PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 37-42
Article title

Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nadreaktywności wypieracza

Content
Title variants
EN
Nocturia and daytime urinary incontinence in children with detrusor pseudohyperactivity syndrome and constipations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of study was the evaluation of dependencies occurring urinary incontinence in children with chronic constipations. Material and methods: Examinations were conducted on 45 children aged between 6 and 13, including 20 girls and 25 boys, staying in the Clinic because of nocturia and daytime urinary incontinence coexisting with chronic constipations. In all children a complex diagnostic of lower alimentary tract segment and urinary system with evaluation of space behind the bladder in ultrasonography (USG) examination were performed. Also, 3 day evaluation of frequency and volume of each portion of urine, as well as urodynamic examination were performed. Results: The examinations of urinary system in all examined children did not reveal marks of infection nor coexisting urinary system anomalies and the performed USG examination revealed the pressure of overflown rectal ampulla on the rear wall of the urinary bladder of various degree. Urodynamical examinations revealed decrease of the tenesmus feel threshold during the filling of the urinary bladder. This phenomenon had a firm connection with the release of small portions of urine by children. Emptying of bowel from retenting faeces masses, diet correction and faeces loosening medications, as well as applied prokinetical medications, caused regression of constipations and nocturia and daytime urinary incontinence, which influenced the gradual increase of volume of passed urine portions. Conclusions: In the analysis of urine passing disorders in children the chronic habitual stool constipation should be taken into account. In the therapeutical management of some types of nocturia and daytime urinary incontinence (detrusor pseudohyperactivity syndrome) in children, a treatment of chronic constipation should be applied first of all.
PL
Przepełniona bańka odbytnicy poprzez ucisk na pęcherz moczowy pozornie zmniejsza jego objętość, powodując występowanie moczenia nocnego oraz dziennego popuszczania moczu. Proces ten doprowadza do powstania zespołu rzekomej nadreaktywności wypieracza charakteryzującego się: moczeniem nocnym i/lub dziennym popuszczaniem moczu, zwiększeniem częstości mikcji przy współistniejącym zmniejszeniu objętości każdorazowej porcji moczu oraz przewlekłymi zaparciami. Celem pracy było określenie rodzaju zaburzeń ze strony układu moczowego u dzieci w przebiegu przewlekłego zaparcia stolca. Materiał i metody: Badaniem objęto 45 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, w tym 20 dziewczynek i 25 chłopców, leczonych w Klinice z powodu przewlekłych zaparć współistniejących z moczeniem nocnym i dziennym popuszczaniem moczu. U wszystkich dzieci wdrożono kompleksowe postępowanie diagnostyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego z ultrasonograficzną (USG) oceną układu moczowego. Wykonano także 3-dobowe badanie częstości i objętości każdorazowej porcji moczu, a także badanie urodynamiczne. Wyniki: W badaniach układu moczowego przeprowadzonych w analizowanych grupach dzieci nie stwierdzono zakażenia ani współistniejących wad układu moczowego. Wykonane badanie USG wykazało różnego stopnia ucisk przepełnionej bańki odbytnicy na tylną ścianę pęcherza moczowego. Zjawisko to miało ścisły związek z oddawaniem przez dzieci małych objętości porcji moczu. Badaniem urodynamicznym nie wykazano cech nadreaktywności wypieracza ani cech dyssynergii wypieraczowo-zwieraczowej. Wnioski: W analizie przyczyn zaburzeń oddawania moczu u dzieci powinno się uwzględnić przewlekłe nawykowe zaparcie stolca. W postępowanu terapeutycznym niektórych postaci moczenia nocnego i dziennego popuszczania moczu (rzekoma nadreaktywność wypieracza) u dzieci należy zastosować przede wszystkim leczenie przewlekłego zaparcia.
Discipline
Publisher

Year
Volume
5
Issue
1
Pages
37-42
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc, kpg@iczmp.edu.pl
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi
 • Poradnia Wad Dysraficznych ICZMP w Łodzi
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
author
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
 • Zakład Ultrasonografii ICZMP w Łodzi
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej ICZMP w Łodzi
 • Klinika Gastroenterologii ICZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi
References
 • 1. Weiss J.P., Blaivas J.G.: Nocturia. J. Urol. 2000; 163: 5-12.
 • 2. Paruszkiewicz G., Lenkiewicz T: Pierwotne izolowane moczenie nocne, diagnostyka i terapia. Pediatr. Praktycz. 1994; 2: 269-280.
 • 3. Buczyński A.Z.: Anatomia czynnościowa dolnych dróg moczowych oraz neurofizjologia mikcji. Medycyna 2000; 1991: 8-12.
 • 4. Arnell H., Hjalmas K., Jagervall M. i wsp.: The genetics of primary nocturnal enuresis: inheritance and suggestion of a second major gene on chromosome 12q. J. Med. Genet. 1997; 34: 360-365.
 • 5. Abrams P., Khoury S., Wein A.: Incontinence. Conservative management in children. 1st International Consultation on Incontinence, Monaco 1998.
 • 6. Fernandes E., Vernier R., Gonzalez R.: The unstable bladder in children. J. Pediatr. 1991; 118: 831-837.
 • 7. Jung A., Żuber J.: Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawania moczu u dzieci. MedPress, Warszawa 1998: 15-34.
 • 8. Paruszkiewicz G.: Diagnostyka moczenia nocnego u dzieci. Klin. Pediatr. 1997; 5: 9-11.
 • 9. Knapp P.M. Jr.: Identifying and treating urinary incontinence. The crucial role of the primary care physician. Postgrad. Med. 1998; 103: 279-280, 287-290.
 • 10. Irving M.H., Catchpole B.: ABC of colorectal diseases. Anatomy and physiology of the colon, rectum and anus. BHJ 1992; 304: 1106-1108.
 • 11. Satish S.C., Rao L.V: Functional and anorectal disorders. Postgrad. Med. 1995; 98: 235-242.
 • 12. Volker J., Riddell D.: Constipation in childhood. Can. Fam. Physician 1992; 38: 2167-2174.
 • 13. Wald A.: Approach to disorders of defecation and fecal incontinence. Resid. Staff Physician 1992; 38: 55-65.
 • 14. Beco J.: Perineologia. Wiadomości Urodynamiczne 2002; 6: 1-3.
 • 15. Breuer J., Foll J, J., Renz-Polster H.: Hinman syndrom: sustained renal insufficiency due to a pseudoneurogenic bladder. Monatsschr. Kinderheilkd. 1992; 140: 162-165.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e94bd468-d2ba-490b-baf7-ffecd6cec015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.