PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 3 | 109-118
Article title

Wartości normatywne przesiewowych adaptacyjnych testów dyskryminacji częstotliwości dźwięków i rozdzielczości czasowej układu słuchowego

Content
Title variants
EN
Normative values of screening adaptive frequency discrimination test and adaptive gap detection test included
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Rozumienie dźwięków otoczenia, w tym również dźwięków mowy i muzyki, uzależnione jest od sprawnego działania ośrodkowego układu słuchowego. W procesie tym niezwykle ważne są mechanizmy dyskryminacji słuchowej i aspektów przetwarzania czasowego dźwięków. Istnieje potrzeba opracowania i wystandaryzowania procedur klinicznych, umożliwiających skuteczną i wiarygodną ocenę tych funkcji słuchowych. Cel pracy. Ocena przydatności klinicznej i opracowanie wartości referencyjnych dla przesiewowych adaptacyjnych testów dyskryminacji częstotliwości dźwięku (aDLF) oraz rozdzielczości czasowej układu słuchowego (aGDT). Materiał i metoda. Badania aDLF i aGDT przeprowadzono w grupie 311 zdrowych, z prawidłowym słuchem dzieci w wieku od 8 do 12 lat, podzielonych na grupy wiekowe. Testy te zawarte są na platformie APD-Medical, wykorzystują procedury adaptacyjne oraz oparte są na zasadach teorii detekcji sygnału. Wyniki. Wykazano, że wiek w istotny sposób wpływa na wyniki uzyskane w testach dyskryminacji słuchowej i rozdzielczości czasowej. Dzieci najmłodsze (8 lat) osiągnęły istotnie słabsze wyniki, niż dzieci starsze (10-12 lat). Wartości referencyjne dla obu testów wyznaczono na poziomie 75 percentyla. Wnioski. Ustalenie wartości normatywnych pozwoli na wykorzystanie platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD-Medical dla celów badań przesiewowych u dzieci szkół podstawowych.
EN
Introduction. Understanding the sounds of our environment, including speech sounds and music, depends on efficient operation of central auditory system. Auditory discrimination and temporal processing are key parts of auditory processing. There is a need to develop and standardize clinical procedures that will enable efficient and reliable assessment of these auditory functions. Aim. Assessment of clinical usefulness of screening adaptive frequency discrimination test (aDLF) and adaptive gap detection test (aGDT) and development of normative values for these tests. Material and method. Adaptive test of frequency discrimination (aDLF) and adaptive gap detection test (aGDT) were performed on the study group including 311 children with normal hearing, aged 8-12 years, divided into age groups. The hearing tests were performed by means of tests included on APD-Medical platform. The tests are based on the principles of signal detection theory and make use of adaptive procedures. Results. It was demonstrated that age significantly affects the results of aDLF and a GDT tests. The younger participants (aged  8) achieved poorer results than older children (aged 10-12). Reference values for auditory processing tests were set at 75 percentile level. Conclusions. Determining normative values will allow to use the disagnostic-therapeutic APD-Medical platform for screening purposes in primary school children.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
109-118
Physical description
Contributors
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, APD-Medical sp. z o.o. w Warszawie
 • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
author
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • APD-Medical sp. z o.o. w Warszawie
References
 • 1. Phillips DP. Auditory Gap Detection, Perceptual Channels and Temporal Resolution in Speech Perception. J Am Acad Audiol 1999; 10: 343-54.
 • 2. Shinn JB, Chermak GD, Musiek FE. GIN (Gaps-In-Noise) Performance in the pediatric population. J Am Acad Audiol 2009; 20: 229-38.
 • 3. Hurley R, Fulton S. Psychoacoustic considerations and implications for the diagnosis of (C)APD. (w) Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder. Vol. I. Musiek FE, Chermak GD (red.). Auditory Neuroscience and Diagnosis, Plural Publishing 2007: 13-52.
 • 4. Lister JJ, Roberts RA, Shackelford J, Rogers CL. An adaptive clinical test of temporal resolution. Am J Audiol 2006; 15: 133-40.
 • 5. Lindner G. Podstawy audiologii pedagogicznej. PWN, Warszawa 1976.
 • 6. Krantz DH. Threshold theories of signal detection. Psychol Rev 1969; 76(3): 308-24.
 • 7. Gescheider GA. Psychophysics: the fundamentals. Mahwah NJ, L Erlbaum Associates 1997.
 • 8. Gelfand SA. Hearing: an introduction to psychological and physiological acoustics. Marcel Dekker, New York 2004.
 • 9. Levitt H. Transformed up-down methods in psychoacoustics. J Acoust Soc Am 1971; 49(2): 467-77.
 • 10. Kaernbach C. Simple adaptive testing with the weighted up-down method. Percept Psychophys 1991; 49(3): 227-9.
 • 11. Leek MR. Adaptive procedures in psychophysical research. Percept Psychophys 2001; 63(8): 1279-92.
 • 12. Luce RD, Bush RR, Galanter E (red.). Handbook of mathematical psychology. Wiley, New York 1963.
 • 13. Swets JA. The Relative Operating Characteristic in Psychology: A technique for isolating effects of response bias finds wide use in the study of perception and cognition. Science 1973; 182(4116): 990-1000.
 • 14. Bailey PJ, Snowling MJ. Auditory processing and the development of language and literacy. Br Med Bull 2002; 63: 135-46.
 • 15. Olsho LW, Koch EG, Halpin CF. Level and age effects in infant frequency discrimination. J Acoust Soc Am 1987; 82(2): 454-64.
 • 16. Moore, DR, Ferguson MA, Halliday LF, Riley A. Frequency discrimination in children: perception, learning and attention, Hear Res 2008; 238: 147-54.
 • 17. Jensen JK, Neff DL. Development of basic auditory discrimination in preschool children. Psychol Sci 1993; 4(2): 104-7.
 • 18. Harris KC, Mills JH, He N, Dubno JR. Age-related differences in sensitivity to small changes in frequency assessed with cortical evoked potentials. Hear Res 2008; 243(1-2): 47-56.
 • 19. Hall JW, Grose JH. Development of temporal resolution in children as measured by the temporal modulation transfer function. J Acoust Soc Am 1994; 96(1): 150-4.
 • 20. Muluk NB, Yalcinkaya F, Keith RW. Random gap detection and random gap detection-expanded: results in children with previous language delay in early childhood. Auris Nasus Larynx 2011; 38: 6-13.
 • 21. Sincock BP. Clinical Applicability of adaptive speech testing: a comparison of the administration time, accuracy, efficiency and reliability of adaptive speech tests with conventional audiometry. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of audiology. University of Canterbury, 2008.
 • 22. Musiek FE, Chermak GD, Bamiou DE, Shinn J. CAPD: The Most Common ‘Hidden Hearing Loss’. The ASHA Leader 2018; 23: 6-9.
 • 23. Iliadou V, Ptok M, Grech H, Pedersen ER, Brechmann A, Deggouj N, et al. A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus. Front Neurol 2017; 8: 622.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e60705ea-998c-42f7-aaab-c70861ca9606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.