PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 143-149
Article title

Zaburzenia przedsionkowe w cukrzycy

Content
Title variants
EN
Vestibular dysfunction in diabetes mellitus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się hiperglikemią (podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki β trzustki. Wieloletnia cukrzyca prowadzi do groźnych powikłań, które dotyczą wielu narządów, głównie narządu wzroku (retinopatia cukrzycowa, zaćma, ślepota), nerek (cukrzycowa choroba nerek), autonomicznego układu nerwowego (polineuropatia, neuropatia). Do narządów rzadziej dotykanych powikłaniami cukrzycowymi należy ucho wewnętrzne (niedosłuch, zaburzenia przedsionkowe). Autor dokonał przeglądu dostępnego piśmiennictwa poświę- conego badaniom nad wpływem cukrzycy na stan narządu równowagi prowadzonym na modelu zwierzęcym, ludzkich kościach skroniowych oraz u ludzi. Analizie poddano wyniki badań klinicznych poświęconych temu zagadnieniu, przedstawione w 11 publikacjach z lat 1990-2017. Wyniki badań doświadczalnych i klinicznych narządu przedsionkowego wskazują na obecność u zwierząt i ludzi z cukrzycą uszkodzeń zarówno w części obwodowej, jak i ośrodkowej narządu przedsionkowego. W obrębie plamek zmysłowych woreczka stwierdzano uszkodzenie komórek rzęskowych (włosowatych) typu 1, zmniejszenie gęstości ich cytoplazmy, nadmiar macierzy międzykomórkowej, przemieszczanie się otolitów z powierzchni plamek zmysłowych do kanałów półkolistych. W obrębie nerwu przedsionkowego obserwowano znaczne uszkodzenie lub ścieńczenie otoczki mielinowej tego nerwu oraz skrócenie jego aksonów. Badania kliniczne potwierdziły obecność zaburzeń przedsionkowych u chorych z cukrzycą, których rozległość i nasilenie były zależne od czasu trwania choroby, schorzeń towarzyszących oraz postaci cukrzycy
EN
Diabetes is a metabolic disease characterised by hyperglicemia (increased glucose levels in blood) which occurs as a result of production or activity defect of beta cells in pancreas. Longlasting diabetes leads to serious complications which affect many organs, mainly organs of vision (microvasculature of the retina, cataract, blindness), kidneys (nephropathy), autonomic nervous system (polyneuropathy, neuropathy). Among organs less often affected by diabetic complications is inner ear (hearing loss, vestibular disorders). The author analysed the available literature on research on the impact of diabetes on the balance system carried out based on the animal model, human temporal bone and human studies. Results of clinical research devoted to this issue presented in 11 publications dated between 1990 and 2017 were part of the conducted analysis. Analyzed results of experimental and clinical research of the vestibular system indicate that both among animals and humans with diabetes there occurs a defect of peripheral and central part of the vestibular system. Within maculae of the saccule a degeneration of type I hair cells, lower density of type I hair cells, overproduction of extracellular matrix, dislodgement of otoconia fragments from maculae of the utricle and saccule surface to the posterior and lateral semicircular canals has been noted. Within the vestibular nerve a significant damage or thinning of the myelin sheath and smaller axonal fiber diameters have been noted. Clinical research confirmed presence of vestibular disorders in patients with diabetes. Their extensity and frequency was dependent on the duration of the illness, accompanying diseases and type of diabetes.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
143-149
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
References
 • 1. Proceedings of the American College of Endocrinology and American Diabetes Association Consensus Conference, Washington, DC, January 30-31. Endocr Pract 2006; 12(suppl 3): 3-111.
 • 2. World Health Organization. Global report on diabetes, 2016.
 • 3. Boyle JP, Thompson TJ, Gregg EW, Barker LE, Williamson  DF. Projection of the year 2050 burden of diabetes in the USA adult population: dynamic modeling of incidence, mortality, and prediabetes prevalence. Popul Health Metr 2010; 8: 29.
