PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 156–160
Article title

Interwencje psychologiczne jako profilaktyka depresji poudarowej

Content
Title variants
EN
Psychological interventions for preventing post-stroke depression
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to describe the available measures of preventing post-stroke depression and their efficacy with regard to psychological interventions. The said affective disorder is often poorly diagnosed for a number of reasons. Also the treatment itself turns sometimes to be inappropriate. It is worth highlighting that post-stroke depression affects the process of recovery of the patient, thus its harmful effect is not limited to a mere depressed mood. Studies describing the measures of prophylaxis of depression after stroke are dominated by those assessing the efficiency of pharmacotherapy. Meta-analyses point to a low efficiency of this type of therapeutic effects as well as to the inconsistency of their outcomes. Other methods of prevention efforts include those of psychological nature which should be divided into different categories, such as: psychotherapy, other unstructured interactions (for example: education, emotional and instrumental support, service of multidisciplinary team, physical exercises) or motivational interviewing. The results show that motivational interviewing is the most effective of all methods. Problem-solving therapy appears to be another effective intervention within the prevention of post-stroke depression. Also a short-term psychosocial-behavioral therapy produces good results. There is a definite and urgent need for more research on this subject that would enable the recommendation of an appropriate form of prophylaxis. The majority of the described studies are characterized by a small number of patients. It seems that different psychotherapeutic approaches that place the individual needs of the patient in the first place are worth further research. Those related to the behavioral approach seems to bring hope for greater efficacy.
PL
Celami artykułu są: prezentacja obecnych możliwości profilaktyki depresji poudarowej z zakresu interwencji psychologicznych oraz przybliżenie ich skuteczności. Opisywane zaburzenie afektywne z różnych przyczyn często bywa diagnozowane na niewystarczającym poziomie. Kolejnym problemem jest nieodpowiednie leczenie. Należy pamiętać, że depresja poudarowa wpływa na proces dochodzenia pacjenta do zdrowia, a więc jej szkodliwy wpływ nie ogranicza się do obniżenia nastroju. Wśród badań dotyczących metod prewencji depresji po udarze dominują te sprawdzające skuteczność farmakoterapii. Metaanalizy wskazują na niską skuteczność takich oddziaływań leczniczych i niespójność wyników. Wśród pozostałych metod znajdują się działania profilaktyczne o charakterze psychologicznym, które należałoby podzielić na kategorie, takie jak psychoterapia oraz inne, nieustrukturowane oddziaływanie (np. działania edukacyjne, wspierające czy multidyscyplinarne, ćwiczenia fizyczne) i dialog motywacyjny. Najskuteczniejszą ze sprawdzanych metod okazał się dialog motywacyjny. Kolejne narzędzie przynoszące rezultaty w prewencji depresji poudarowej to psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu problemów. Do efektywnych zalicza się również krótkoterminową terapię psychosocjalno-behawioralną. Zdecydowanie potrzeba większej liczby badań naukowych na ten temat, by można było zalecać odpowiednią formę profilaktyki. Większość opisanych prób cechuje stosunkowo niewielka liczebność. Warte sprawdzenia są zwłaszcza rozmaite metody psychoterapeutyczne stawiające indywidualne potrzeby chorego na pierwszym miejscu; jak się wydaje, nurty związane z podejściem behawioralnym dają nadzieję na większą skuteczność.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
156–160
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Ayerbe L, Ayis S, Wolfe CD et al.: Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2013; 202: 14–21.
 • Bogucki M, Gierczyński J, Gryglewicz J et al.: Udary mózgu – konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • Boter H, HESTIA Study Group: Multicenter randomized controlled trial of an outreach nursing support program for recently discharged stroke patients. Stroke 2004; 35: 2867–2872.
 • Carod-Artal FJ: Post-stroke depression: can prediction help prevention? Future Neurol 2010; 5: 569–580.
 • Cumming TB, Collier J, Thrift AG et al.: The effect of very early mobilization after stroke on psychological well-being. J Rehabil Med 2008; 40: 609–614.
 • Desrosiers J, Noreau L, Rochette A et al.: Effect of a home leisure education program after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 1095–1100.
 • Ellis G, Rodger J, McAlpine C et al.: The impact of stroke nurse specialist input on risk factor modification: a randomised controlled trial. Age Ageing 2005; 34: 389–392.
