PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 58 | 328-338
Article title

Ocena funkcji prawej komory serca za pomocą dopplera tkankowego oraz metody śledzenia markerów akustycznych

Content
Title variants
EN
Right ventricular function assessment using tissue Doppler imaging and speckle tracking echocardiography
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Modern echocardiographic techniques, i.e. tissue Doppler imaging and speckle tracking echocardiography, allow for an assessment of global and regional right ventricular function. The right ventricular myocardial performance index and tricuspid annulus motion are used in the assessment of global right ventricular function, whereas duration of the cardiac cycle phases and myocardial velocities are used in the assessment of regional function. Strain and strain rate allow for an evaluation of both regional and global myocardial function. Literature reports provide data on the usefulness of these methods in patients with pressure and volume overload as well as with direct myocardial damage involving the right ventricle. In pulmonary hypertension, S’ wave assessment may be used for therapeutic efficacy evaluation. Longitudinal strain reduction indicates an increased risk of vascular events, while an increased value of myocardial performance index is a predictor for a survival in pulmonary hypertension. A decreased S’ wave velocity is associated with limited pulmonary vascular flow in patients with pulmonary embolism. In patients after atrial baffle repair for transposition of the great arteries, decreased longitudinal strain was an independent predictor for heart failure. A statistically significant decrease in both the S’ wave as well as acceleration during isovolumic contraction were observed in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. S’ wave and global right ventricular longitudinal strain values were lower in patients in the acute phase of myocardial infarction involving the right ventricle compared to the corresponding parameters in healthy individuals. In the case of tetralogy of Fallot correction, the evaluation of S’ wave velocity may prove useful in identifying patients with reduced cardiac systolic reserve; a good correlation was also found between the global right ventricular longitudinal strain and right ventricular ejection fraction in MRI.
PL
Nowoczesne techniki obrazowania echokardiograficznego – tkankowa echokardiografia dopplerowska i metoda śledzenia markerów akustycznych – umożliwiają ocenę globalnej i regionalnej funkcji mięśnia prawej komory serca. Do oceny globalnej funkcji prawej komory serca wykorzystuje się: wskaźnik funkcji prawej komory oraz ruch pierścienia zastawki trójdzielnej, a do oceny funkcji regionalnej: pomiary czasów trwania faz cyklu pracy serca i prędkości miokardialnych. Określenie odkształcenia i szybkości odkształcenia umożliwia ocenę zarówno czynności regionalnej, jak i globalnej miokardium. W piśmiennictwie istnieją doniesienia o przydatności tych metod u pacjentów z przeciążeniem ciśnieniowym i objętościowym, jak i bezpośrednim uszkodzeniem miokardium prawej komory serca. W nadciśnieniu płucnym ocena fali S’ może służyć monitorowaniu skuteczności terapii. Obniżenie odkształcenia podłużnego wskazuje na zwiększone ryzyko zdarzeń naczyniowych, natomiast wzrost wartości wskaźnika funkcji prawej komory jest czynnikiem predykcyjnym przeżywalności w nadciśnieniu płucnym. U pacjentów z zatorowością płucną spadek prędkości fali S’ ma związek z ograniczeniem przepływu przez łożysko płucne. W przypadku osób po chirurgicznej korekcji czynnościowej przełożenia wielkich pni tętniczych obniżenie odkształcenia podłużnego było niezależnym czynnikiem rokowniczym wystąpienia niewydolności serca. W arytmogennej kardiomiopatii prawej komory stwierdzano statystycznie istotne zmniejszenie wartości fali S’ i przyspieszenia w fazie izowolumetrycznego skurczu. W okresie ostrym zawału obejmującego prawą komorę wartości fali S’ i globalnej wielkości odkształcenia podłużnego prawej komory były niższe w porównaniu do analogicznych parametrów u osób zdrowych. Po operacji tetralogii Fallota ocena prędkości fali S’ może być przydatna w identyfikacji pacjentów z obniżoną rezerwą skurczową; stwierdzono też dobrą korelację pomiędzy globalną wielkością odkształcenia podłużnego prawej komory serca a jej frakcją wyrzutową ocenianą rezonansem magnetycznym.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
58
Pages
328-338
Physical description
Contributors
 • Department of Pediatric Cardiology and General Pediatrics, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Pediatric Cardiology and General Pediatrics, Medical University of Warsaw, Marszałkowska 24, 00-576 Warsaw
References
 • 1. Horton KD, Meece RW, Hill JC: Assessment of the right ventricle by echocardiography: a primer for cardiac sonographers. J Am Soc Echocardiogr 2009; 22: 776–792.
