PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 70 | 197–205
Article title

Chest wall – underappreciated structure in sonography. Part I: Examination methodology and ultrasound anatomy

Content
Title variants
PL
Ściana klatki piersiowej – struktura niedoceniana w ultrasonografii. Część I: Metodyka badania i anatomia ultrasonograficzna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Chest wall ultrasound has been awarded little interest in the literature, with chest wall anatomy described only in limited extent. The objective of this study has been to discuss the methodology of chest wall ultrasound and the sonographic anatomy of the region to facilitate professional evaluation of this complex structure. The primarily used transducer is a 7–12 MHz linear one. A 3–5 MHz convex (curvilinear) transducer may also be helpful, especially in obese and very muscular patients. Doppler and panoramic imaging options are essential. The indications for chest wall ultrasound include localized pain or lesions found or suspected on imaging with other modalities (conventional radiography, CT, MR or scintigraphy). The investigated pathological condition should be scanned in at least two planes. Sometimes, evaluation during deep breathing permits identification of pathological mobility (e.g. in rib or sternum fractures, slipping rib syndrome). Several structures, closely associated with each other, need to be considered in the evaluation of the chest wall. The skin, which forms a hyperechoic covering, requires a high frequency transducer (20–45 MHz). The subcutaneous fat is characterized by clusters of hypoechoic lobules. Chest muscles have a very complex structure, but their appearance on ultrasound does not differ from the images of muscles located in other anatomical regions. As far as cartilaginous and bony structures of the chest are concerned, the differences in the anatomy of the ribs, sternum, scapula and sternoclavicular joints have been discussed. The rich vascular network which is only fragmentarily accessible for ultrasound assessment has been briefly discussed. A comprehensive evaluation of the chest wall should include the axillary, supraclavicular, apical and parasternal lymph nodes. Their examination requires the use of elastography and contrast-enhanced ultrasound.
PL
Ultrasonografia ściany klatki piersiowej nie znalazła większego zainteresowania w piśmiennictwie, również jej anatomia została opisana w ograniczonym zakresie. Celem pracy jest przedstawienie metodyki badania i anatomii ultrasonograficznej ściany klatki piersiowej, których znajomość pozwoli na profesjonalną ocenę tej złożonej struktury. Za podstawowe narzędzie należy uznać głowicę liniową o częstotliwości 7–12 MHz; niekiedy jest przydatna głowica konweksowa 3–6 MHz – głównie u osób otyłych i silnie umięśnionych. W wyposażeniu aparatu nie może zabraknąć opcji dopplerowskich i obrazowania panoramicznego. Wskazanie do tego badania stanowią zlokalizowany ból lub zmiany wykazane bądź podejrzewane w innych technikach obrazowych (badanie rentgenowskie, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafia). Wykrytą nieprawidłowość należy ocenić co najmniej w dwóch płaszczyznach. Niekiedy obserwacja przy głębokich oddechach pozwala uchwycić istnienie patologicznej ruchomości (w złamaniach żeber, mostka, w zespole ślizgających się żeber). W ocenie budowy ściany klatki piersiowej należy uwzględnić kilka ściśle ze sobą powiązanych struktur. Skóra, tworząca hiperechogeniczną powłokę, wymaga użycia głowicy wysokiej częstotliwości (20–45 MHz). Warstwa tłuszczu podskórnego charakteryzuje się skupiskiem hipoechogenicznych zrazów. Budowa mięśni ściany klatki piersiowej jest bardzo złożona, ale ich ultrasonograficzny wygląd nie odbiega od obrazów mięśni szkieletowych położonych w innych okolicach ciała. W zakresie chrzęstno-kostnego rusztowania klatki piersiowej omówiono różnice w budowie żeber, mostka, łopatki i stawów mostkowo-obojczykowych. Wspomniano również o bogatym unaczynieniu ściany klatki piersiowej, które ultrasonograficznie jest dostępne tylko fragmentarycznie. W ocenie nie można pominąć węzłów chłonnych w dołach pachowych, nadobojczykowych, podobojczykowych i przy naczyniach piersiowych wewnętrznych, w których przypadku zastosowanie znalazły elastografia i ultrasonografia wzmocniona kontrastem. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-70
Discipline
Year
Volume
17
Issue
70
Pages
197–205
Physical description
Contributors
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Saito T, Kobayashi H, Kitamura S: Ultrasonographic approach to diagnosing chest wall tumors. Chest 1988; 94: 1271–1275.
 • 2. Smereczyński A: Warunki badania i anatomia USG części chrzęstno- -kostnych żeber. Pol Przegl Radiol 1995; 60: 209–212.
 • 3. Choi YW, Im JG, Song CS, Lee JS: Sonography of the costal cartilage: normal anatomy and preliminary clinical application. J Clin Ultrasound 1995; 23: 243–250.
