PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 112-116
Article title

Ropniaki wewnątrzczaszkowe

Content
Title variants
EN
Intracranial empyemas
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
An intracranial empyema is a sub- or epidural collection of pus. Subdural empyema comes frequently as a sequela of ENT infections, meningitis or neurosurgical procedures, and rarely as a result of hematogenous spread, whereas epidural one usually coexists with osteomyelitic flap in patients after surgery. A typical clinical picture consists of fever, meningeal irritation, symptoms of raised intracranial pressure including somnolence or coma, neurological deficit and seizures. Establishing the diagnosis requires radiological studies, preferably MRI including diffusion weighted images. Surgical treatment allows drainage of pus and obtaining samples for Gram stain and culture assessment. Craniectomy relieves raised intracranial pressure. Up-to-date there has been no randomised controlled clinical trial comparing three applicable methods of surgery: burr hole aspiration, craniotomy and craniectomy. Currently, the average mortality rate in subdural empyema is 10–20%, however, it does not exceed 5% in patients in good general condition on admission, reaching up to 75% in unconscious ones. Delayed diagnosis and treatment brings about a significant risk of permanent neurological deficit. Possible complications involve: herniation, ischaemic stroke, venous sinus thrombosis, cranial osteomyelitis, cerebral abscess, septic shock, hydrocephalus and epilepsy. The last-named has been reported in as many as 42% of patients after subdural empyema.
PL
Ropniakiem wewnątrzczaszkowym nazywamy zbiornik ropy umiejscowiony nad lub pod oponą twardą. Ropniak podtwardówkowy jest zwykle powikłaniem infekcji laryngologicznych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, operacji neurochirurgicznych, rzadziej następstwem krwiopochodnego rozsiewu zakażenia, z kolei ropniak nadtwardówkowy często współistnieje z zapaleniem kości czaszki związanym z zakażeniem okołooperacyjnym. Na typowy obraz kliniczny składają się: gorączka, zespół oponowy, symptomy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, w tym zaburzenia świadomości, oraz ubytkowe objawy neurologiczne i napady padaczkowe. Do ustalenia właściwego rozpoznania niezbędne jest wykonanie badań radiologicznych, najlepiej MRI, w tym obrazowania dyfuzji. Leczenie operacyjne umożliwia usunięcie ropy i uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych, a poprzez kraniektomię także obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Do tej pory nie przeprowadzono randomizowanego badania klinicznego oceniającego wyniki leczenia chirurgicznego trzema dostępnymi technikami: ewakuacji poprzez otwory trepanacyjne, na drodze kraniotomii i kraniektomii. W pracy omówiono zasady antybiotykoterapii oraz leczenia wspomagającego: steroidami i antyepileptykami. Śmiertelność w ropniaku podtwardówkowym wynosi średnio 10–20%, lecz nie przekracza 5% u chorych hospitalizowanych w dobrym stanie ogólnym, sięgając 75% u pacjentów nieprzytomnych przy przyjęciu. Zwłoka w podjęciu leczenia istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia trwałego deficytu neurologicznego. Możliwe powikłania to: wklinowanie, udar niedokrwienny, zakrzepica zatok żylnych, zapalenie kości czaszki, ropień mózgu, wstrząs septyczny, wodogłowie i padaczka. Ostatnie powikłanie występuje u 42% chorych po leczeniu ropniaka podtwardówkowego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
112-116
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. UMŁ dr hab. n. med. Dariusz J. Jaskólski. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 42 677 67 70
References
 • 1. Nielsen H., Gyldensted C., Harmsen A.: Cerebral abscess. Aetiology and pathogenesis, symptoms, diagnosis and treatment. A review of 200 cases from 1935-1976. Acta Neurol. Scand. 1982; 65: 609-622.
 • 2. Yang B., Jin H.M., Sun L.P. i wsp.: Posterior fossa abscesses secondary to dermal sinus associated with dermoid cyst in children. Neuropediatrics 2008; 39: 39-42.