 • 4. Evans JL, Goldfine ID, Maddux BA, Grodsky GM. Oxidative stress and stress-activated signalling pathways: a unifying hypothesis of type II diabetes. Endocrine Rev 2002; 23: 599-622.
 • 5. Agrawal Y, Carey JP, Della Santina CC, Schubert MC, Minor LB. Disorders of balance and vestibular function in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2004. Arch Intern Med 2009; 169: 938-44.
 • 6. D’Silva LJ, Lin J, Staecker H, Whitney SL, Kluding PM. Impact of diabetic complications on balance and falls: contribution of the vestibular system. Phys Ther 2016; 96(3): 400-9.
 • 7. Gawron W, Pospiech L, Orendorz-Fraczkowska K, Noczynska A. Are there any disturbances in vestibular organ of children and young with type I diabetes? Diabetologia 2002, 45: 728-34.
 • 8. Jauregui-Renaud K. Diabetes mellitus in the inner ear. Eur J Pharm Med Res 2016; 3(10): 17-22.
 • 9. Kim SK, Lee KJ, Hahm JR, Lee MS, Jung TS, Jung JH, et al. Clinical significance of the presence of autonomic and vestibular dysfunction in diabetic patients with peripherial neuropathy. Diabetes Metab J 2012; 36: 64-9.
 • 10. Jordao AMD. Consideration sur un cas du diabete. Union Medicale du Paris 1857; 11: 446.
 • 11. Panse R. Klinische und pathologische Mitteilungen VIII. Arch Ohrenheilk 1906; 70: 15.
 • 12. Wittmaack K. Weitere Beitrage zur Kenntnis der degenerativen Neuritis und Atrophic des Hornerven. Z Ohrenheilk 1907; 53: 1-37.
 • 13. Akinpelu OV, Ibrahim F, Waissbluth S, Daniel S. Histopathologic changes in the cochlea associated with diabetes mellitus – a review. Otol Neurotol 2014; 35: 764-774.
 • 14. Narożny W. Miejsce otologa w opiece nad dzieckiem z  cukrzycą insulinozależną. Otorynolaryngologia 2017; 16(2): 47-52.
 • 15. Teng ZP, Tian R, Xing FL, Tang H, Xu JJ, Zhang BW, Qi JW. An association of type 1 diabetes mellitus with auditory dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2017; 127: 1689-97.
 • 16. Myers SF, Ross MD, Jokelainen P, Graham MD, Mc  Clatchey KD. Morphological evidence of vestibular pathology in long-term experimental diabetes mellitus; I: microvascular changes. Acta Otolaryngol 1985; 100: 351-64.
 • 17. Myers SF, Ross MD. Morphological evidence of vestibular pathology in long-term experimental diabetes mellitus, II: connective tissue and neuroepithelial pathology. Acta Otolaryngol 1987; 104: 40-9.
 • 18. Myers SF, Tormey MC, Akl S. Morphometric analysis of horizontal canal nerves of chronically diabetic rats. Otolaryngol Head Neck Surg 1999: 120; 174-9.
 • 19. Perez R, Ziv E, Freeman S, Sichel JY, Sohmer H. Vestibular end-organ impairment in an animal model of type 2 diabetes mellitus. Laryngoscope 2001; 111: 110-13.
 • 20. Axelsson A, Sigroth V, Vertes D. Hearing in diabetics. Acta Otolaryngol (Stockh) 1978; 356 (suppl): 1-23.
 • 21. Jorgensen MB. The inner ear in diabetes mellitus. Histological studies. Arch Otolaryngol 1961; 74: 373-81.
 • 22. Pośpiech L, Orendorz-Frączkowska K, Gawron W. Narząd słuchu i narząd przedsionkowy w niektórych chorobach metabolicznych. Biblioteczka Prospera Ménière’a 2000; 4(4): 7-28.