 • 2. Isaaz K, Thompson A, Ethevenot G, Cloez JL, Brembilla B, Pernot C: Doppler echocardiographic measurement of low velocity motion of the left ventricular posterior wall. Am J Cardiol 1989; 64: 66–75.
 • 3. Reisner SA, Lysyansky P, Agmon Y, Mutlak D, Lessick J, Friedman Z: Global longitudinal strain: a novel index of left ventricular systolic function. J Am Soc Echocardiogr 2004; 17: 630–633.
 • 4. Leitman M, Lysyansky P, Sidenko S, Shir V, Peleg E, Binenbaum M et al.: Two-dimensional strain-a novel software for real-time quantitative echocardiographic assessment of myocardial function. J Am Soc Echocardiogr 2004; 17: 1021–1029.
 • 5. Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, Hua L, Handschumacher MD, Chandrasekaran K et al.: Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2010; 23: 685–713.
 • 6. Ng AC, Thomas L, Leung DY: Tissue Doppler echocardiography. Minerva Cardioangiol 2010; 58: 357–378.
 • 7. Siwińska A, Werner B, Rudziński A, Kawalec W, Moll J, Szydłowski L et al.: Echokardiografia dziecięca w praktyce klinicznej. Rekomendacje 2012 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol Pol 2012; 70: 632–640.
 • 8. Biswas M, Sudhakar S, Nanda NC, Buckberg G, Pradhan M, Roomi AU et al.: Two- and three-dimensional speckle tracking echocardiography: clinical applications and future directions. Echocardiography 2013; 30: 88–105.
 • 9. Frigiola A, Redington AN, Cullen S, Vogel M: Pulmonary regurgitation is an important determinant of right ventricular contractile dysfunction in patients with surgically repaired tetralogy of Fallot. Circulation 2004; 110 (Suppl 1): 153–157.
 • 10. Tei C, Dujardin KS, Hodge DO, Bailey KR, McGoon MD, Tajik AJ et al.: Doppler echocardiographic index for assessment of global right ventricular function. J Am Soc Echocardiogr 1996; 9: 838–847.
 • 11. Abd El Rahman MY, Abdul-Khaliq H, Vogel M, Alexi-Meskischvili V, Gutberlet M, Hetzer R et al.: Value of the new Doppler-derived myocardial performance index for the evaluation of right and left ventricular function following repair of tetralogy of fallot. Pediatr Cardiol 2002; 23: 502–507.
 • 12. Nageh MF, Kopelen HA, Zoghbi WA, Quiñones MA, Nagueh SF: Estimation of mean right atrial pressure using tissue Doppler imaging. Am J Cardiol 1999; 84: 1448–1451.
 • 13. Hayabuchi Y, Sakata M, Ohnishi T, Inoue M, Kagami S: Ratio of early diastolic tricuspid inflow to tricuspid lateral annulus velocity reflects pulmonary regurgitation severity but not right ventricular diastolic function in children with repaired Tetralogy of Fallot. Pediatr Cardiol 2013; 34: 1112–1117.
 • 14. Ahmad H, Mor–Avi V, Lang RM Nesser HJ, Weinert L, Tsang W et al.: Assessment of right ventricular function using echocardiographic speckle tracking of the tricuspid annular motion: comparison with cardiac magnetic resonance. Echocardiography 2012; 29: 19–24.
