PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 7 | 25-38
Article title

SYNOPTYCZNE UWARUNKOWANIA ZJAWISK NIEBEZPIECZNYCH DLA LOTNICTWA

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to assess the influence of atmospheric circulation on the occurrence of fogs, low-base clouds, strong winds and thunderstorms. The research is based on the data from the period 1996–2005 coming from the Cracow-Balice meteorological station as well as on the synoptic situations’ classification elaborated by T. Niedźwiedź. In the essential part of the research, days when particular phenomena occurred were analyzed andspecific weather elements’ values were determined. Their probability during particular circulation types was calculated. The research results would suggest that fogs occur most likely during the advection from S and SW related with the high; moreover, during the high pressure center and the wedge of high pressure. Low-base clouds occur typically during the advection from E and SE, regardless of the pressure pattern; furthermore, during the low pressure center and the trough of low pressure. Strong wind occurrence is most likely accompanied by the advection from W and NW, related with the low. Thunderstorms are mostly favoured by the low pressure center and the trough of low pressure.
Contributors
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
References
 • 1. Barry R. G., Carleton A. M., Synoptic and Dynamic Climatology, London–New York 2001.
 • 2. Barry R. G., Perry A. H., Synoptic Climatology, Methodes and Applications, London 1973.
 • 3. Bednorz E., Pokrywa śnieżna a kierunki napływu mas powietrza w Polsce północnozachodniej, Poznań 2001.
 • 4. Bielec Z., Przebieg dobowy i charakterystyka synoptyczna burz w Krakowie w latach 1896–1995, „ Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 2000, nr 105.
 • 5. Bielec-Bąkowska Z., Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce, Katowice 2002.
 • 6. Cebulak E., Wpływ sytuacji synoptycznej na maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły, „Folia Geographica ser. Geographica-Physica” 1992, nr 23.
 • 7. Chełmicki W., Klimek M., Związek między sytuacjami synoptycznymi a pH opadów atmosferycznych w Łazach na Pogórzu Wielickim, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 1995, nr 100.
 • 8. Domicz J., Szutowski L., Podręcznik pilota samolotowego, Poznań 2004.
 • 9. Jafernik H., Wilczek Z., Ziarko J., Meteorologiczna osłona działań lotnictwa, Warszawa 2000.
 • 10. Janiszewski F., Instrukcja dla stacji meteorologicznych, Warszawa 1988.
 • 11. Kożuchowski K., Żmudzka E., Cyrkulacja atmosferyczna i jej wpływ na zmienność temperatury powietrza w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 2002, nr 74.
 • 12. Lester P. F., Aviation Weather, Englewood 2007.
 • 13. Łupikasza E., Bielec-Bąkowska Z., Synoptyczne uwarunkowania dni ekstremalnych pod względem termicznym w Małopolsce w drugiej połowie XX wieku, „Folia Geographica ser. Geographica-Physica” 2004–2005, nr 35–36.
 • 14. Manual on low-level windshear, 2005, ICAO Doc. 9817.
 • 15. Matuszko D., Frequency of Occurence of Particular Cloud Genera at Noon and During Certain Synoptic Situations in Cracow, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 2000, nr 105.
 • 16. Niedźwiedź T., Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej – zbiór komputerowy, Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec 2013.
 • 17. Niedźwiedź T., Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 1981.
 • 18. Ostrowski M., Meteorologia dla lotnictwa sportowego, Warszawa 2004.
 • 19. Panfil M., Duże zmiany międzydobowe temperatur ekstremalnych w drugiej połowie XX wieku, „Acta Agrophysica” 2007, nr 10 (3).
 • 20. Parczewski W., Klasyfikacja przedziałów prędkości wiatru w zastosowaniu do opracowań klimatycznych i bioklimatycznych, „Przegląd Geofizyczny” 1960, nr 2.
 • 21. Piotrowicz K., Bąkowski R., Kozłowski M., Energia wiatru w wybranych sytuacjach synoptycznych w południowo-wschodniej Polsce, „Folia Geographica ser. Geographica- -Physica” 2004–2005, nr 35–36.
 • 22. Simons D., Withington T., Historia Lotnictwa, Bath 2008.
 • 23. Słownik meteorologiczny, red. T. Niedźwiedź, Warszawa 2003.
 • 24. Szewczak P., Meteorologia dla pilota samolotowego, Poznań 2010.
 • 25. Twardosz R., Wieloletnia zmienność sum dobowych opadów w Krakowie w powiązaniu z sytuacjami synoptycznymi, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 2000, nr 105.
 • 26. Ustrnul Z., Czekierda D., Atlas ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz sytuacji synoptycznych w Polsce, Warszawa 2009.
 • 27. Wiążewski W., Bąkowski R., Sytuacje synoptyczne sprzyjające występowaniu mgieł na lotnisku Kraków-Balice, [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, red. K. Piotrowicz, R. Twardosz, Kraków 2007.
 • 28. Wickson M., Meteorology for Pilots, Shrewsbury 1997.
 • 29. Wypych A., Air Humidity and Fogs in Cracow in the Period 1961–2000 in Relation to Synoptic Situations, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne” 2003, nr 112.
 • 30. Ziarko J., Podstawy analizy i oceny pogody w lotnictwie, Dęblin 1997.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4c9c2d3-efb4-4831-bf9a-dda5f5980a8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.