PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 52-58
Article title

Zastosowanie eksperymentów behawioralnych w terapii lęku społecznego

Content
Title variants
EN
Behavioural experiments in social phobia treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Social phobia is a marked and persistent fear of one or more social situations in which the person is exposed to unfamiliar people or to possible scrutiny by others. The person recognizes that the fear is excessive or unreasonable and the feared social or performance situations are avoided or else are endured with intense anxiety or distress. The recent NCSReplication study found lifetime prevalence rates of 12.1% for social phobia. The main goal of treatment is to decrease fear and phobic avoidance to a level that no longer causes significant distress or functional impairment. Effective treatments fall into one of two main categories: pharmacological treatment and CBT. Most effective CBT interventions include four main types of treatment: exposure-based strategies, cognitive therapy, social skills training and applied relaxation. The aim of the present case studies is to show how the behavioural experiments can be used as a powerful tool to change thinking and behaviour of adolescent and adult patients with social phobia symptoms. Various behavioural experiments adapted in the course of our four patients treatment are presented. Behavioural experiments conducted to treat persons with the fear of urinating in public, talking with strangers, talking with adults and developing ability to meet a new adolescent peer are exemplified. The conducted experiments occurred to be an effective treatment for the reported symptoms. They produced a cognitive change by construction of new and more adaptive believes and principles.
PL
Fobia społeczna wiąże się ze stale utrzymującym się lękiem przed jedną lub kilkoma sytuacjami, w których osoba narażona jest na kontakt z nieznanymi sobie ludźmi lub na możliwość oceny ze strony innych osób. W zaburzeniu tym lęk oceniany jest jako nadmierny i nieracjonalny, a konieczność zaangażowania się w sytuacje społeczne wiąże się z silnym cierpieniem i lękiem pacjentów, dlatego też często stosują oni strategię unikania zachowań społecznych. Występuje u około 12% populacji. W leczeniu zaburzenia lęku społecznego głównym celem jest zmniejszenie lęku i fobicznego unikania do poziomu, na którym nie powoduje już istotnego stresu i zakłóceń funkcjonowania. Skuteczne leczenie tego zaburzenia obejmuje dwie kategorie: leczenie farmakologiczne lub/i terapię behawioralno-poznawczą (TBP). Najbardziej skuteczne interwencje TBP należą do czterech form oddziaływania i zawierają: ekspozycję, restrukturyzację poznawczą, trening umiejętności społecznych oraz relaksację. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w myśleniu i zachowaniu uzyskanych po zastosowaniu eksperymentów behawioralnych (EB) u nastoletnich i dorosłych pacjentów z rozpoznaniem fobii społecznej. Przedstawione zostały różne rodzaje eksperymentów wprowadzonych w czasie leczenia. Zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone z udziałem osób obawiających się: oddania moczu w miejscu publicznym, rozmawiania z nieznajomymi, rozmawiania z dorosłymi oraz spotykania się z nowymi nastoletnimi kolegami. Przeprowadzone EB okazały się skuteczną metodą leczenia zgłaszanych objawów. Doprowadziły do poznawczej zmiany poprzez stworzenie nowych i bardziej przystosowawczych przekonań i zasad.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
52-58
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • NZOZ Centrum CBT – Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Kay J., Tasman A.: Anxiety disorders: social and specific phobias. W: Kay J., Tasman A.: Essentials of Psychiatry. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2006: 592-606.
 • 2. Wciórka J. (red.): Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 3. Butler G., Hackmann A.: Social anxiety. W: Bennett-Levy J., Butler G., Fennell M. i wsp. (red.): Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford University Press, Oxford 2004: 141-158.
 • 4. Beck A.T., Emery G., Greenberg R.L.: Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective. Basic Books, Inc., New York 1985.
 • 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. 4, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994.
 • 6. Rybakowski J.: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie zaburzeń lękowych. Przewodnik Lekarza 2002; 4: 22-32.
 • 7. Kessler R.C., Berglund P., Demler O. i wsp.: Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch. Gen. Psychiatry 2005; 62: 593-602.
 • 8. Ponniah K., Hollon S.D.: Empirically supported psychological interventions for social phobia in adults: a qualitative review of randomized controlled trials. Psychol. Med. 2008; 38: 3-14.
 • 9. Hofmann S.G., Smits J.A.: Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. J. Clin. Psychiatry 2008; 69: 621-632.
 • 10. Schlenker B.R., Leary M.R.: Social anxiety and self-presentation: a conceptualization and model. Psychol. Bull. 1982; 92: 641-669.
 • 11. Clark D.M., Wells A.: A cognitive model of social phobia. W: Heimberg R.G., Liebowitz M.R., Hope D.A., Schneier F.R. (red.): Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment. Guilford Press, New York 1995: 69-93.
 • 12. Rapee R.M., Heimberg R.G.: A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behav. Res. Ther. 1997; 35: 741-756.
 • 13. Wilson J.K., Rapee R.M.: Teoria poznawcza i terapia fobii społecznej. W: Reinecke M.A., Clark D.A. (red.): Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005: 288-322.
 • 14. Taylor S.: Understanding and Treating Panic Disorder: Cognitive-Behavioural Approaches. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2000.
 • 15. Bennett-Levy J., Westbrook D., Fennell M. i wsp.: Behavioural experiments: historical and conceptual underpinnings. W: Bennett-Levy J., Butler G., Fennell M. i wsp. (red.): Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford University Press, Oxford 2004: 1-20.
 • 16. Rouf K., Fennell M., Westbrook D. i wsp.: Devising effective behavioural experiments. W: Bennett-Levy J., Butler G., Fennell M. i wsp. (red.): Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford University Press, Oxford 2004: 21-55.
 • 17. Padesky C.A., Greenberger D.: Umysł ponad nastrojem. Podręcznik pacjenta. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • 18. Kendall P.C.: The Coping Cat Workbook. Workbook Publishing, Ardmore, PA 1992.
 • 19. Wlazlo Z., Schroeder-Hartwig K., Hand I. i wsp.: Exposure in vivo vs social skills training for social phobia: long-term outcome and differential effects. Behav. Res. Ther. 1990; 28: 181-193.
 • 20. Heimberg R.G.: Cognitive assessment strategies and the measurement of outcome of treatment for social phobia. Behav. Res. Ther. 1994; 32: 269-280.
 • 21. Mersch P.P.A.: The treatment of social phobia: the differential effectiveness of exposure in vivo and an integration of exposure in vivo, rational emotive therapy and social skills training. Behav. Res. Ther. 1995; 33: 259-269.
 • 22. Scholing A., Emmelkamp P.M.: Treatment of generalized social phobia: results at long-term follow-up. Behav. Res. Ther. 1996; 34: 447-452.
 • 23. Oosterbaan D.B., van Balkom A.J., Spinhoven P, van Dyck R.: The placebo response in social phobia. J. Psychopharmacol. 2001; 15: 199-203.
 • 24. Camart N., Andre C., Trybou V, Bourdel M.C.: Short-term effects of a cognitive-behavioural group therapy in social phobia: evaluation of sixty patients. Encephale 2006; 32: 1011-1018.
 • 25. Bryńska A., Kołakowski A., Srebnicki T.: Terapia poznawcza. W: Bryńska A. (red.): Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Rozpoznanie, etiologia, terapia poznawczo-behawioralna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e9a156c9-9a38-4183-a64a-d9a31b4c02c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.