PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 1 | 23-30
Article title

Skojarzone leczenie chorych na mięsaki macicy – ocena wyników i analiza czynników prognostycznych

Content
Title variants
EN
Combined therapy of patients with uterine sarcomas – evaluation of treatment results and analysis of prognostic factors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objectives: The aim of the study was to assess the efficacy of combined therapy (surgery plus radiotherapy) and reasons of treatment failure in patients with uterine sarcoma. Material and methods: The analyzed clinical material involved 95 patients with uterine sarcoma (US) treated in the Cracow Branch of the Center of Oncology between 1980 and 1999. The studied group consisted of 70 patients with leiomyosarcoma (LS) and 25 patients with endometrial stromal sarcoma (ESS). Seventy-three women were diagnosed with stage I and II and 22 with stage III and IVA US. All patients in this group underwent radical hysterectomy with salpingooophorectomy followed by postoperative irradiation consisting of vaginal brachytherapy and external beam radiotherapy of the small pelvic area. Results: Out of 95 patients in the tested group, 46 (48.4%) patients survived 5 years with no evidence of disease. In the group of early-stage US there were 60.3% 5-year disease-free survivals. None of 9 patients with stage IVA was cured. In 36 among 47 uncured patients (76.6%) distant metastases was found. Conclusion: Combined surgery plus radiotherapy treatment was effective therapy in patients with early-stage US, nevertheless, it was ineffective in the group with advanced US, as none of the 9 patients with grade IVA was cured. The basic cause of treatment failure in the LS group was the spread of malignancy, whereas in the ESS group – locoregional recurrence.
PL
Cel: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia skojarzonego (chirurgia + napromienianie) i analiza przyczyn niepowodzenia leczenia chorych na mięsaka macicy. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę materiału klinicznego obejmującego 95 chorych na mięsaka macicy (MM) leczonych w Centrum Onkologii, Oddział Kraków w latach 1980-1999. W skład badanej grupy weszło 70 chorych na leiomyosarcoma (LS) oraz 25 chorych na endometrial stromal sarcoma (ESS). U 73 pacjentek rozpoznano MM w I i II, a u 22 w III i IVA stopniu zaawansowania. W badanej grupie u wszystkich chorych wykonano zabieg radykalnego usunięcia macicy wraz z przydatkami, a następnie przeprowadzono uzupełniające pooperacyjne napromienianie składające się z brachyterapii dopochwowej i teleradioterapii terenu miednicy mniejszej. Wyniki: Spośród 95 chorych z badanej grupy 5 lat bez objawów nowotworu przeżyło 46, tzn. 48,4% chorych. W grupie osób z niezaawansowanym MM uzyskano 60,3% bezobjawowych przeżyć 5-letnich. Skojarzone leczenie chirurgiczne z pooperacyjnym napromienianiem okazało się nieskuteczne w grupie chorych na zaawansowanego MM – nie wyleczono żadnej spośród 9 chorych w IVA stopniu zaawansowania. U 36 spośród 47 chorych (76,6%) z niewyleczonym procesem nowotworowym stwierdzono przerzuty odległe. Wnioski: Skojarzone leczenie chirurgiczne z pooperacyjnym napromienianiem było skuteczne u chorych na niezaawansowanego MM, natomiast u chorych na zaawansowanego MM skojarzone leczenie okazało się nieskuteczne, ponieważ żadna z 9 chorych na MM w stopniu IVA nie została wyleczona. Głównym powodem niepowodzenia leczenia w grupie chorych na LS były przerzuty odległe, a w grupie chorych na ESS – wznowa lokoregionalna.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
23-30
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii, Szpital Wojskowy w Krakowie. Kierownik Oddziału: dr n. med. Grzegorz Hille. Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
author
 • Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
References
 • 1. Abeloff M.D., Armitage J.O., Lichter A.S., Niederhuber J.E. (red.): Clinical Oncology. Churchill Livingstone, New York 2000: 1994-2010.
 • 2. Ferrer F., Sabater S., Farrus B. i wsp.: Impact of radiotherapy on local control and survival in uterine sarcomas: a retrospective study from the Grup Oncológic Catala-Occita. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1999; 44: 47-52.
 • 3. Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wroclaw 2002: 733.
 • 4. Raghavan D., Brecher M.L., Johnson D.H. i wsp. (red.): Textbook of Uncommon Cancer. Wyd. 2, John Wiley and Sons, Chichester 1999: 689.
 • 5. Vokes E.E., Golomb H.M. (red.): Oncologic Therapies. Springer-Verlag, Berlin 2003: 540.
