PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 281–288
Article title

Chest wall – a structure underestimated in ultrasonography. Part III: Neoplastic lesions

Content
Title variants
PL
Ściana klatki piersiowej – struktura niedoceniana w ultrasonografii. Część III: Zmiany nowotworowe
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Chest wall neoplasms mainly include malignancies, metastatic in particular. Differential diagnosis should include clinical data; tumor location, extent, delineation; the degree of homogeneity; the presence of calcifications; the nature of bone destruction and the degree of vascularization. The aim of the paper is to present both the benefits and limitations of ultrasound for the diagnosis of chest wall neoplasms. The neoplastic process may be limited to the chest wall; it may spread from the chest wall into the intrathoracic structures or spread from the inside of the chest towards the chest wall. Benign tumors basically originate from vessels, nerves, bones, cartilage and soft tissues. In this paper, we briefly discuss malformations of blood and lymphatic vessels, glomus tumor as well as neurogenic tumors originating in the thoracic branches of the spinal nerves and the autonomic visceral system. Metastases, particularly lung, breast, kidney cancer, melanoma and prostate cancer, are predominant tumors of the osteocartilaginous structures of the chest wall. Plasma cell myeloma is also relatively common. The vast majority of these lesions are osteolytic, which is reflected in ultrasound as irregular cortical defects. Osteoblastic foci result only in irregular outline of the bone surface. Lipomas are the most common neoplasms of the chest wall soft tissue. Elastofibroma is another tumor with characteristic echostructure. Desmoid fibromatosis, which is considered to be a benign lesion with local aggressivity and recurrences after surgical resection, represents an interesting tumor form the clinical point of view. Ultrasonography represents an optimal tool for the monitoring of different biopsies of pathological lesions located in the chest wall. Based on our experiences and literature data, this method should be considered as a preliminary diagnosis of patients with chest wall tumors.
PL
Wśród nowotworów ściany klatki piersiowej częściej występują złośliwe zmiany, głównie o charakterze przerzutowym. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić: dane kliniczne, lokalizację, rozległość, odgraniczenie, stopień homogeniczności, obecność zwapnień w zmianie, charakter destrukcji kości oraz stopień unaczynienia. Celem pracy jest przedstawienie zalet i ograniczeń ultrasonografii w rozpoznawaniu zmian nowotworowych w ścianie klatki piersiowej. Proces nowotworowy może być ograniczony do ściany klatki piersiowej, może szerzyć się stąd na struktury wewnątrzpiersiowe lub z wnętrza naciekać ścianę klatki piersiowej. Jeśli chodzi o nowotwory łagodne, wywodzą się one zasadniczo z następujących tkanek: naczyń, nerwów, kości, chrząstki i tkanek miękkich. W publikacji pokrótce omówiono malformacje naczyń krwionośnych i limfatycznych, kłębczaka oraz guzy neurogenne wywodzące się z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych oraz z autonomicznego układu trzewnego. Wśród nowotworów w strukturach chrzęstno-kostnych ściany klatki piersiowej przeważają przerzuty, głównie raków płuca, sutka, nerek, czerniaka i stercza. Nierzadko też można spotkać tutaj ogniska szpiczaka plazmatycznokomórkowego. Zdecydowana większość takich ognisk ma charakter osteolityczny, przejawiający się w USG jako nieregularny ubytek istoty korowej. Ogniska osteoblastyczne powodują jedynie nierówny zarys powierzchni kości. Nowotwory tkanek miękkich ściany klatki piersiowej najliczniej są reprezentowane przez tłuszczaki. Innym guzem o charakterystycznej echostrukturze jest włókniak elastyczny. Interesująca zmiana z punktu widzenia klinicznego to włókniakowatość desmoidalna, która jest uważana za zmianę łagodną i wykazuje miejscową agresywność oraz nawroty po usunięciu operacyjnym. Ultrasonografia stanowi optymalną metodę monitorowania różnych rodzajów biopsji zmian patologicznych w ścianie klatki piersiowej. Na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa metodę tę należy uznać za wstępne opracowanie diagnostyczne pacjentów z guzami w takiej lokalizacji. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
281–288
Physical description
Contributors
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Saito T, Kobayashi H, Kitamura S: Ultrasonographic approach to diagnosing chest wall tumors. Chest 1988; 94: 1271–1275.
 • 2. Franquet T, Giménez A, Alegret X, Sanchis E, Rivas A: Imaging findings of sternal abnormalities. Eur Radiol 1997; 7: 492–497.
 • 3. Tateishi U, Gladish GW, Kusumato M, Hasegawa T, Yokoyama R, Tsychiya R et al.: Chest wall tumors: Radiologic findings and pathologic correlation: Part 1. Benign tumors. Radiographics 2003; 23: 1477–1490.
 • 4. Tateishi U, Gladish GW, Kusumato M, Hasegawa T, Yokoyama R, Tsychiya R et al.: Chest wall tumors: Radiologic findings and pathologic correlation: Part 2. Malignant tumors. Radiographics 2003; 23: 1491–1508.
 • 5. Meuwly JY, Gudinchet F: Sonography of the thoracic and abdominal walls. J Clin Ultrasound 2004; 32: 500–510.
 • 6. Mathis G: Thoraxsonography – part 1: chest wall and pleura. Praxis 2004; 93: 615–621.
