PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 3 | 184-191
Article title

Postępowanie w stanach przedrakowych sromu: epidemiologia, etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

Content
Title variants
EN
Management of precancerous states of the vulva: pathogenesis, diagnosis and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Vulvar tumors make up for about 5% of all genital malignancies in the females and are a very heterogenous group in terms of histogenesis. This results in great variety of benign and malignant lesions developing within the vulvar area. From the clinical point of view, the most important entity is squamous cell carcinoma of the vulva (SCC), where the coefficient of incidence is estimated at 0.1-2.6 per 100 000, depending on population and location. Worldwide mean incidence is 1.2 per 100 000. Currently, two main forms of SCC are recognized, essentially different in terms of etiology, epidemiological profile, pathogenesis and morphological-clinical appearance: vulvar cancer associated with human papilloma virus (HPV) infection (SCC-HPV-linked) and vulvar cancer not linked with HPV infection (SCC-non-HPVlinked). In its natural course, SCC is preceded by precancerous conditions, defined as vulvar intraepithelial neoplasia (VIN). Histopathological features of VIN also depend on presence or lack of HPV infection. Routine diagnostic workup of VIN includes: clinical examination, colposcopic study (vulvoscopy), photodynamic diagnosis (PDD), cytologic study of cells collected from vulvar surface, histological study of biopsy specimens, other studies (aspiration/fine needle biopsy of lymph nodes), positron emission tomography (PET). Treatment of precancerous conditions may be conservative (Aldara, 5-FU) or surgical. The aim of this paper was to analyze current literature and systematization of information concerning vulvar malignancies, particularly SCC, with particular emphasis on its epidemiology and pathogenesis. Modern diagnostic and therapeutic modalities used in the management of precancerous conditions are presented.
PL
Nowotwory sromu stanowią 5% wszystkich nowotworów narządów płciowych i są bardzo zróżnicowane pod względem histogenetycznym. Warunkuje to różnorodność zmian niezłośliwych i złośliwych występujących na sromie. Największe znaczenie kliniczne ma rak płaskonabłonkowy (vulvar squamous cell carcinoma, SCC), dla którego współczynnik zachorowalno- ści waha się w granicach 0,1-2,6/100 000 w różnych populacjach i regionach świata. Przeciętna światowa wynosi 1,2/100 000. Współcześnie wyróżniamy dwie główne grupy raka płaskonabłonkowego sromu (SCC), różniące się zasadniczo etiologią, modelem epidemiologicznym, patogenezą i obrazem morfologiczno-klinicznym: raki sromu związane z infekcją HPV (SCC-HPVlinked) oraz raki niezwiązane z infekcją HPV (SCC-non-HPV-linked). W swej historii naturalnej SCC poprzedzony jest stanami przedrakowymi określanymi mianem „śródnabłonkowej neoplazji sromu” (vulvar intraepithelial neoplasia, VIN). Cechy histopatologiczne zmian VIN są również zależne od obecności lub braku infekcji wirusem HPV. Rutynowe postępowanie diagnostyczne VIN obejmuje: ocenę kliniczną, badanie kolposkopowe (wulwoskopia), metodę fotodynamiczną (photodynamic diagnosis, PDD), badanie cytologiczne komórek pobranych z powierzchni sromu, badanie histologiczne wycinków, inne badania (biopsja aspiracyjna węzłów chłonnych, PET). Leczenie stanów przedrakowych może być zachowawcze (Aldara, 5-FU) lub chirurgiczne. Celem pracy było przeanalizowanie aktualnego piśmiennictwa i usystematyzowanie informacji dotyczących nowotworów sromu, a w szczególności raka płaskonabłonkowego, ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii i etiopatogenezy. Zaprezentowano również współczesne metody diagnostyczne oraz sposoby leczenia stanów przednowotworowych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
184-191
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kliniczna 1A, 80-402 Gdańsk, tel.: 0 583 493 436
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełniący obowiązki Kierownika: dr n. med. Dariusz Wydra
References
 • 1. Foster D.C.: Vulvar disease. Obstet. Gynecol. 2002; 100: 145-163.
 • 2. Wilkinson E.J.: The 1989 presidential address. International Society for the Study of Vulvar Disease. J. Reprod. Med. 1990; 35: 981-991.
 • 3. Jones R.W., Baranyai J., Stables S.: Trends in squamous cell carcinoma of the vulva: the influence of vulvar intraepithelial neoplasia. Obstet. Gynecol. 1997; 90: 448-452.
 • 4. Ghurani G.P., Penalver M.A.: An update on vulvar cancer. Am. J. Obstet. Gynecol. 2001; 185: 294-299.
 • 5. Markowska J., Pawlęga J.: Epidemiologia i etiopatogeneza. W: Markowska J. (red.): Rak sromu. Wyd. 1, Wydawnictwo
 • 6. Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 11.
 • 7. Mabuchi K., Bross D.S., Kessler I.I.: Epidemiology of cancer of the vulva. A case-control study. Cancer 1985; 55: 1843-1848.
 • 8. Fox H., Wells M.: Recent advances in the pathology of the vulva. Histopathology 2003; 42: 209-216.
 • 9. Okoń K., Basta A., Stachura J.: Morphometry separates squamous cell carcinoma of the vulva into two distinct groups. Pol. J. Pathol. 1998; 49: 293-295.
 • 10. Tyring S.K.: Vulvar squamous cell carcinoma: guidelines for early diagnosis and treatment. Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 189 (supl.): S17-S23.
 • 11. Choo Y.C.: Invasive squamous carcinoma of the vulva in young patients. Gynecol. Oncol. 1982; 13: 158-164.
 • 12. Classification and staging of gynecologic malignancies. ACOG Technical Bulletin Number 155 – May 1991 (replaces No. 47, June 1977). Int. J. Gynaecol. Obstet. 1992; 38: 319-323.
 • 13. Vulvar cancer. ACOG Technical Bulletin Number 186 – November 1993. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1994; 44: 79-85.
 • 14. Shepherd J.H.: Cervical and vulva cancer: changes in FIGO definitions of staging. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1996; 103: 405-406.
 • 15. FIGO News: Modifications in the staging for stage I vulvar and stage I cervical cancer. Report of the FIGO Committee on Gynecologic Oncology. International Federation of Gynecology and Obstetrics. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1995; 50: 215-216.
 • 16. Homesley H.D., Bundy B.N., Sedlis A. i wsp.: Assessment of current International Federation of Gynecology and Obstetrics staging of vulvar carcinoma relative to prognostic factors for survival (a Gynecologic Oncology Group study). Am. J. Obstet. Gynecol. 1991; 164: 997-1003; discussion 1003-1004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e7596d33-58b0-4369-9ee5-e109cd687a3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.