 • 23. Yoda S, Cureoglu S, Yildrim-Baylan M, Morita N, Fukushima H, Harada T, et al. Association between type 1 diabetes mellitus and deposits in the semicircular canals. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 145: 458-62.
 • 24. Kocdor P, Kaya S, Erdil M, Cureoglu S, Paparella MM, Adams ME. Vascular and neuroepithelial histopathology of the saccule in humans with diabetes mellitus. Otol Neurotol 2016; 37(5): 553-7.
 • 25. Camisasca L. L’esame dell’apparato cochleovestibulare nel diabete mellito. G Sci Med 1950; 5: 45-9.
 • 26. Cojazzi L. Le alterazioni vestibolare nel diabete. Arcisp S Anna Ferrara 1950; 3: 76-97.
 • 27. Jorgensen MB, Buch NH. Studies on inner ear function and cranial nerves in diabetics. Acta Otolaryngol (Stockh) 1961; 53: 350-64.
 • 28. Locke S. The nervous system and diabetes. (w) Joslin’s diabetes mellitus. Marble A, White P, Bradley RF, Krall LP (red.). Wyd 9. Lea & Fabiger, Philadephia 1971: 565-6.
 • 29. Williams RH, Porte D. The pancreas. (w) Textbook of endocrinology. Williams RH (red.). Wyd. 5. WB Saunders, Philadelphia 1974: 555-626.
 • 30. Kaflińska J. Próba oceny układu równowagi u chorych na cukrzycę. Otolaryngol Pol 1976; 30(3): 279-85.
 • 31. Łukasik S. Stan narządu przedsionkowego chorych na cukrzycę. Praca doktorska. Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 • 32. Gawron W, Pośpiech L, Orendorz-Frączkowska K, Noczyńska A. Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na odruchy przedsionkowo-rdzeniowe u dzieci i młodych osób dorosłych. Otolaryngol Pol 2002; 56(4): 451-7.
 • 33. Biurrun C, Ferrer JP, Lorente J, De Espana R, Gomis R, Traserra J. Asymptomatic electronystagmographic abnormalities in patients with type I diabetes mellitus. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1991; 53: 335-8.
 • 34. Chavez-Delgado ME, Vazquez-Grandos I, Rosales-Cortes M, Velasco-Rodriguez V. Cochleovestibular dysfunction in patients with diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia. Acta Otorrinolaringol Esp 2012; 63: 93-101.
 • 35. Cohen HS, Kimball KT, Stewart MG. Benign paroxysmal positional vertigo and comorbid conditions. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2004; 66: 11-15.
 • 36. Darlington CL, Erasmus J, Nicholson M, King J, Smith PF. Comparison of visual-vestibular interaction in insulindependent and non-insulin-dependent diabetes mellitus. Neuroreprt 2000; 11(3): 487-90.
 • 37. DeStefano A, Dispenza F, Suarez H, Perez-Fernandez N, Manrique-Huarte R, Ban HJ, et al. A multicenter observational study on the role of comorbidities in the recurrent episodes of benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx 2014; 41: 31-6.
 • 38. D’Silva LJ, Staecker H, Lin J, Maddux C, Ferraro J, Dai H, Kluding PM. Otolith dysfunction in persons with both diabetes and benign paroxysmal positional vertigo. Otol Nerotol 2016; 38: 379-85.
 • 39. Klagenberg KF, Zeigelboim BS, Jurkiewicz AL, MartinsBasetto J. Vestibulocochlear manifestations in patients with type I diabetes mellitus. Braz J Otorhinolaryngol 2007; 73: 353-8.
 • 40. Nicholson M, King J, Smith PF, Darlington CL. Vestibuloocular, optokinetic and postural function in diabetes mellitus. Neuroreport 2002; 13: 153-7.
 • 41. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive bloodglucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998; 352: 837-53.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e70ec012-dc38-4677-a227-274e7b6493ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.