 • 6. Kurman R.J. (red.): Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. Springer-Verlag, New York 2002: 538-541.
 • 7. Kempson R.L., Bari W.: Uterine sarcomas. Classification, diagnosis, and prognosis. Hum. Pathol. 1970; 1: 331-349.
 • 8. Niezabitowski A., Karolewski K., Medvey W. i wsp.: Ocena morfologiczno-kliniczna złośliwych nienablonkowych i mieszanych nowotworów narządu rodnego. II. Mięśniak gładkokomórkowy mięsakowaty. Patol. Pol. 1990; 41: 67-75.
 • 9. Mills S.E. (red.): Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 2488-2494.
 • 10. Tavassoli F.A., Devilee P. (red.): Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. World Health Organization Classification of Tumours. IARC Press, Lyon 2003: 233-249.
 • 11. Perez C.A., Brady L.W, Halperin E.C., Schmidt-Ullrich R.K. (red.): Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 1924-1930.
 • 12. Knocke TH., Kucera H., Dorfler D. i wsp.: Results of postoperative radiotherapy in the treatment of sarcoma of the corpus uteri. Cancer 1998; 83: 1972-1979.
 • 13. Di Saia PJ., Creasman WT.: Ginekologia onkologiczna. Czelej Sp. z o.o., Lublin 1990: 209.
 • 14. Winter R., Ostor A.G., Kapp K., Petru E.: Primary treatment of uterine sarcomas. W: Gershenson D.M., McGuire W.P, Gore M. i wsp. (red.): Gynecologic cancer. Controversies in Management. Churchill Livingstone, Philadelphia 2004: 301-316.
 • 15. Hempling R.E., Piver M.S., Baker T.R.: Impact on progression-free survival of adjuvant cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin (adriamycin), and dacarbazine (CYVADIC) chemotherapy for stage I uterine sarcoma. A prospective trial. Am. J. Clin. Oncol. 1995; 18: 282-286.
 • 16. Omura G.A., Blessing J.A., Major F. i wsp.: A randomized clinical trial of adjuvant adriamycin in uterine sarcomas: a Gynecologic Oncology Group study. J. Clin. Oncol. 1985: 3: 1240-1245.
 • 17. Hornback N.B., Omura G., Major F.J.: Observations on the use of adjuvant radiation therapy in patients with stage I and II uterine sarcoma. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986;12:2127-2130.
 • 18. Major F.J., Blessing J.A., Silverberg S.G. i wsp.: Prognostic factors in early-stage uterine sarcoma. A Gynecologic Oncology Group study. Cancer 1993; 71 (4 supl.): 1702-1709.
 • 19. De Fusco P.A., Gaffey T.A., Malkasian G.D. Jr i wsp.: Endometrial stromal sarcoma: review of Mayo Clinic experience, 1945-1980. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 8-14.
 • 20. Olah K.S., Gee H., Blunt S. i wsp.: Retrospective analysis of 318 cases of uterine sarcoma. Eur. J. Cancer 1991; 27: 1095-1099.
 • 21. Tinkler S.D., Cowie VJ.: Uterine sarcomas: a review of the Edinburgh experience from 1974 to 1992. Br. J. Radiol. 1993; 66: 998-1001.
 • 22. Gilbert H.A., Kagan A.R., Lagasse L. i wsp.: The value of radiation therapy in uterine sarcoma. Obstet. Gynecol. 1975; 45: 84-88.
 • 23. Hoffmann W, Schmandt S., Kortmann R.D. i wsp.: Radiotherapy in the treatment of uterine sarcomas. A retrospective analysis of 54 cases. Gynecol. Obstet. Invest. 1996; 42: 49-57.
 • 24. Moskovic E., MacSweeney E., Law M., Price A.: Survival, patterns of spread and prognostic factors in uterine sarcoma: a study of 76 patients. Br. J. Radiol. 1993; 66: 1009-1015.
 • 25. Berman M.L., McHale M.T.: Uterus. W: Haskell C.M. (red.): Cancer Treatment. Wyd. 5, W.B. Saunders Co., Philadelphia 2001: 962.
 • 26. Kaplan E.L., Meier P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Am. Stat. Assoc. 1958; 53: 457-481.
 • 27. Peto R., Pike M.C., Armitage P. i wsp.: Design and analysis of randomized clinical trials requiring prolonged observation of each patient. II. Analysis and examples. Br. J. Cancer 1977; 35: 1-39.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e492de24-7d1c-4043-83ca-f254fab14f1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.