PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 160–165
Article title

The analysis of admissions to the Emergency Department of the Psychiatric Hospital in Bielsko-Biała connected with psychotic disorders induced by psychoactive drug use

Content
Title variants
PL
Analiza zgłoszeń do Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej związanych z zaburzeniami psychotycznymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The recreational use of psychoactive substances has become quite popular nowadays, yet there a sufficient body of data about psychotic disorders associated with toxicity of these substances is still lacking. The purpose of this article is description of the psychotic disorders among individuals checking into the Admissions Department in one of the psychiatric hospitals in Bielsko-Biała during a period of seven years. Material and methods: A retrospective analysis of cases attended to by the Emergency Department of the Psychiatric Hospital, admitted to the Psychiatric Ward in Bielsko-Biała, and diagnosed with mental and behavioural disorders due to drug use and use of other psychoactive substances between January 2010 and December 2016. The exclusion criterion was prior or concurrent diagnosis of psychotic disorders secondary to a psychiatric condition. For the data analysis, descriptive statistics was used. For the statistical calculations, a freeware spreadsheet software was used. Results: During the period covered by the study there were 5,769 hospitalisations in total, out of which 156 were cases of psychotic disorders induced by the use of psychoactive substances. An average patient was a 26-year-old man, with lower education, unemployed, and single. Alcohol co-ingestion was reported in almost one-third of the cases. As regards the mental state, the most frequently reported symptoms were: delusions (63.5%), hallucinations (50%), suicidal thoughts (14.1%) and considerable psychomotor agitation (31.4%). In 60.2% of cases, aggressive behaviour was reported. Conclusions: Most hospitalisations were connected with symptoms such as delusions and hallucinations. The patients’ aggressive behaviour posing danger to others was the major problem. The substance used by the patients often remained unidentified.
PL
Wstęp: Choć używanie substancji psychoaktywnych jest w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne, wciąż nie ma zbyt wielu danych na temat zaburzeń psychotycznych związanych z toksycznością tych substancji. Celem niniejszego artykułu jest opis zaburzeń psychotycznych wśród pacjentów zgłaszających się na Izbę Przyjęć jednego ze szpitali psychiatrycznych w Bielsku-Białej w okresie siedmiu lat. Materiał i metody: Retrospektywna analiza przypadków osób, które w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2016 roku zgłosiły się do Oddziału Ratunkowego i zostały przyjęte na Oddział Psychiatryczny w Bielsku-Białej z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzenia zachowania spowodowanych naprzemiennym przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Kryterium wykluczającym było wcześniejsze lub jednoczesne rozpoznanie zaburzeń psychotycznych na podłożu choroby psychicznej. Do analizy danych użyto statystyki opisowej, do wykonywania obliczeń statystycznych – bezpłatnego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego. Wyniki: W badanym okresie było 5769  hospitalizacji, przyczynę 156 stanowiły zaburzenia psychotyczne związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Przeciętny pacjent był 26-letnim mężczyzną z wykształceniem niższym, bezrobotnym i samotnym. W prawie jednej trzeciej przypadków odnotowano dodatkowo nadużywanie alkoholu. W odniesieniu do stanu psychicznego najczęściej zgłaszanymi objawami były: urojenia (63,5%), omamy (50%), myśli samobójcze (14,1%), znaczne pobudzenie psychoruchowe (31,4%). W 60,2% przypadków odnotowano agresywne zachowania. Wnioski: Większość hospitalizacji wiązała się z takimi objawami, jak urojenia i halucynacje. Poważnym problemem było agresywne zachowanie pacjentów stanowiące zagrożenie dla innych. Stosowanej substancji często nie udało się zidentyfikować.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
160–165
Physical description
Contributors
 • Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
 • Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
References
 • Act of 19 August 1994 on mental health protection (Journal of Laws of 2016, item 546). Adamowicz P, Gieroń J: Acute intoxication of four individuals following use of the synthetic cannabinoid MAB-CHMINACA. Clin Toxicol (Phila) 2016; 54: 650–654.
