Dysfunct Rep 2016; 11: 18–24.
 • 15. Karstens L, Asquith M, Davin S et al.: Does the urinary microbiome play a role in urgency urinary incontinence and its severity? Front Cell Infect Microbiol 2016; 6: 78.
 • 16. Bossa L, Kline K, McDougald D et al.: Urinary catheter-associated microbiota change in accordance with treatment and infection status. PLoS One 2107; 12: e0177633.
 • 17. Bruce AW, Chadwick P, Hassan A et al.: Recurrent urethritis in women. Can Med Assoc J 1973; 108: 973–976.
 • 18. Gupta K, Stapleton AE, Hooton TM et al.: Inverse association of H2O2-producing lactobacilli and vaginal Escherichia coli colonization in women with recurrent urinary tract infections. J Infect Dis 1998; 178: 446–450.
 • 19. Lee JW, Shim YH, Lee SJ: Lactobacillus colonization status in infants with urinary tract infection. Pediatr Nephrol 2009; 24: 135–139.
 • 20. Mack DR, Michail S, Wei S et al.: Probiotics inhibit enteropathogenic E. coli adherence in vitro by inducing intestinal mucin gene expression. Am J Physiol 1999; 276: G941–G950.
 • 21. Shim YH, Lee SJ, Lee JW: Antimicrobial activity of lactobacillus strains against uropathogens. Pediatr Int 2016; 58: 1009–1013.
 • 22. Cadieux PA, Burton J, Devillard E et al.: Lactobacillus by-products inhibit the growth and virulence of uropathogenic Escherichia coli. J Physiol Pharmacol 2009; 60 Suppl 6: 13–18.
 • 23. Amdekar S, Singh V, Singh DD: Probiotic therapy: immunomodulating approach toward urinary tract infection. Curr Microbiol 2011; 63: 484–490.
 • 24. Szachta P, Gałęcka M, Bartnicka A: Bioróżnorodność mikroflory pochwy. Rola probiotyków ginekologicznych w utrzymaniu równowagi ekosystemu pochwy. Forum Zakażeń 2015; 6: 139–143.
 • 25. Borycka-Kiciak K, Strus M, Pietrzak P et al.: Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania szczepów Lactobacillus rhamnosus PL1 u pacjentów z objawami zapalenia odbytnicy w przebiegu chorób dystalnego odcinka jelita grubego. Pol Przegl Chir 2017; 89: 16–22.
 • 26. Newman D: The treatment of cystitis by intravesical injections of lactic bacillus cultures. Lancet 1915; 186: 330–332.
 • 27. Kontiokari T, Laitinen J, Järvi L et al.: Dietary factors protecting women from urinary tract infection. Am J Clin Nutr 2003; 77: 600–604.
 • 28. Reid G, Bruce AW: Probiotics to prevent urinary tract infections: the rationale and evidence. World J Urol 2006; 24: 28–32.
 • 29. Grin PM, Kowalewska PM, Alhazzan WE et al.: Lactobacillus for preventing recurrent urinary tract infections in women: metaanalysis. Can J Urol 2013; 20: 6607–6614.
 • 30. Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS: Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database Sys Rev 2015; (12): CD008772.
 • 31. Mårild S, Jodal U, Mangelus L: Medical histories of children with acute pyelonephritis compared with controls. Pediatr Infect Dis J 1989; 8: 511–515.
 • 32. Mårild S, Hansson S, Jodal U et al.: Protective effect of breastfeeding against urinary tract infection. Acta Paediatr 2004; 93: 164–168.
 • 33. Dani C, Biadaioli R, Bertini G et al.: Probiotics feeding in prevention of urinary tract infection, bacterial sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants. A prospective double-blind study. Biol Neonate 2002; 82: 103–108.
 • 34. Gerasimov SV: Probiotic prophylaxis in pediatric recurrent urinary tract infections. Clin Pediatr (Phila) 2004; 43: 95–98.
 • 35. Lee SJ, Shim YH, Cho SJ et al.: Probiotics prophylaxis in children with persistent primary vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2007; 22: 1315–1320.
 • 36. Lohr JA, Nunley DH, Howards SS et al.: Prevention of recurrent urinary tract infections in girls. Pediatrics 1977; 59: 562–565.
 • 37. Lee SJ, Lee JW: Probiotics prophylaxis in infants with primary vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2015; 30: 609–613.
 • 38. Lee SJ, Cha J, Lee JW: Probiotics prophylaxis in pyelonephritis infants with normal urinary tracts. World J Pediatr 2016; 12: 425–429.
 • 39. Mohseni MJ, Aryan Z, Emamzadeh-Fard S et al.: Combination of probiotics and antibiotics in the prevention of recurrent urinary tract infection in children. Iran J Pediatr 2013; 23: 430–438.
 • 40. Madden-Fuentes RJ, Arshad M, Ross SS et al.: Efficacy of fluoroquinolone/probiotic combination therapy for recurrent urinary tract infection in children: a retrospective analysis. Clin Ther 2015; 37: 2143–2147.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e9c4ff3c-424b-4e42-a544-8047873b087e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.