 • 3. Wright R.L.: A survey of possible etiologic agents in postoperative craniotomy infections. J. Neurosurg. 1966; 25: 125-132.
 • 4. Post E.M., Modesti L.M.: “Subacute” postoperative subdural empyema. J. Neurosurg. 1981; 55: 761-765.
 • 5. Mauser H.W., Tulleken C.A.: Subdural empyema. A review of 48 patients. Clin. Neurol. Neurosurg. 1984; 86: 255-263.
 • 6. Gallagher R.M., Gross C.W., Phillips C.D.: Suppurative intracranial complications of sinusitis. Laryngoscope 1998; 108: 1635-1642.
 • 7. Dawodu S.T.: Subdural empyema. W: eMedicine Specialties 2004: www.eMedicine.com.
 • 8. Hlavin M.L., Kaminski H.J., Fenstermaker R.A., White R.J.: Intracranial suppuration: a modern decade of postoperative subdural empyema and epidural abscess. Neurosurgery 1994: 34: 974-980.
 • 9. Bannister G., Williams B., Smith S.: Treatment of subdural empyema. J. Neurosurg. 1981; 55: 82-88.
 • 10. Kaufman D.M., Litman N., Miller M.H.: Sinusitis: induced subdural empyema. Neurology 1983; 33: 123-132.
 • 11. Singh B., Van Dellen J., Ramjettan S., Maharaj T.J.: Sino-genic intracranial complications. J. Laryngol. Otol. 1995; 109: 945-950.
 • 12. Tunkel A.R., Scheld W.M.: Cranial subdural empyema and epidural abscess. W: Winn R. (red.): Youmans Neurological Surgery. Saunders, New York 2011.
 • 13. Barsoum A.H., Lewis H.C., Cannillo K.L.: Nonoperative treatment of multiple brain abscesses. Surg. Neurol. 1981; 16: 283-287.
 • 14. Brook I.: Bacteriology of intracranial abscess in children. J. Neurosurg. 1981; 54: 484-488.
 • 15. Foerster B.R., Thurnher M.M., Malani P.N. i wsp.: Intracranial infections: clinical and imaging characteristics. Acta Radiol. 2007; 48:875-893.
 • 16. Kombogiorgas D., Seth R., Athwal R. i wsp.: Suppurative intracranial complications of sinusitis in adolescence. Single institute experience and review of literature. Br. J. Neurosurg. 2007; 21: 603-609.
 • 17. Nathoo N., van Dellen J.R., Nadvi S.S.: Conservative neurological management of intracranial epidural abscesses in children. Neurosurgery 2004; 55: 263-264.
 • 18. Alderson D., Strong A.J., Ingham H.R., Selkon J.B.: Fifteen-year review of the mortality of brain abscess. Neurosurgery 1981; 8: 1-6.
 • 19. Britt R.H.: Brain abscess. W: Wilkins R.H., Rengachary S.S. (red.): Neurosurgery. McGraw-Hill, New York 1985.
 • 20. Britt R.H., Enzmann D.R., Remington J.S.: Intracranial infection in cardiac transplant recipients. Ann. Neurol. 1981; 9: 107-119.
 • 21. Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R.: Principles and Practice of Infectious Disease. Churchill Livingstone, New York 2000.
 • 22. Dashti S.R., Baharvahdat H., Spetzler R.F. i wsp.: Operative intracranial infection following craniotomy. Neurosurg. Focus 2008; 24: E10.
 • 23. Ariza J., Casanova A., Fernández Viladrich P. i wsp.: Etiological agent and primary source of infection in 42 cases of focal intracranial suppuration. J. Clin. Microbiol. 1986; 24: 899-902.
 • 24. Nathoo N., van Dellen J.R., Nadvi S.S.: Conservative neurological management of intracranial epidural abscesses in children. Neurosurgery 2004; 55: 263-264.
 • 25. Garfield J.: Management of supratentorial intracranial abscess: a review of 200 cases. Br. Med. J. 1969; 2: 7-11.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e572b39a-02b0-48b7-a44b-a596f662c1e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.