PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 30-33
Article title

Ruchy mimowolne po przebytym udarze mózgu u pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową

Content
Title variants
EN
Ruchy mimowolne po przebytym udarze mózgu u pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Movement disorders in the form of involuntary movements are a rare complication of stroke, found in approximately 4% of patients. Material and methods: This case is presented on the basis of medical records of the patient. Case study: This paper presents the case of a 73-year-old patient with chronic obstructive pulmonary disease, a history of an ischaemic stroke, who was treated repeatedly at the Department of Neurology due to poststroke involuntary movements involving the left upper extremity, head and tongue. Computed tomography of the head revealed: bilateral vascular focal lesions in the projection of basal ganglia. Frequently, the decrease in oxygen saturation (SpO2) levels below 90% was observed in the patient, when involuntary movements intensified. When the patient was saturated with oxygen, involuntary movements were remitted, and reappeared after some time but their amplitude was significantly narrower. Involuntary movements completely regressed after new cerebral ischaemic accidents in the right frontal lobe. Results and discussion: Chorea-ballism and dystonic movements are associated with damage to the basal ganglia, most commonly developed as a result of lesions of a vascular origin. In the case of our patient, vascular lesions were confirmed by a computed tomography scan. Conclusions: In the presented case massive involuntary movements intensified when saturation levels dropped below 90%. This can be associated with the adverse effect of hypoxia in focal ischaemia involving the brain. Remission of involuntary movements may have been caused by the development of a new ischaemic lesion in the right frontal lobe.
PL
Wstęp: Ruchy mimowolne są rzadkim objawem udaru mózgu, występującym u około 4% chorych. Materiał i metoda: Przypadek przedstawiono na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta. Opis przypadku: Raport opisuje przypadek 73-letniego pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i po niedokrwiennym udarze mózgu. Chory był kilkukrotnie leczonego na Oddziale Neurologii z powodu ruchów mimowolnych lewej kończyny górnej, głowy i języka. W tomografii komputerowej głowy w rzucie jąder podstawy stwierdzono obustronnie ogniska naczyniopochodne. U pacjenta wiele razy obserwowano spadek saturacji tlenem poniżej 90%, co znacznie nasilało ruchy mimowolne. Po nasyceniu tlenem ruchy te ustępowały, by pojawić się po jakimś czasie, ale już ze znacznie mniejszą amplitudą. Po udarze niedokrwiennym w prawej okolicy czołowej ruchy mimowolne zanikły samoistnie. Wyniki: Ruchy balistyczno-pląsawicze i dystoniczne są związane z uszkodzeniem jąder podkorowych, najczęściej w przebiegu zmian naczyniopochodnych. U opisywanego pacjenta zmiany naczyniopochodne zostały potwierdzone w badaniu tomograficznym. Wnioski: W przedstawionym przypadku masywne ruchy mimowolne nasilały się przy spadku saturacji tlenem poniżej 90%, co można wiązać z niekorzystnym działaniem hipoksji na obszary niedokrwienne mózgowia. Przyczyną ustąpienia ruchów mimowolnych mogło być powstanie nowego ogniska niedokrwiennego w prawym płacie czołowym i zahamowanie działania pobudzającego jąder podstawy na układ ruchowy.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
30-33
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Szpital Powiatowy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec, tel.: 89 715 48 92, 695 632 912
References
 • 1. Alarcón F., Zijlmans J.C., Dueñas G.: Post-stroke movement disorders: report of 56 patients. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004; 75: 1568–1574.
 • 2. Ghika-Schmid F., Ghika J., Regli F., Bogousslavsky J.: Hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke: the Lausanne Stroke Registry. J. Neurol. Sci. 1997; 146: 109–116.
 • 3. Chang C.V., Felicio A.C., Godeiro Cde O. Jr i wsp.: Chorea-ballism as a manifestation of decompensated type 2 diabetes mellitus. Am. J. Med. Sci. 2007; 333: 175-177.
 • 4. Ristić A.J., Svetel M., Dragasević N. i wsp.: Bilateral chorea-ballism associated with hyperthyroidism. Mov. Disord. 2004; 19: 982-983.
 • 5. Lee B.C., Hwang S.H., Chang G.Y.: Hemiballismus-hemichorea in older diabetic women: a clinical syndrome with MRI correlation. Neurology 1999; 52: 646-648.
 • 6. Kujawa K.A., Niemi VR., Tomasi M.A. i wsp.: Ballistic-choreic movements as the presenting feature of renal cancer. Arch. Neurol. 2001; 58: 1133-1135.
 • 7. Handley A., Medcalf P., Hellier K., Dutta D.: Movement disorders after stroke. Age Ageing 2009; 38: 260-266.
 • 8. Siniscalchi A., Gallelli L., De Sarro G.B.: Use of antiepileptic drugs for hyperkinetic movement disorders. Curr. Neurophar-macol. 2010; 8: 359-366.
 • 9. Poston K.L., Frucht S.J.: Movement disorder emergencies. J. Neurol. 2008; 255 supl. 4: 2-13.
 • 10. Bhidayasiri R., Truong D.D.: Chorea and related disorders. Postgrad. Med. J. 2004; 80: 527-534.
 • 11. Crossman A.R.: Functional anatomy of movement disorders. J. Anat. 2000; 196: 519-525.
 • 12. Jankovic J.: Treatment of hyperkinetic movement disorders. Lancet Neurol. 2009; 8: 844-856.
 • 13. Hawley J.S., Weiner W.J.: Hemiballismus: current concepts and review. Parkinsonism Relat. Disord. 2012; 18: 125-129.
 • 14. Albanese A., Barnes M.P., Bhatia K.P. i wsp.: A systematic review on the diagnosis and treatment of primary (idiopathic) dystonia and dystonia plus syndromes: report of an EFNS/ MDS-ES Task Force. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 433-444.
 • 15. Budrewicz S., Góral M., Turek T.: Zespól dystonii ogniskowych po udarze niedokrwiennym mózgu. Udar Mózgu 2001: 3: 25-28.
 • 16. Kim J.S.: Delayed onset mixed involuntary movements after thalamic stroke: clinical, radiological and pathophysiological findings. Brain 2001; 124: 299-309.
 • 17. Cardoso F., Seppi K., Mair K.J. i wsp.: Seminar on choreas. Lancet Neurol. 2006; 5: 589-602.
 • 18. Chung S.J., Im J.H., Lee M.C., Kim J.S.: Hemichorea after stroke: clinical-radiological correlation. J. Neurol. 2004; 251: 725-729.
 • 19. Postuma R.B., Lang A.E.: Hemiballism: revisiting a classic disorder. Lancet Neurol. 2003; 2: 661-668.
 • 20. Kozubski W., Liberski P. (red.): Choroby układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZW, Warszawa 2004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4b18fcc-b001-48a6-a2a6-6378af7d1adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.