PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 56 | 89–93
Article title

Znaczenie ultrasonografi i śródoperacyjnej w rozpoznaniu rzekomego obrzęku rdzenia kręgowego

Content
Title variants
EN
The value of intraoperative ultrasound in the recognition of pseudo-swelling of the spinal cord
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
We present the case of a woman who presented with weakness of both legs due to a low
grade tumor of the spinal cord. Excision of the tumor was performed and confi rmed
with intraoperative ultrasound. Prior to dural closure the spinal cord was found to be
pushed dorsally with herniation of the cord through the dural defect. Intraoperative
ultrasound showed a collection of cerebrospinal fl uid in an anterior pocket giving the
impression of the cord being swollen. Once cerebrospinal fl uid was drained, the cord
settled within the thecal space and closure of the dural defect was performed. Surgery
for an intramedullary spinal cord tumor can cause a signifi cant amount of swelling and
either a duroplasty is required or the dura is left open with meticulous closure of the
wound. Ultrasound is helpful to identify pathology anterior to the cord and prevents the
potential complications associated with duroplasty or leaving the dura open.
PL
Przedstawiamy przypadek pacjentki, która zgłosiła się z niedowładem kończyn dolnych
w przebiegu dobrze zróżnicowanego guza rdzenia kręgowego. Guz usunięto, co zostało
potwierdzone w śródoperacyjnym badaniu ultrasonografi cznym. Przed zamknięciem
opony twardej stwierdzono przemieszczenie się części operowanej rdzenia kręgowego
w obrębie ubytku opony. Śródoperacyjne badanie ultrasonografi czne wykazało odcinkowe
nagromadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego na przedniej powierzchni rdzenia
kręgowego, co imitowało jego obrzęk. Wykonanie drenażu gromadzącego się płynu
mózgowo-rdzeniowego umożliwiło zamknięcie ubytku opony twardej bez potrzeby
wykonywania plastyki. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych może powodować
istotny obrzęk. W takim przypadku wykonuje się plastykę opony twardej albo odstępuje
się od jej zszywania. Badanie ultrasonografi czne jest pomocne w ocenie zmian
zlokalizowanych poza możliwością kontroli wzrokowej i może zapobiec powikłaniom
związanym z plastyką opony twardej lub pozostawieniem jej otwartej.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
56
Pages
89–93
Physical description
Contributors
author
  • Departments of Neurosurgery, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom, ankur.saxena@doctors.org.uk
author
  • Departments of Neurophysiology, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom
author
  • Departments of Neurosurgery, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom
References
  • 1. McCormick PC, Stein BM: Intramedullary spinal cord ependymoma: long-term clinical evaluation after complete surgical removal. In: Holtzman RNN, Stein BM (eds.): Surgery of the Spinal Cord – Potential for Regeneration and Recovery. Springer, New York 1992: 245–260.
  • 2. Dohrmann GJ, Rubin JM: Intraoperative ultrasound imaging of the spinal cord: syringomyelia, cysts and tumors – a preliminary report. Surg Neurol 1982; 18: 395–399.
  • 3. Feldenzer JA, Waters DC, Knake JE, Hoff JT: Anterior cervical epidural abscess: the use of intraoperative spinal sonography. Surg Neurol 1986; 25: 105–108.
  • 4. Unsgaard G, Rygh OM, Selbekk T, Müller TB, Kolstad F, Lindseth F et al.: Intra-operative 3D ultrasound in neurosurgery. Acta Neurochir (Wien) 2006; 148: 235–253.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e6c081a6-cafe-4650-aa0a-e3c3e4a0cd52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.