 • Assi S, Gulyamova N, Ibrahim K et al.: Profile, effects, and toxicity of novel psychoactive substances: a systematic review of quantitative studies. Hum Psychopharmacol 2017; 32. DOI: 10.1002/ hup.2607.
 • Chouinard G, Samaha AN, Chouinard VA et al.: Antipsychoticinduced dopamine supersensitivity psychosis: pharmacology, criteria, and therapy. Psychother Psychosom 2017; 86: 189–219.
 • Gibbons S: ‘Legal Highs’ – novel and emerging psychoactive drugs: a chemical overview for the toxicologist. Clin Toxicol (Phila) 2012; 50: 15–24.
 • Hohmann N, Mikus G, Czock D: Effects and risks associated with novel psychoactive substances: mislabeling and sale as bath salts, spice, and research chemicals. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 139–147.
 • Huestis MA, Tyndale RF: Designer Drugs 2.0. Clin Pharmacol Ther 2017; 101: 152–157.
 • Kaizer-Będkowska M, Kucia K: Zaburzenia psychotyczne związane z używaniem „dopalaczy”. Psychiatria 2017; 14: 162–167.
 • Khaled SM, Hughes E, Bressington D et al.: The prevalence of novel psychoactive substances (NPS) use in non-clinical populations: a systematic review protocol. Syst Rev 2016; 5: 195.
 • Large M, Sharma S, Compton MT et al.: Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 555–561.
 • Liakoni E, Dolder PC, Rentsch K et al.: Acute health problems due to recreational drug use in patients presenting to an urban emergency department in Switzerland. Swiss Med Wkly 2015; 145: w14166.
 • Liakoni E, Müller S, Stoller A et al.: Presentations to an urban emergency department in Bern, Switzerland associated with acute recreational drug toxicity. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2017; 25: 26.
 • Liechti M: Novel psychoactive substances (designer drugs): overview and pharmacology of modulators of monoamine signaling. Swiss Med Wkly 2015; 145: w14043.
 • Mauri MC, Di Pace C, Reggiori A et al.: Primary psychosis with comorbid drug abuse and drug-induced psychosis: diagnostic and clinical evolution at follow up. Asian J Psychiatr 2017; 29: 117–122.
 • Schifano F, Papanti GD, Orsolini L et al.: Novel psychoactive substances: the pharmacology of stimulants and hallucinogens. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9: 943–954.
 • Smith JP, Sutcliffe OB, Banks CE: An overview of recent developments in the analytical detection of new psychoactive substances (NPSs). Analyst 2015; 140: 4932–4948.
 • Stanley JL, Mogford DV, Lawrence RJ et al.: Use of novel psychoactive substances by inpatients on general adult psychiatric wards. BMJ Open 2016; 6: e009430.
 • Tracy DK, Wood DM, Baumeister D: Novel psychoactive substances: types, mechanisms of action, and effects. BMJ 2017; 356: i6848.
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): The Challenge of New Psychoactive Substances. Global SMART Programme. 2013. Available from: https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_2013_SMART.pdf. Valeriani G, Corazza O, Bersani FS et al.: Olanzapine as the ideal “trip terminator”? Analysis of online reports relating to antipsychotics’ use and misuse following occurrence of novel psychoactive substance-related psychotic symptoms. Hum Psychopharmacol 2015; 30: 249–254.
 • Vallersnes OM, Dines AM, Wood DM et al.: Psychosis associated with acute recreational drug toxicity: a European case series. BMC Psychiatry 2016; 16: 293.
 • Zawilska JB: “Legal highs” – an emerging epidemic of novel psychoactive substances. Int Rev Neurobiol 2015; 120: 273–300.
 • Zhornitsky S, Tikàsz A, Rizkallah E et al.: Psychopathology in substance use disorder patients with and without substance-induced psychosis. J Addict 2015; 2015: 843762.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e8332a88-a8b9-4059-9cc8-a37accc0fdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.