PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 3 | 177-185
Article title

Pomoce optyczne dla osób słabowidzących

Content
Title variants
EN
Optical aids for visually impaired patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrastająca liczba osób słabowidzących w starzejących się społeczeństwach wymaga zastosowania pomocy optycznych do często samotnej i samodzielnej egzystencji. Dzięki postępowi medycyny nawet bardzo słaby wzrok można poddać rehabilitacji, aby umożliwić choremu przystosowanie do posługiwania się pomocami optycznymi. Dzięki nim wzrok nadal pozostaje głównym narzędziem poznania rzeczywistości i zaspokajania potrzeb poznawczych, a niejednokrotnie umożliwia kontynuowanie nauki lub pracy zawodowej. Do uzyskania pełnego efektu rehabilitacji wzrokowej potrzebna jest praca z zespołem specjalistów, mających za zadanie postawienie rozpoznania, określenie stopnia upośledzenia wzroku oraz wybór rodzaju rehabilitacji i pomocy optycznych. Jest to proces wymagający czasu i współpracy ze strony pacjenta, a nierzadko ze względu na postęp zmian – także kolejnych kontroli.
EN
Increasing number of visually impaired patients in aging societies generates the need for using specific equipment for these people, who are often leading a lonely and self-reliant existence. Thanks to medical progress, even very low vision may be rehabilitated to enable patients to use low vision equipment on their own. Thanks to these aids, vision can remain the main tool for cognition of reality and allow patients to continue studies as well as professional activity. In order to reach a complete optic rehabilitation, it is necessary to work with a team of specialists who establish diagnosis, assess the degree of visual deterioration and indicate the need for specific optical equipment and rehabilitation therapy. This process takes time and requires a close cooperation with patients as well as successive follow-ups.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
177-185
Physical description
Contributors
 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” w Kobierzycach
References
 • 1. Skowroński W, Stasiak K, Kuliński J. Optyczne urządzenia dla słabowidzących. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2001; 1: 68- -72.
 • 2. Machura G. Pomoce optyczne – ich dobór i zastosowanie. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2008; 3: 27-29.
 • 3. Rotnicki M. iPhone 4S – pomocnik słabowidzącego. Tyfloświat 2013; 1(18): 3-5 [online: http://www.tyfloswiat.pl/iPhone_ 4S_%E2%80%93_pomocnik_slabowidzacego].
 • 4. Łukaszewicz K, Hakenberg T, Brzozowska A, et al. Nowoczesne technologie wspomagające osoby niewidome i słabowidzące. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2008; 3: 45-59.
 • 5. Jackson JJ. Low vision manual. Butterworth-Heinemann Elsevier 2007: 198-290.
 • 6. Liegner JT. Rehabilitacja osób słabowidzących. Focal Points 2002; 5: 2-11.
 • 7. Nowakowski S. Powiększenie przez zbliżenie, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2008; 3: 39-44.
 • 8. Nowakowski S. Poradnik doboru pomocy optycznych dla osób słabowidzących. Materiały ze szkolenia Ophtalmica Nowakowski.
 • 9. Dziennik Ustaw z 17.12.2013 r., pozycja 1565.
 • 10. Backman O, Inde K. Usprawnianie wzroku u słabowidzących. Zeszyty Tyflologiczne nr 4, Warszawa 1987: 8-52.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e8698821-0793-4c4b-833a-7f8abf97d160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.