PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 40 | 2 | 207-233
Article title

Analiza porównawcza wyników oznaczeń laboratoryjnych biomarkerów zapalenia – wskaźnika sedymentacji krwinek czerwonych (ESR) i białka C-reaktywnego (CRP) w stanach zapalnych u pacjentów hospitalizowanych

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of inflammatory biomarkers values - erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) in hospitalized patients with inflammation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Odczyn opadania krwinek czerwonych (ESR, w Polsce znany pod nazwą odczyn Biernackiego - OB) i stężenie białka C-reaktywnego (CRP) są najczęściej wykorzystywanymi przez lekarzy biomarkerami do rozpoznawania i monitorowania stanu zapalnego ustroju. Jednak są one wskaźnikami niezależnymi i cechują się różnymi własnościami. Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza wyników oznaczeń dwóch laboratoryjnych biomarkerów zapalenia: ESR i CRP u pacjentów leczonych na oddziałach internistycznych, u których podejrzewano narastający lub istniejący proces zapalny. Materiał i metody: Badaniem objęto 187 chorych (99 kobiet i 88 mężczyzn, w wieku od 20 do 97 lat) hospitalizowanych w klinikach chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. U każdego pacjenta w tym samym czasie wykonano oznaczenie dwóch wskaźników stanu zapalnego: ESR i CRP. Wyniki: Dla rozpoznawania narastającego zapalenia nie wykazano istotnej korelacji między CRP i ESR w grupach pacjentów zarówno o małym (CRP > 6,1 – 40 mg/L), jak i dużym (CRP ≥ 40,1) nasileniu zapalenia. Z drugiej strony, u ludzi z silnie już rozwiniętym zapaleniem (ESR ≥ 31 mm/h i CRP ≥ 40,1 mg/L) zaznaczyła się wysoka korelacja pomiędzy tymi biomarkerami (r = 0,9973). Wnioski: Wyniki wskazują, że analizowane biomarkery CRP i ESR są parametrami niezależnymi i są klinicznie użyteczne w rozpoznawaniu i obserwacji stanów zapalnych. W rozpoznawaniu zapalenia o ostrym przebiegu bardziej użytecznym klinicznie biomarkerem jest stężenie CRP w surowicy niż wartość ESR.
EN
Introduction: Erythrocyte sedimentation rate (ESR, in Poland known as OB) and C-reactive protein (CRP) are biomarkers most often used to diagnose and monitor systemic inflammation. However, they are independent markers and have different properties. The aim of this study was to compare the values of specific markers of systemic inflammation such as ESR and CRP in patients hospitalized in the internal wards and suspected of suffering from systemic inflammation. Material and methods: The study group included 187 patients (99 women and 88 men, aged from 20 to 97 years) hospitalized in the internal medicine clinics of the Military Medical Academy University Teaching Hospital - Central Veterans' Hospital in Lodz. Each marker of inflammation, ESR and CRP, were measured in patients’ peripheral blood (ESR) and serum (CRP). Results: For the diagnosis of inflammation there was no significant correlation between CRP and ESR in groups of patients both with mild (CRP > 6.1 – 40 mg/L) and severe (CRP ≥ 40.1) inflammation. However, in persons with highly developed inflammation (ESR ≥ 31 mm/h and CRP ≥ 40.1 mg/L) there was a strong correlation between the mentioned biomarkers (r = 0.9973). Conclusions: The results indicate that CRP and ESR biomarkers are independent parameters that are clinically useful for the diagnosis and monitoring of inflammations. For the diagnosis of acute inflammation the designation of serum CRP is clinically more useful than the measurement of ESR.
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
207-233
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranow w Łodzi
author
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranow w Łodzi
author
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranow w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranow w Łodzi
author
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranow w Łodzi
References
 • Naskalski J. Białka ostrej fazy i odczyn zapalny. Badanie i diagnoza. 2010; 16; 25-29.
 • Feldman M, Aziz B, Kang GN, Opondo MA, Belz RK, Sellers C. C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate discordance: frequency and causes in adults. Transl Res. 2013; 161; 37-43.
 • Colombet I. Agreement Between Erythrocyte Sedimentation Rate and C Reactive Protein in Hospital Practice. Am J Med. 2010; 863-867.
 • Bobilewicz D. A. Nowak. Odczyn opadania krwinek czerwonych - OB nadal aktualny. Diag Lab. 2005; 41: 71-75.
 • Lis K. Odczyn Biernackiego wczoraj i dziś. Diag Lab. 2012; 48: 213-218.
 • Calderon AJ, Wener MH. Erythrocyte Sedimentation Rate and C- Reactive Protein. Hosp Med. 2012; 1; 313-337.
 • Honsawek S, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A. Relationship of serum IL-6, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, and knee skin temperature after total knee arthroplasty: a prospective study. Int Orthop (SICOT). 2011; 35; 31–35.
 • Osei-Bimpong A, Meek JH, Lewis SM. ESR or CRP? A comparison of their clinical utility. Hematology. 2007; 12; 353-357.
 • Grzybowski A, Sak JJ. Who Discovered the Erythrocyte Sedimentation Rate? J Rheumatol. 2011; 38: 1521-1522.
 • Saadeh C. The erythrocyte sedimentation rate: old and new clinical application. South Med J. 1998; 91: 220-225.
 • Abbasi SH, Boroumand MA. Expanded Network of Inflammatory Markers of Atherogenesis: Where Are We Now? Open Cardiovasc Med J. 2010; 23: 38-44.
 • Marsik C, Kazemi-Shirazi L, Schickbauer T i wsp. C-reactive protein and all-cause mortality in a large hospital-based cohort. Clinical Chemistry. 2008; 54: 343-349.
 • Naskalski J. Białka ostrej fazy-znaczenie diagnostyczne. Badanie i diagnoza. 1996; 2: 25-30.
 • Eun Ha1 Y, Kang CI, Joo EJ, Joung MK i wsp. Usefulness of C-reactive Protein for Evaluating Clinical Outcomes in Cirrhotic Patients with Bacteremia. Korean J Intern Med. 2011; 26: 195-200.
 • Medeiros IL, Terra RM, Choi EM i wsp. Evaluation of serial C-reactive protein measurements after surgical treatment of pleural empyema. Clini Sci. 2012; 67: 243-247.
 • Kim HC, Yang DM, Lee CM, Jin W i wsp. Acute appendicitis: relationships between CT-determined severities and serum white blood cell counts and C reactive protein levels. Br J Radiol. 2011; 84: 1115–1120.
 • Xharra S, Gashi-Luci L, Xharra K, Veselaj F i wsp. Correlation of serum C reactive protein, white blood count and neutrophil percentage with histopathology findings in acute appendicitis. World J Surg. 2012; 7; 27.
 • Sack U, Biereder B, Elouahidi T i wsp., Diagnostic value of blood inflammatory markers for detection of acute appendicitis in children. Surgery. 2006; 6: 15.
 • Sengupta A, Bax G, Paterson-Brown S. White cell count and C-reactive protein measurement in patients with possible appendicitis. R Coll Surg Engl. 2009; 91: 113–115.
 • Pääkkönen M, Kallio MJT, Kallio PE i wsp. Sensitivity of Erythrocyte Sedimentation Rate and C-reactive Protein in Childhood Bone and Joint Infections. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 861–866.
 • Piper KE, Fernandez-Sampedro M, Steckelberg KE, Mandrekar JN, Karau MJ, Steckelberg JM. C-Reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate and Orthopedic Implant Infection. Plos One. 2010; 5: 9358.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e6a2ff87-26ec-478f-a8e1-1dc8b17cc9e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.