PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 21 | 2 | 22-29
Article title

Analiza zawartości cynku i miedzi w witaminowo-mineralnych suplementach diety w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania

Content
Title variants
EN
An analysis of zinc and copper concentration in vitamin-mineral dietary supplements and the safety of their administration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Cynk i miedź są mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Często spotykana niska podaż cynku z pożywieniem jest wskazaniem do jego suplementacji. Wieloskładnikowe preparaty suplementacyjne są chętnie stosowanym źródłem składników mineralnych, w tym Cu i Zn dla organizmu. Materiał i metody. Analizie poddano 22 witaminowo – mineralne suplementy diety dostępne na polskim rynku farmaceutycznym. W preparatach oznaczono stężenie Zn i Cu za pomocą płomieniowej metody AAS. Wyniki. Stężenie Zn i Cu oznaczone w badanych suplementach nie zawsze odpowiadało zawartości deklarowanej przez producentów. Podaż Zn i Cu zaspokajała około 30–150% dziennego zalecanego spożycia dla tych pierwiastków. Wnioski. Dla świadomego używania preparatów suplementacyjnych potrzebne są odpowiednie regulacja prawne dotyczące ich jakości.
EN
Introduction. Zinc and cooper are microelements necessary for the proper functioning of the human organism. About 20–40% of the population suffers from too low a supply of zinc, which is why this element requires frequent supplementation. Multicomponent diet supplements are often used as a source of minerals (also Zn and Cu) for the body. Material and methods. 22 vitamin-mineral dietary supplements purchased from local pharmacies were analyzed. The concentration of Zn and Cu in the samples was determined with the flame AAS method. Results. The concentration of Zn and Cu determined in the samples was often different from that declared by manufacturers. The administration of dietary supplements provided around 30–150% of the recommended daily intake for Zn and Cu. Conclusions. Dietary supplements require legal regulations regarding their quality.
Keywords
Contributors
 • Medical University of Silesia, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Department of Toxicology and Bioanalysis
References
 • [1] Najwyższa Izba Kontroli.: Dopuszczenie do obrotu suplementów diety. https://www.nik.gov.pl/plik/id,13031,vp, 15443.pdf, dostęp: 15 luty 2018.
 • [2] Socha K., Borowska M.H.: Ocena zawartości kadmu w suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2011; XLIV(3): 351-354.
 • [3] Socha K.: Ocena zawartości ołowiu w suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2010; XLIII(4): 529-532. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012.
 • [4] Błecha K., Wawer I.: Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Rola suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności funkcjonalnej oraz leków roślinnych. Bonimed, Żywiec 2011: 8-24.
 • [5] Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., et al: Handbook on the toxicology metals. ELSEVIER, USA 2007.
 • [6] Maret W., Sandstead H.H.: Zinc requirements and the risks and benefits of zinc supplementation. J Trace Elem Med Biol. 2006; 20: 3-18.
 • [7] Zaporowska H.: Mikroelementy w życiu zwierząt i ludzi. UMCS, Lublin 2002: 29-35, 49-53.
 • [8] Olivares M., Uauy R.: Copper as an essential nutrient. Am J Clin Nutr. 1996; 63: 791S-796S.
 • [9] Zofkova I., Davis M., Blahos J.: Trace Elements Have Beneficial, as Well as Detrimental Effects on Bone Homeostasis. Physiol. Res. 2017; 66: 391-402.
 • [10] Fischer P., Giroux A., L’Abbe M.: The effect of dietary zinc on intestinal copper absorption. Am J Clin Nutr. 1981; 34: 1670-1675.
 • [11] Ciborowska H., Rudnicka A., Ciborowski A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2014: 158-160.
 • [12] Kostecka M.: Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2015; XLVIII(4): 758 – 765.
 • [13] Błoniarz J., Zaręba S., Rybak M.: Badanie zawartości Zn, Cu, Mn i Fe w suplementach diety zawierających antyoksydanty. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2009; XLII(3): 760-765.
 • [14] Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów: Wytyczne z grudnia 2012r. w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie. https://gis.gov.pl/images/bz/guidance_tolerances_december_2012_pl.pdf. dostęp: 15 luty 2018.
 • [15] Walkiewicz A., Przygoda B.: Wartość odżywcza w znakowaniu żywności a wymagania prawne Unii Europejskiej. Hygeia Public Health. 2013; 48(4): 432-435.
 • [16] Świetlik R., Dębska P., Trojanowska M.: Porównanie profili uwalniania żelaza z witaminowo-mineralnych suplementów diety zawierających diglicynian żelaza (II). BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2017; L(2): 172-178.
 • [17] Krasnowska D., Sikora T.: Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2011; 4(77): 5-23.
 • [18] Pawlak A., Rajczykowski K., Loska K., i wsp.: Ocena zawartości żelaza w witaminowo-mineralnych suplementach diety. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2016; XLIX(1): 23-31.
 • [19] Bojarowicz H., Dźwigulska P.: Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki – porównanie wymagań prawnych. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 427-432.
 • [20] Bojarowicz H., Dźwigulska P.: Suplementy diety. Część III. Interakcje suplementów diety z lekami. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 442-447.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4d47e3a-185f-491e-b471-8e237c0d5028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.