PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8 | 3 | 29-37
Article title

Poziom świadomości studentek wybranych uczelni na temat wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Content
Title variants
EN
Level of awareness of selected university students on stress urinary incontinence in women
Languages of publication
PL EO
Abstracts
PL
Wstęp: Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń kobiecych. Ma znaczny wpływ na wszystkie sfery życia, jednocześnie pogarszając jego jakość. Stanowi nie tylko ogromny problem medyczny, ale również społeczny i psychologiczny. Celem pracy było zbadanie poziomu świadomości i wiedzy studentek kierunków medycznych i niemedycznych na temat wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 24 pytań. W badaniu wzięło udział 107 kobiet, w tym 71 studentek kierunków medycznych i 36 niemedycznych, w wieku od 20 do 26 lat. Oceny analizy wyników dokonano przy użyciu programu Statistica 13. We wszystkich przeprowadzonych testach (test Chi-2 niezależności Pearsona) przyjęto poziom istotności równy 0,05.
EN
Introduction: Stress urinary incontinence is one of the most common chronic pathologies of women. It has a significant impact on all spheres of life, at the same time degrading its quality. It is not only a huge medical problem but also a social and psychological problem. The aim of the study was to examine the level of awareness and knowledge of medical and non-medical students about stress urinary incontinence. Material and methods: The study was conducted electronically using a proprietary questionnaire consisting of 24 questions. The study was attended by 107 women, including 71 female medical students and 36 non-medical students, aged 20 to 26 years. Results analysis was evaluated using the Statistica 13 program. In all tests carried out (Pearson's Chi-2 test), a significance level of 0.05 (p = 0.05) was adopted. Results: The students have an average level of knowledge about stress urinary incontinence. There were statistically significant differences in the level of knowledge between students of different faculties. A group of female medical students had more complete knowledge. Conclusions: There is a need for continuous education of women of all ages in the field of prophylaxis, risk factors and treatment of stress urinary incontinence.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
29-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Kraków
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katowice
References
 • [1] Bender, S., Borowski, J. i wsp. (2011). Nietrzymanie moczu. Medycyna po Dyplomie, Warszawa, 20, 73-80.
 • [2] Adamiak, A., Jankiewicz K., (2009). "Epidemiologia nietrzymania moczu." W: Rechberger T (red.). Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań: 19-25.
 • [3] Witkoś, J., Hartman M., Budziosz, J., Sieroń-Stołtny, K., Błońska- Fajfrowska, B. (2015). Wiedza studentek kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat profilaktyki oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Ostry Dyżur, (8), 4.
 • [4] Cichońska, M., Maciąg, D., Zboina, B., Latawiec, I., Krawczyk, W. (2003). Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie i Dobrostan, (4); 45-64.
 • [5] Surkont, G., Wlaźlak, E., Suzin, J. (2003). Nietrzymanie moczu u kobiet – problem społeczny, medyczny i naukowy. Przegląd Menopauzalny, (1);59-65.
 • [6] Chmielewska D., Stania, M. (2016). Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet. AWF Katowice, wyd.2.
 • [7] Zygmunt R., Kozioł, S., Hładki, W. (2017). Wpływ fizjoterapii na nietrzymanie moczu u kobiet, Ostry Dyżur, Kraków, 10(3), 77-83.
 • [8] Wierzbicka, M., Urban, K., Murawski, M., Wronecki, K. (2009). Występowanie i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u kobiet. Fizjoterapia, 17(1), 38-44.
 • [9] Opara, J., Socha, T., Poświata, A. (2013). Ćwiczenia mięśni dna miednicy najlepszym sposobem prewencji w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet uprawiających wyczynowo sport, Fizjoterapia, 21(2), 57-63.
 • [10] Bo, K., Hilde, G., (2013). Does it work in the long term? A systematic review on pelvic fl oor muscle training for female stress urinary incontinence. Neurourology and urodynamics, 32, 3, 215-223.
 • [11] Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach inkontynencji, część I: Nietrzymanie moczu, Warszawa 2017.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e874aafa-785b-4a3d-8cee-21bfecf6f8aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.