 • 7. Youk JH, Kim EK, Kim MJ, Oh KK: Imaging findings of chest wall lesions on breast sonography. J Ultrasound Med 2008; 27: 125–138.
 • 8. Levine BD, Motamedi K, Chow K, Gold RH, Seeger LL: CT of rib lesions. Am J Roentgenol 2009; 193: 5–13.
 • 9. Chira R, Chira A, Mircea PA: Thoracic wall ultrasonography – normal and pathological findings. Pictorial essay. Med Ultrason 2011; 13: 228–233.
 • 10. Dietrich CF, Mathis G, Cui XU, Ignee A, Hocke M, Hirche TO: Ultrasound of the pleurae and lungs. Ultrasound Med Biol 2015; 41: 351–365.
 • 11. Lee RK, Griffith JF, Ng AW, Sitt JC: Sonography of the chest wall: a pictorial essay. J Clin Ultrasound 2015; 43: 525–537.
 • 12. Carter BW, Benveniste ME, Betancourt SL, de Groot PM, Lichtenberger JP 3rd, Amini B et al.: Imaging evaluation of malignant chest wall neoplasms. Radiographics 2016; 36: 1285–1306.
 • 13. Pavlus JD, Carter BW, Tolley MD, Keung ES, Khorashadi L, Lichtenberger JP 3rd: Imaging of thoracic neurogenic tumors. Am J Roentgenol 2016; 207: 552–561.
 • 14. Koizumi M, Yoshimoto M, Kasumi F, Ogata F: Comparison between solitary and multiple skeletal metastatic lesions of breast cancer patients. Ann Oncol 2003; 14: 1234–1240.
 • 15. Collins J: Case 92: Gorham syndrome. Radiology 2006; 238: 1066– 1069.
 • 16. Stachura J, Domagała W: Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom 1. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2006.
 • 17. Beggs I: Sonographic appearances of nerve tumors. J Clin Ultrasound 1999; 27: 363–368.
 • 18. Lin J, Martel W: Cross-sectional imaging of peripheral nerve sheath tumors: characteristic signs on CT, MR imaging, and sonography. Am J Roentgenol 2001; 176: 75–82.
 • 19. Stuart RM, Koh ESC, Breidahl WH: Sonography of peripheral nerve pathology. Am J Roentgenol 2004; 182: 123–129.
 • 20. Paik SH, Chung MJ, Park JS, Goo JM, Im JG: High-resolution sonography of the rib: can fracture and metastasis be differentiation? Am J Roentgenol 2005; 184: 969–974.
 • 21. Lee KS, De Smet AA, Lin G, Staab MJ: High resolution ultrasound features of prostatic rib metastasis: a prospective feasibility study with implication in the high-risk prostate cancer patient. Urol Oncol 2014; 32: 24.e7–24.11.
 • 22. Liu JY, Zhou JY, Liang JY, Lu MD, Wang W: Contrast-enhancened ultrasound findings in a case of primary chest chondrosarcoma mimicking a portal hepatis mass. J Med Ultrason 2015; 42: 267–270.
 • 23. Wang Y, Tang J, Luo Y: Sonographic diagnosis of fibromatosis. J Clin Ultrasound 2008; 36: 330–334.
 • 24. Sugama Y, Tamaki S, Kitamura S, Kira S: Ultrasonographic evaluation of pleural and chest wall invasion of lung cancer. Chest 1988; 93: 275–279.
 • 25. Suzuki N, Saitoh T, Kitamura S: Tumor invasion of the chest wall in lung cancer: diagnosis with US. Radiology 1993; 187: 39–42.
 • 26. Bandi V, Lunn W, Ernst A, Eberhardt R, Hoffmann H, Herth FJ: Ultrasound vs. CT in detecting chest wall invasion by tumor: a prospective study. Chest 2008; 133: 881–886.
 • 27. Chira R, Chira A, Mircea PA: Intrathoracic tumors in contact with the chest wall – ultrasonographic and computed tomographic comparative evaluation. Med Ultrason 2012; 14: 115–119.
 • 28. Sripathi S, Mahajan A: Comparative study evaluating the role of color Doppler sonography and computed tomography in predicting chest wall invasion by lung tumors. J Ultrasound Med 2013; 32: 1539–1546.
 • 29. Tahiri M, Khereba M, Thiffault V, Ferraro P, Duranceau A, Martin J et al.: Preoperative assessment of chest wall invasion in non-small cell lung cancer using surgeon-performed ultrasound. Ann Thorac Surg 2014; 98: 984–989.
 • 30. Caroli G, Dell’Amore A, Cassanelli N, Dolci G, Pipitone E, Asadi N et al.: Accuracy of transthoracic ultrasound for the prediction of chest wall infiltration by chest wall tumors. Heart Lung Circ 2015; 24: 1020– 1026.
 • 31. Kachroo P, Pak PS, Sandha HS, Nelson SD, Seeger LL, Cameron B et al.: Chest wall sarcomas are accurately diagnosed by imaging-guided core needle biopsy. J Thorac Oncol 2012; 7: 151–156.
 • 32. Jarmakani M, Duguay S, Rust K, Conner K, Wagner JM: Ultrasound versus computed tomography guidance for percutaneous biopsy of chest lesions. J Ultrasound Med 2016; 35: 1865–1872.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e6c589a5-3ac1-4aff-981e-14f082473120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.