 • 4. Smereczyński A, Domański Z: Znaczenie badania USG w diagnostyce przerzutów nowotworowych w żebrach. Pol Przegl Radiol 1996; 61: 43–45.
 • 5. Meuwly JY, Gudinchet F: Sonography of the thoracic and abdominal walls. J Clin Ultrasound 2004; 32: 500–510.
 • 6. Mathis G: [Thoraxsonography – part 1: Chest wall and pleura]. Praxis 2004; 93: 615–621.
 • 7. Youk JH, Kim EK, Kim MJ, Oh KK: Imaging findings of chest wall lesions on breast sonography. J Ultrasound Med 2008; 27: 125–138.
 • 8. Dietrich CF, Mathis G, Cui XW, Ignee A, Hocke M, Hirche TO: Ultrasound of the pleurae and lungs. Ultrasound Med Biol 2015; 41: 351–365.
 • 9. Lee RK, Griffith JF, Ng AWH, Sitt JC: Sonography of the chest wall: A pictorial essay. J Clin Ultrasound 2015; 43: 525–537.
 • 10. Carter BW, Benveniste ME, Betancourt SL, de Groot PM, Lichtenberger JP 3rd, Amini B et al.: Imaging evaluation of malignant chest wall neoplasms. Radiographics 2016; 36: 1285–1306.
 • 11. Smereczyński A, Gałdyńska M, Bojko S, Lubiński J: Kliniczna przydatność ultrasonografii w wykrywaniu złamań żeber. Ultrasonografia 2008; 33: 28–33.
 • 12. Ferri M, Finlay K, Popowich T, Jurriaans E, Friedman L: Sonographic examination of the acromioclavicular and sternoclavicular joints. J Clin Ultrasound 2005; 33: 345–355.
 • 13. Görg C, Bert T, Görg K, Heizel-Gutenbrunner M: Colour Doppler ultrasound mapping of chest wall lesions. Br J Radiol 2005; 78: 303–307.
 • 14. Görg C, Kring R, Bert T: Transcutaneous contrast-enhanced sonography of peripheral lung lesions. AJR Am J Roentgenol 2006; 187: W420–W429.
 • 15. Görg C: Transcutaneous contrast-enhanced sonography of pleural-based pulmonary lesions. Eur J Radiol 2007; 64: 213–221.
 • 16. Cui XW, Jenssen C, Saffoiu A, Ignee A, Dietrich CF: New ultrasound techniques for lymph node evaluation. World J Gastroenterol 2013; 19: 4850–4860.
 • 17. Cosgrove D, Piscaglia F, Bauber J, Bojunga J, Correas JM, Gilja OH et al.: EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 2: Clinical applications. Ultraschall Med 2013; 34: 238–253.
 • 18. Liu JY, Zhou LY, Liang JY, Lu MD, Wang W: Contrast-enhanced ultrasound findings in a case of primary chest chondrosarcoma mimicking a porta hepatis mass. J Med Ultrason (2001) 2015; 42: 267–270.
 • 19. Bai J, Yang W, Wang S, Guan RH, Zhang H, Fu JJ et al.: Role of arrival time difference between lesions and lung tissue on contrast-enhanced sonography in differential diagnosis of subpleural pulmonary lesions. J Ultrasound Med 2016; 35: 1523–1532.
 • 20. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Tom I. Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 1999.
 • 21. Grechenig W, Tesch PN, Clement H, Mayr J: [Sonoanatomy of the muscles and fascia spaces of the pectoral regions]. Ultraschall Med 2005; 26: 216–222.
 • 22. Yekeler E, Tunaci M, Tunaci A, Dursun M, Acunas G: Frequency of sterna variatios and anomalies evaluated by MDCT. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: 956–960.
 • 23. Voci P, Plaustro G, Testa G, Marino B, Campa PP: [Visualization of native internal mammary arteries and aortocoronary graft by means high resolution color Doppler ultrasonography]. Cardiologia 1998; 43: 403–406.
 • 24. Blanco P, Volpicelli G: Looking a bit superficial to the pleura. Crit Ultrasound J 2014; 6: 13.
 • 25. Pavlus JD, Carter BW, Tolley MD, Keung ES, Khorashadi L, Lichtenberber JP 3rd: Imaging of thoracic neurogenic tumors. AJR Am J Roentgenol 2016; 207: 552–561.
 • 26. Midia M, Dao D: The utility of peripheral nerve blocks in interventional radiology. Am J Roentgenol 2016; 207: 718–730.
 • 27. Buda N, Kosiak W: Atlas przezklatkowej ultrasonografii płuc. AHU „DB”, Gdańsk – Starogard Gdański 2016.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e5be8cc7-323b-4c43-bbf7-4048d20689fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.