PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 191-194
Article title

Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego

Content
Title variants
EN
Usefulness of topiramate in status epilepticus treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Status epilepticus or continuous seizures occur as a result of many hard disorders and complications in epilepsy which appear in brain on different backgrounds. Most often these cases may become serious danger for the patient’s life, so they demand immediate intervention and appropriate treatment. Particularly it concerns convulsion epilepsy seizure, appearing with metabolic disorders, which lead to acidosis and brain oedema. The aim of pharmacological treatment of status epilepticus is to stop its clinical symptoms (seizures and its other forms) as quickly as possible and to normalize its bioelectric exponent EEG. Giving the classic drugs (benzodiazepines, phenytoin, phenobarbital – phenobarbiturates, sodium valproate) not always helps to take control over this state. In case of the lack of results of this treatment one may try to use the drugs of new generation. Last days there have appeared some information concerning the efficiency of topiramate treatment in status epilepticus unresponsive to traditional pharmacological therapies. The authors present a case of a 26-year-old patient with partial epileptic attack with secondary generalization, in whom there occurred status epilepticus resistant to treatment with commonly applied drugs. Only the administration of topiramate did allow to control the status epilepticus.
PL
Stan padaczkowy lub napady gromadne są wyrazem wielu ostrych zaburzeń i komplikacji w przebiegu padaczki zachodzących w mózgu na różnym tle. Są to w większości przypadków stany zagrażające życiu pacjenta, wymagają więc pilnej interwencji i odpowiedniego leczenia. Dotyczy to szczególnie napadów padaczkowych drgawkowych, przebiegających z zaburzeniami metabolicznymi, prowadzącymi do kwasicy i obrzęku mózgu. Celem farmakologicznego leczenia stanu padaczkowego jest jak najszybsze przerwanie jego objawów klinicznych (drgawek i innych jego form) oraz doprowadzenie do normalizacji jego bioelektrycznego wykładnika w badaniu EEG. Podawanie klasycznych leków (benzodiazepin, fenytoiny, fenobarbitalu czy walproinianu sodu) nie zawsze pozwala na opanowanie tego stanu. W przypadku nieskuteczności tego leczenia można podejmować próby stosowania leków nowej generacji. W ostatnim okresie pojawiło się kilka doniesień na temat skuteczności topiramatu w stanie padaczkowym opornym na leczenie tradycyjnymi lekami. Autorzy przedstawiają przypadek 26-letniego chorego z napadami częściowymi złożonymi wtórnie uogólniającymi się, u którego wystąpił stan padaczkowy niepoddający się leczeniu lekami powszechnie stosowanymi. Dopiero zastosowanie topiramatu, podawanego przez sondę żołądkową w postaci rozkruszonych tabletek, pozwoliło na opanowanie stanu padaczkowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
191-194
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 639 35 91
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 639 35 91
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, USK nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 042 639 35 91
References
 • 1. Czuczwar S.J.: Patomechanizmy stanu padaczkowego. Medipress 1998; supl. 5: 11-15.
 • 2. Członkowska A., Członkowski S.A. (red.): Diagnostyka i leczenie w neurologii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1992: 153-163.
 • 3. Leppik I.E.: Status epilepticus: the next decade. Neurology 1990; 40 (5 supl. 2): 4-9.
 • 4. Meldrum B.: Excitotoxicity and epileptic brain damage. Epilepsy Res. 1991; 10: 55-61.
 • 5. Czuczwar S.J., Turski L., Kleinrok Z.: Anticonvulsant action of phenobarbital, diazepam, carbamazepine, and diphenylhydantoin in the electroshock test in mice after lesion of hippocampal pyramidal cells with intracerebro-ventricular kainic acid. Epilepsia 1982; 23: 377-382.
 • 6. Boggs J.G., Painter J.A., DeLorenzo R.J.: Analysis of electrocardiographic changes in status epilepticus. Epilepsy Res. 1993; 14: 87-94.
 • 7. Samuels M.A.: Neurogenic heart disease: a unifying hypothesis. Am. J. Cardiol. 1987; 60: 15J-19J.
 • 8. Aminoff M.J., Simon R.P: Status epilepticus. Causes, clinical features and consequences in 98 patients. Am. J. Med. 1980; 69: 657-666.
 • 9. Towne A.R., Garnett L.K., Waterhouse EJ. i wsp.: The use of topiramate in refractory status epilepticus. Neurology 2003; 60: 332-334.
 • 10. Reuber M., Evans J., Bamford J.M.: Topiramate in drug-resistant complex partial status epilepticus. Eur. J. Neurol. 2002; 9: 111-112.
 • 11. Khatami R., Grosse P., Hoffmann K.T. i wsp.: Treatment of nonconvulsive status epilepticus with topiramate. Epilepsia 1999; 40 (supl. 2): 285.
 • 12. Kahriman M., Minecan D., Kutluay E. i wsp.: Efficacy of topiramate in children with refractory status epilepticus. Epilepsia 2003; 44: 1353-1356.
 • 13. Bensalem M.K., Fakhoury T.A.: Topiramate and status epilepticus: report of three cases. Epilepsy Behav. 2003; 4: 757-760.
 • 14. Blumkin L., Lerman-Sagie T., Houri T i wsp.: Pediatric refractory partial status epilepticus responsive to topiramate. J. Child Neurol. 2005; 20: 239-241.
 • 15. Perry M.S., Holt P.J., Sladky J.T.: Topiramate loading for refractory status epilepticus in children. Epilepsia 2006; 47: 1070-1071.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e9c44faf-da34-47bb-859b-7c008f3d4ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.