 • Forster A, Young J: Specialist nurse support for patients with stroke in the community: a randomised controlled trial. BMJ 1996; 312: 1642–1646.
 • Goldberg G, Segal ME, Berk SN et al.: Stroke transition after inpatient rehabilitation. Top Stroke Rehabil 1997; 4: 64–79.
 • Hackett ML, Anderson CS, House A et al.: Interventions for preventing depression after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2008; (3): CD003689.
 • Hildebrand MW: Effectiveness of interventions for adults with psychological or emotional impairment after stroke: an evidencebased review. Am J Occup Ther 2015; 69: 6901180050p1–6901180050p9.
 • Hoffmann T, McKenna K, Worrall L et al.: Randomised trial of a computer-generated tailored written education package for patients following stroke. Age Ageing 2007; 36: 280–286.
 • House A: The treatment of depression after stroke. J Psychosom Res 2000; 48: 235.
 • Johnston M, Bonetti D, Joice S et al.: Recovery from disability after stroke as a target for a behavioural intervention: Results of a randomized controlled trial. Disabil Rehabil 2007; 29: 1117–1127.
 • Lai SM, Studenski S, Richards L et al.: Therapeutic exercise and depressive symptoms after stroke. J Am Geriatr Soc 2006; 54: 240–247.
 • Lennon O, Carey A, Gaffney N et al.: A pilot randomized controlled trial to evaluate the benefit of the cardiac rehabilitation paradigm for the non-acute ischaemic stroke population. Clin Rehabil 2008; 22: 125–133.
 • Lincoln NB, Flannaghan T: Cognitive behavioral psychotherapy for depression following stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2003; 34: 111–115.
 • Mayo NE, Nadeau L, Ahmed S et al.: Bridging the gap: the effectiveness of teaming a stroke coordinator with patient’s personal physician on the outcome of stroke. Age Ageing 2008; 37: 32–38.
 • Mead GE, Greig CA, Cunningham I et al.: Stroke: a randomized trial of exercise or relaxation. J Am Geriatr Soc 2007; 55: 892–899.
 • Mitchell PH, Teri L, Veith R et al.: Living well with stroke: design and methods for a randomized controlled trial of a psychosocial behavioral intervention for poststroke depression. J Stroke Cerebrovasc Dis 2008; 17: 109 –115.
 • Mitchell PH, Veith RC, Becker KJ et al.: Brief psychosocial-behavioral intervention with antidepressant reduces poststroke depression significantly more than usual care with antidepressant. Living well with stroke: randomized, controlled trial. Stroke 2009; 40: 3073–3078.
 • Olney SJ, Nymark J, Brouwer B et al.: A randomized controlled trial of supervised versus unsupervised exercise programs for ambulatory stroke survivors. Stroke 2006; 37: 476–481.
 • Pękala K, Sobów T: Rodzaj narzędzi diagnostycznych a rozpoznawanie depresji poudarowej. Post Psychiatr Neurol 2012; 21: 23–30.
 • Pompili M, Venturini P, Lamis DA et al.: Suicide in stroke survivors: epidemiology and prevention. Drugs Aging 2015; 32: 21–29.
 • Prochaska JO, Norcross JC: Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
 • Robinson RG, Jorge RE, Moser DJ et al.: Escitalopram and problemsolving therapy for prevention of poststroke depression: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 2391–2400.
 • Ryan T, Enderby P, Rigby AS: A randomized controlled trial to evaluate intensity of community-based rehabilitation provision following stroke or hip fracture in old age. Clin Rehabil 2006; 20:123–131.
 • Sobów T: Depresja po udarze mózgu: aspekty epidemiologii, patofizjologii, oceny klinicznej i postępowania. Psychiatr Prakt Klin 2009; 2: 124–131.
 • Turner-Strokes L, Hassan N: Depression after stroke: a review of the evidence base to inform the development of an integrated care pathway. Part 1: Diagnosis, frequency and impact. Clin Rehabil 2002; 16: 231–247.
 • Watkins CL, Auton MF, Deans CF et al.: Motivational interviewing early after acute stroke: a randomized, controlled trial. Stroke 2007; 38: 1004–1009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4f1ff2a-a6e7-4f49-895a-f6f6b093db1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.