PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 62 | 259–266
Article title

Value of ultrasonography in assessment of recent injury of anterior talofibular ligament in children

Content
Title variants
PL
Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie świeżych uszkodzeń więzadła skokowo-strzałkowego przedniego u dzieci
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Sprained ankle is a very common injury in children. Proper treatment of ligament injuries enables full recovery. X-ray and US examinations are commonly available diagnostic methods. Material and methods: Two hundred and six children (113 girls and 93 boys, mean age 10.6) with recent ankle joint sprain (up to 7 days of injury) were subject to a retrospective analysis. All patients underwent an X-ray and US examination of the ankle joint within 7 days of injury. In 19 patients, anterior talofibular ligament reconstruction was conducted. Results: X-ray failed to visualize a pathology in 129 children (63%); in 24 patients (12%), avulsion fracture of the lateral malleolus was found, and in 36 cases (17%), effusion in the talocrural joint was detected. Ultrasonography failed to visualize a pathology in 19 children (9%); in 60 patients (29%), it showed avulsion fracture of the lateral malleolus involving the attachment of the anterior talofibular ligament (ATFL); in 34 cases (17%), complete ATFL tear was detected, and in 51 patients (25%), partial ATFL injury was found. Other injuries constituted 19%. The surgeries conducted to repair the anterior talofibular ligament (19) confirmed the US/X-ray diagnoses in 100% of cases. Avulsion ATFL injury, i.e. the one that involves the ligament attachment site, is usually found in younger children (median: 8 years of age). Complete ATFL tears (not involving the attachment site) concern older children (median: 14 years of age). Conclusions: Since X-ray is of limited value in diagnosing ankle joint pathologies in recent sprain injuries in children, soft tissue imaging, i.e. ultrasonography, is the basic examination to assess the ligament complex. Avulsion fractures, which involve the ATFL attachment site and are usually found in younger children, are a consequence of the incomplete ossification and require urgent diagnosis and orthopedic consultation.
PL
Wstęp: Urazy skrętne stawu skokowego są bardzo częstą kontuzją u dzieci. Właściwe leczenie uszkodzeń więzadłowych umożliwia powrót do pełnej sprawności. Badania RTG i USG są powszechnie dostępnymi metodami diagnostycznymi. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano 206 dzieci (K – 113, M – 93; średnia wieku – 10,6 roku) ze świeżym urazem skrętnym stawu skokowego – do 7 dni od urazu. Wszyscy pacjenci mieli wykonane badania RTG i USG stawu skokowego do 7 dni od urazu. U 19 pacjentów wykonano rekonstrukcję więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. Wyniki: W badaniu RTG nie stwierdzono patologii u 129 pacjentów (63%); u 24 pacjentów (12%) stwierdzono złamanie awulsyjne kostki bocznej; u 36 pacjentów (17%) stwierdzono wysięk w stawie skokowym górnym. W badaniu USG nie stwierdzono patologii u 19 pacjentów (9%); u 60 pacjentów (29%) stwierdzono złamanie awulsyjne kostki bocznej obejmujące przyczep więzadła skokowo-strzałkowego przedniego (ATFL); u 34 pacjentów (17%) stwierdzono całkowite zerwanie ATFL; u 51 pacjentów (25%) stwierdzono częściowe uszkodzenia ATFL; inne uszkodzenia stanowiły 19%. Wykonane zabiegi operacyjne rekonstrukcji więzadła skokowo-strzałkowego przedniego (19) potwierdziły rozpoznania USG/RTG w 100%. Zerwania awulsyjne ATFL, czyli obejmujące przyczep więzadła, występują u dzieci młodszych (mediana – 8 lat). Zerwania całkowite ATFL (na przebiegu więzadła, nieobejmujące przyczepu) występują u dzieci starszych (mediana – 14 lat). Wnioski: Ze względu na istotnie ograniczoną wartość badania RTG w rozpoznaniu patologii stawu skokowego w świeżych urazach skrętnych dzieci badanie wykorzystujące obrazowanie tkanek miękkich – ultrasonografia – jest podstawowe do oceny aparatu więzadłowego. Złamania awulsyjne obejmujące przyczep ATFL, przeważające u dzieci młodszych, wynikają z niezakończonego procesu kostnienia i wymagają pilnej diagnostyki oraz konsultacji ortopedycznej.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
62
Pages
259–266
Physical description
Contributors
 • Diagnostic Imaging Center, Carolina Medical Center, Warsaw, Poland
 • Diagnostic Imaging Center, Carolina Medical Center, Warsaw, Poland
 • Center of Sport-Related Injuries and Department of Lower Limb Surgery, Carolina Medical Center, Warsaw, Poland
 • Center of Sport-Related Injuries and Department of Lower Limb Surgery, Carolina Medical Center, Warsaw, Poland
References
 • 1. Rodineau J, Foltz V, Dupond P: [Sprained ankle in children]. Ann Readapt Med Phys 2004, 47: 317–323.
 • 2. Garrick JG, Requa RK: The epidemiology of foot and ankle injuries in sports. Clin Sports Med 1988; 7: 29–36.
 • 3. Renström A, Konradsen L: Ankle ligaments injuries. Br J Sports Med 1997; 31: 11–20.
 • 4. Fong DT, Hong Y, Chan LK, Yung PS, Chan KM: A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports Med 2007; 37: 73–94.
 • 5. Lynch SA, Renström A: Treatment of acute lateral ankle ligament rupture in the athlete. Sports Med 1999; 27: 61–71.
 • 6. Dias LS: The lateral ankle sprain: an experimental study. J Trauma 1979; 19: 266–269.
 • 7. Kumai T, Takakura Y, Rufai A, Milz S, Benjamin M: The functional anatomy of the human anterior talofibular ligament in relation to ankle sprains. J Anat 2002; 200: 457–465.
 • 8. Golano P, Vega J, de Leeuw PA, Malagelada F, Manzanares MC, Götzens V, Van Dijk CN: Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010; 18: 557–569.
 • 9. Hsu CC, Tsai WC, Chen CP, Chen MJ, Tang SF, Shih L: Ultrasonographic examination for inversion ankle sprains associated with osseous injuries. Am J Phys Med Rehabil 2006; 85: 785–792.
 • 10. Wang CL, Shieh JY, Wang TG, Hsieh FJ: Sonographic detection of occult fractures in the foot and ankle. J Clin Ultrasound 1999; 27: 421–425.
 • 11. Margetić P, Pavić R: Comparative assessment of the acute ankle injury by ultrasound and magnetic resonance. Coll Antropol 2012; 36: 605–610.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e588f7dd-2f02-4bcd-86c5-6db2d11be738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.