PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 1 | 63-68
Article title

Powikłania zakrzepowo-zatorowe podczas hormonoterapii raka piersi – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Thrombo-embolic complications related to hormone therapy of breast cancer - a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
69-letnia otyła kobieta po przebytej mastektomii lewostronnej i operacji oszczędzającej prawej piersi z powodu raka piersi, po przebytej chemio- i radioterapii, w trakcie uzupełniającej hormonoterapii przy użyciu tamoksyfenu, z nadciśnieniem tętniczym, zatorowością płucną niewysokiego ryzyka zgonu według ESC leczoną streptokinazą i powikłaną krwawieniem do ośrodkowego układu nerwowego leczonym zachowawczo została przeniesiona do Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP ECZ Otwock. Tu implantowano filtr do żyły głównej dolnej w ramach profilaktyki nawrotu zatorowości płucnej. W czasie dalszej hospitalizacji obserwowano progresję zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych z zakrzepicą żyły głównej dolnej i opornością na leczenie enoksaparyną. Włączenie heparyny niefrakcjonowanej w ciągłym wlewie dożylnym, odstawienie tamoksyfenu i intensyfikacja terapii diuretykami przyniosły poprawę.
EN
69-year old female with breast cancer treated with surgery (total mastectomy) and cheamo- and radiotherapy, with cancer in right breast operated last year, with further hormone therapy with tamoxifen, suffered from low risk pulmonary embolism. She was treated with streptokinase which was complicated by intracerebral bleeding. The patient was referred to the neurosurgeon and conservative treatment was ordered. Than she was transferred to Department of Pulmonary Circulation and Thromboembolic Diseases, ECZ Otwock where vena cava filter was implanted as prevention of recurrence pulmonary embolism. Progression of deep venous thrombosis associated with thrombosis in vena cava filter and the ”resistance” to treatment using enoxaparin was observed. The inclusion of unfractionated heparin in continuous intravenous infusion, withdrawal of tamoxifen and intensification diuretic therapy has improved patient’s status and allowed discharge from hospital.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
63-68
Physical description
Contributors
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
References
 • Falanga A., Zacharski L.: Deep vein thrombosis in cancer: the scale of the problem and approaches to management. Ann. Oncol. 2005; 16: 696-701.
 • Nalluri S.R., Chu D., Keresztes R., Zhu X., Wu S.: Risk of venous thromboembolism with the angiogenesis inhibitor bevacizumab in cancer patients: a meta-analysis. JAMA 2008; 300: 2277-2785.
 • Zangari M., Siegel E., Barlogie B. et al.: Thrombogenic activity of doxorubicin in myeloma patients receiving thalidomide: implications for therapy. Blood 2002; 100: 1168-1171.
 • Early Breast Cancer Trialists` Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomized trials. Lancet 2005; 365:1687-1717.
 • Ragaz J., Coldman C.: Survival impact of adjuvant tamoxifen on competing causes of mortality in breast cancer survivors, with analysis of mortality from contralateral breast cancer, cardiovascular events, endometrial cancer, and thromboembolic episodes. J. Clin. Oncol. 1998; 16: 2018-2024.
 • Goldhaber S.Z.: Tamoxifen: preventing breast cancer and placing the risk of deep vein thrombosis in perspective. Circulation 2005; 111: 539-541.
 • Decensi A., Maisonneuve P., Rotmensz N. et al.: Effect of tamoxifen on venous thromboembolic events in a breast cancer prevention trial. Circulation 2005; 111: 650-656.
 • Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) Eur. Heart J. 2008; 29: 2276-2315.
 • Mandala M., Falanga A., Roila F.: Management of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 2011; 22(Supp. 6): vi85-vi92.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e6d0f64c-a98d-4225-8194-bdb97705bac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.