PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 25 | 1 | 63-72
Article title

Emotional State in Relation to Physical Activity Among Older People

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Old age is a stage in human life associated with alteration of physical, mental and social functioning. The aim of this study was to investigate the associations between regular physical activity (PA) and purpose of life, intensity of depressive moods, sense of coherence (SoC) and the level of anxiety in older adults. Forty six individuals physically active (A) and 49 physically inactive (NA) without mental or physical disability were included in the study. The purpose of life was assessed by Purpose of Life Scale (PIL), intensity of depressive moods by Beck Depression Inventory (BDI), SoC by Antonovsky’s questionnaire and level of anxiety by State-Trait Anxiety Inventory (STAI). An AN individuals had lover BDI-feelings level compared with A group (p < 0.05). The AN group also showed a significantly lower scores in anxiety-feature domain of the STAI (p < 0.05). Our results suggest that improved self-perceived quality of life is significantly associated to PA among older adults and regular PA may be effective for improving depression and anxiety symptoms in older adults. A better understanding of the relationship between the PA and depressive moods and level of anxiety is important to develop recommendations regarding modifications in life-style.
Contributors
 • Department Tourism and Recreation, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department Tourism and Recreation, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Physics, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • 2. Arent, S., Landers, D., Etnier, J. (2000). The effects of exercise on mood in older adults: A meta-analytic review. Journal of Aging and Physical Activity, 8, 407–430.
 • 3. Błaszczak, A., Dołowy, E., Bednarska, B. (2015). Physical activity in the lifestyle of elderly persons. In: B. Sawicki (ed.), Promotion of healthy lifestyle in European countries (pp. 254–270). Lublin: University of Life Sciences.
 • 4. Crumbaugh, J., Maholick, L. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Physiology, 20, 200–207.
 • 5. Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Orientacja salutogeniczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. In: G. Dolińska-Zygmunt (ed.), Podstawy psychologii zdrowia (pp. 19–33). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 6. Drygas, W. (2006). Czy „siedzący” styl życia nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? Medycyna Sportowa, 2 (6), 111–116.
 • 7. Fox, K., Stathi, A., McKenna, J., Davis, M. (2007). Physical activity and mental well-being in older people participating in the Better Ageing Project. European Journal of Applied Physiology, 100, 591–602.
 • 8. Guszkowska, M. (2005). Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • 9. Guszkowska, M. (2012). Aktywność fizyczna a nastrój i zadowolenie z życia kobiet w wieku późnej dorosłości. In: J. Nowocień, K. Zuchora (eds.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku (pp. 217–227). Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • 10. Guszkowska, M. (2013). Aktywność fizyczna i psychika. Toruń: Adam Marszałek Press.
 • 11. Guszkowska, M., Kozdroń, A. (2009). Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku. Gerontologia Polska, 17, 71–78.
 • 12. Hammen, C., Watkins, E. (2008). Depression (2nd ed.). London: Physiology Press/Taylor & Francis.
 • 13. Heszen, I., Sęk, H. (2002). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Izdebski, P., Polak, A. (2005). Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich sytuacji życiowej. Gerontologia Polska, 13, 188–194.
 • 15. Janiszewska-Rain, J. (2005 Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym. In: A. I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka (pp. 591–622). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • 16. Jessup, J., Horne, C., Vishen, R., Wheeler, D. (2003). Effects of exercise on bone density, balance and self-efficacy in older women. Biolgical Research for Nursing, 4, 171–180.
 • 17. Kawula, S. (2003). Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy. Toruń: Adam Marszałek Press.
 • 18. Kielar-Turska, M. (2007). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. In: J. Strelau (ed.), Psychologia (vol. 1, pp. 285–332). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • 19. Kocięcka, A., Andruszkiewicz, A., Wrońska, I. (2010). Poczucie koherencji a stan zdrowia pielęgniarek czynnych zawodowo. Problemy pielęgniarstwa, 18, 139–144.
 • 20. Kostka, T. (2001). The role of physical activity in health promotion in older people. Medycyna Sportowa, 5 (suppl. 2), 149–150.
 • 21. MacAuley, D. (2000). Rola aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych. Medycyna Sportowa, 4, E7–E14.
 • 22. Miller, D., Taler, V., Davidson, P., Messier, C. (2012). Measuring the impact of exercise on cognitive aging: methodological issues. Neurobiology of Aging, 33, e29–e43.
 • 23. O’Dwyer, S., Burton, N., Pachana, N., Brown, W. (2007). Protocol for fit bodies, fine minds: a randomized controlled trial on the effect of exercise and cognitive training on cognitive functioning in older adults. BMC Geriatrics, 7, 23.
 • 24. Parnowski, T. (2005). Depresje w wieku podeszłym. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Nerobiologii, Warszawa.
 • 25. Reichert, C., Diogo, C., Vieira, J., Dalacorte, R. (2011). Physical activity and depressive symptoms in community-dwelling elders form southern Brazil. Revista Brasileira de Psiquiatria, 33, 165–170.
 • 26. Sęk, H. (2001). Salutogeneza i funkcjonowanie właściwości poczucia koherencji. In: H. Sęk, T. Pasikowski (eds.), Zdrowie – Stres – Zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia (pp. 23–42). Poznań: Wydawnictwo Humaniora.
 • 27. Sheridan, C., Radmacher, S. (1992). Health psychology: challenging the biomedical model. New York: Wiley & Sons.
 • 28. Sobieszczańska, M., Kałka, D., Pilecki, W., Adamus, J. (2009). Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej. Polski Merkuriusz Lekarski, 26, 156–159.
 • 29. Spielberger, C. (1983). State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
 • 30. Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 31. Takkienen, S., Suutama, T., Ruoppila, I. (2001). More meaning by exercising? Physical activity as a predictor of a sense of meaning in life and of self-rated health and functioning in old age. Journal of Aging and Physical Activity, 9, 128–141.
 • 32. Teixeira, C., Vasconcelos-Raposo, J., Fernandes, H., Brustad, R. (2013). Physical activity, depression and anxiety among the elderly. Social Indiccators Research, 113, 307–318.
 • 33. Trzeciak, B., Zawadzki, M. (1997). Kinezyterapia a wydolność fizyczna osób starszych. Kultura Fizyczna, 7–8, 21–23.
 • 34. Vagetti, G., Barbosa Filho, V., Moreira, N., de Oliveira, V., Mazzardo, O., de Campos, W. (2014). Association between physical activity and quality of life in the elderly: a systematic review. Revista Brasileira de Psiquiatria, 36, 76–88.
 • 35. Włodarczyk, P., Ziółkowski, A., Włodarczyk, A. (2008). Wpływ składników poczucia koherencji na podejmowanie aktywności fizycznej. In: M. Krawczyński (ed.), Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka (pp. 225–240). Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku.
 • 36. Wysocka-Pleczyk, M., Słowik, P. (2012). Poczucie sensu życia i style radzenia sobie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93, 771–778.
 • 37. Zych, A., Kaleta-Witusiak, M. (2010). Geragogika specjalna-moralnym obowiązkiem naszych czasów. In: A. Nowicka (ed.), Wybrane problemy osób starszych (pp. 27–41). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e61b584f-7ffa-41f9-b352-fa71db68c337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.