PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 283-286
Article title

Zakażenia żołądkowo-jelitowe o etiologii norowirusowej

Content
Title variants
EN
Gastrointestinal norovirus infections
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Noroviruses – members of the family Caliciviridae – are one the most common factors of gastrointestinal infections. For nearly half a century, when the symptoms caused by these microorganisms were first described, knowledge on this subject has been systematically growing. The paper presents the contemporary knowledge on the structure, routes of transmission and symptoms of illness caused by noroviruses. In the thesis we also present the methods of prevention and treatment in gastroenteritis caused by noroviruses. As noroviruses have high infectivity and resistance to typically used detergents, the effective protection against infection is very difficult. Symptoms appear within 2 days after infection, initially starting with nausea and vomiting, then accompanied by watery diarrhea. Among the currently used diagnostic methods – that is electron microscopy, enzyme immunoassay and RT-PCR – for the most optimum is considered the latter. There is no specific treatment of noroviral infections or primary prevention in the form of vaccination. Treatment is based on using rehydrating and rebalancing fluids, helping with electrolyte disturbances, in the form of oral or intravenous administration. The disease course is usually self-limiting and does not give long-term complications. More severe and prolonged course of disease is observed among children, the elderly and people with compromised immune systems. Taking into account the microbiological characteristic of noroviruses and the lack of specific treatment, in the coming years we expect an increase in incidence of acute gastroenteritis of this aetiology.
PL
Norowirusy – klasyfikowane do rodziny Caliciviridae – należą do najczęstszych czynników epidemiologicznych zakażeń żołądkowo-jelitowych. Od niemal pół wieku, kiedy po raz pierwszy opisano objawy choroby powodowanej przez te drobnoustroje, wiedza na ich temat systematycznie rośnie. W pracy przedstawiono aktualne informacje o budowie, drogach zakażenia i symptomach chorobowych powodowanych przez norowirusy oraz metody zapobiegania i leczenia zakażeń przez nich wywoływanych. Z uwagi na wysoką zakaźność oraz odporność norowirusów na standardowo stosowane detergenty skuteczna ochrona przed zakażeniem jest bardzo trudna. Objawy chorobowe pojawiają się w ciągu 2 dni od zarażenia, do nudności i wymiotów dołącza się wodnista biegunka. Wśród obecnie stosowanych metod diagnostycznych, czyli mikroskopii elektronowej, testów immunoenzymatycznych oraz RT-PCR, za optymalną uznawana jest ta ostatnia. Nie istnieje przyczynowe leczenie zakażeń norowirusowych ani profilaktyka pierwotna w postaci szczepień ochronnych. Leczenie polega na stosowaniu płynów nawadniających oraz wyrównujących zaburzenia elektrolitowe i kwasowo-zasadowe – w postaci doustnej i dożylnej. Przebieg choroby jest najczęściej samoograniczający się, zazwyczaj nie daje ona odległych powikłań. Bardziej burzliwy i dłuższy przebieg choroby obserwuje się u dzieci, osób starszych oraz z upośledzoną odpornością. Biorąc pod uwagę charakterystykę mikrobiologiczną norowirusów oraz brak możliwości leczenia przyczynowego, w najbliższych latach możemy spodziewać się wzrostu zachorowań o tej etiologii.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
283-286
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Goodgame R.: Norovirus gastroenteritis. Curr. Gastroenterol. Rep. 2006; 8: 401-408.
 • 2. Kirkwood C.D., Clark R., Bogdanovic-Sakran N., Bishop R.F.: A 5-year study of the prevalence and genetic diversity of human caliciviruses associated with sporadic cases of acute gastroenteritis in young children admitted to hospital in Melbourne, Australia (1998-2002). J. Med. Virol. 2005; 77: 96-101.
 • 3. Zintz C., Bok K., Parada E. i wsp.: Prevalence and genetic characterization of caliciviruses among children hospitalized for acute gastroenteritis in the United States. Infect. Genet. Evol. 2005; 5: 281-290.
 • 4. Ajami N., Koo H., Darkoh C. i wsp.: Characterization of norovirus-associated traveler’s diarrhea. Clin. Infect. Dis. 2010; 51: 123-130.
 • 5. Dolin R.: Noroviruses - challenges to control. N. Engl. J. Med. 2007; 357: 1072-1073.
 • 6. Glass R.I., Parashar U.D., Estes M.K.: Norovirus gastroenteritis. N. Engl. J. Med. 2009; 361: 1776-1785.
 • 7. Rzeżutka A., Kozyra I., Chrobocińska M. i wsp.: Noro-wirusy w środowisku i żywności - nowe zagrożenie? Med. Wet. 2007; 63: 379-383.
 • 8. Evans M.R., Meldrum R., Lane W i wsp.: An outbreak of viral gastroenteritis following environmental contamination at a concert hall. Epidemiol. Infect. 2002; 129: 355-360.
 • 9. Friedman D.S., Heisey-Grove D., Argyros F. i wsp.: An outbreak of norovirus gastroenteritis associated with wedding cakes. Epidemiol. Infect. 2005; 133: 1057-1063.
 • 10. Widdowson M.A., Sulka A., Bulens S.N. i wsp.: Norovirus and foodborne disease, United States, 1991-2000. Emerg. Infect. Dis. 2005; 11: 95-102.
 • 11. Le Guyader F., Neill F.H., Estes M.K. i wsp.: Detection and analysis of a small round-structured virus strain in oysters implicated in an outbreak of acute gastroenteritis. Appl. Environ. Microbiol. 1996; 62: 4268-4272.
 • 12. Kirking H.L., Cortes J., Burrer S. i wsp.: Likely transmission of Norovirus on an airplane, October 2008. Clin. Infect. Dis. 2010; 50: 1216-1221.
 • 13. Kuusi M., Nuorti J.P., Maunula L. i wsp.: A prolonged outbreak of Norwalk-like calicivirus (NLV) gastroenteritis in a rehabilitation centre due to environmental contamination. Epidemiol. Infect. 2002; 129: 133-138.
 • 14. Sulik A., Pogorzelska E., Wojtkowska M. i wsp.: Zakażenia norowirusowe u dzieci hospitalizowanych z ostrą biegunką w północno-wschodniej Polsce. Przegl. Epidemiol. 2007; 61: 477-482.
 • 15. Tsuge M., Goto S., Kato F., Morishima T: Elevation of serum transaminases with norovirus infection. Clin. Pediatr. (Phila.) 2010; 49: 574-578.
 • 16. Dubiel B.: Ocena skuteczności loperamidu w leczeniu ostrej biegunki u dzieci - metaanaliza. Opracowanie na podstawie: Loperamide therapy for acute diarrhea in children: systematic review and meta-analysis. Medycyna Praktyczna Pediatria 2007; 6: 81-83.
 • 17. Ashida A., Shirasu A., Nakakura H., Tamai H.: Acute renal failure due to obstructive urate stones associated with norovirus gastroenteritis. Pediatr. Nephrol. 2010; 25: 2377-2378.
 • 18. Bloomfield S.: Norovirus infection in the home and the role of hygiene. Cheshire (UK): International Scientific Forum on Home Hygiene; 2008. [cytowany 21 kwietnia 2009 r.]. Adres: www.ifh-homehygiene.org/2003/2library/ norovirus-review 0901.doc
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e422265b-8ca4-4574-baa3-4c2efd07fefe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.