 • 15. Buss SJ, Mereles D, Emami M, Korosoglou G, Riffel JH, Bertel D et al.: Rapid assessment of longitudinal systolic left ventricular function using speckle tracking of the mitral annulus. Clin Res Cardiol 2012; 101: 273–280.
 • 16. Kjærgaard J: Assessment of right ventricular systolic function by tissue Doppler echocardiography. Dan Med J 2012; 59: B4409.
 • 17. Kjaergard J, Schaadt BK, Lund JO, Hassager C: Quantification of right ventricular function in acute pulmonary embolism: relation to extent of pulmonary perfusion defects. Eur J Echocardiogr 2008; 9: 641–645.
 • 18. Tugcu A, Guzel D, Yildirimturk O, Aytekin S: Evaluation of right ventricular systolic and diastolic function in patients with newly diagnosed obstructive sleep apnea syndrome without hypertension. Cardiology 2009; 113: 184–192.
 • 19. Motoji Y, Tanaka H, Fukuda Y, Ryo K, Emoto N, Kawai H et al.: Efficacy of right ventricular free-wall longitudinal speckle tracking strain for predicting long-term outcome in patients with pulmonary hypertension. Circ J 2013; 25: 756–763.
 • 20. Ruan Q, Nagueh RF. Clinical application of tissue Doppler imaging in patients with idiopathic pulmonary hypertension. Chest 2007; 131: 395–401.
 • 21. Sebbag I, Rudski LG, Therrien J, Hirsch A, Langleben D: Effect of chronic infusion of epoprostenol on echocardiographic right ventricular myocardial performance index and its relation to clinical outcome in patients with primary pulmonary hypertension. Am J Cardiol 2001; 88: 1060–1063.
 • 22. Di Salvo G, Drago M, Pacileo G, Carrozza M, Santoro G, Bigazzi MC et al.: Comparison of strain rate imaging for quantitative evaluation of regional left and right ventricular function after surgical versus percutaneous closure of atrial septal defect. Am J Cardiol 2005; 96: 299–302.
 • 23. Kjærgaard J, Iversen KK, Vejlstrup NG, Smith J, Bonhoeffer P, Søndergaard L et al.: Effects of chronic severe pulmonary regurgitation and percutaneous valve repair on right ventricular geometry and contractility assessed by tissue Doppler echocardiography. Echocardiography 2010; 27: 854–863.
 • 24. Kalogeropoulos AP, Deka A, Border W, Pernetz MA, Georgiopoulou VV, Kiani J et al.: Right ventricular function with standard and speckle-tracking echocardiography and clinical events in adults with D-transposition of the great arteries post atrial switch. J Am Soc Echocardiogr 2012; 25: 304–312.
 • 25. Kjærgaard J, Hastrup Svendsen J, Sogaard P, Chen X, Bay Nielsen H, Køber L et al.: Advanced quantitative echocardiography in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr 2007; 20: 27–35.
 • 26. Yilmaz M, Erol MK, Acikel M, Sevimli S, Alp N: Pulsed Doppler tissue imaging can help to identify patients with right ventricular infarction. Heart Vessels 2003; 18: 112–116.
 • 27. Harada K, Toyono M, Yamamoto F: Assessment of right ventricular function during exercise with quantitative Doppler tissue imaging in children late after repair of tetralogy of Fallot. J Am Soc Echocardiogr 2004; 17: 863–869.
 • 28. Bernard Y, Morel M, Descotes-Genon V, Jehl J, Meneveau N, Schiele F: Value of speckle tracking for the assessment of right ventricular function in patients operated on for tetralogy of Fallot. Comparison with magnetic resonance imaging. Echocardiography 2014; 31: 474–482.
 • 29. Dokainish H, Sengupta R, Patel R, Lakkis N: Usefulness of right ventricular tissue Doppler imaging to predict outcome in left ventricular heart failure independent of left ventricular diastolic function. Am J Cardiol 2007; 99: 961–965.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e61c2a33-5022-4ac9-96be-265d7a75f857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.