PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 361–367
Article title

Nordic Walking w rehabilitacji choroby Parkinsona

Content
Title variants
EN
Nordic Walking in Parkinson Disease rehabilitation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Choroba Parkinsona ( Parkinson’s disease – PD) jest neurozwyrodnieniową chorobą wieku podeszłego, na którą do dziś nie wynaleziono skutecznego lekarstwa. Oprócz stosowanej farmakoterapii coraz częściej uzupełnieniem leczenia jest terapia ruchowa, w tym trening metodą Nordic Walking (NW). MATERIAŁ I METODY Badaniem objeto 40 pacjentów z PD, których podzielono na dwie równe grupy pod względem płci oraz stopnia zaawansowania choroby (II i III stopień skali Hoehn&Yahr). Grupę badawczą poddano 6-tygodniowemu treningowi metodą NW . Grupę kontrolną stanowiły osoby bez aktywności fizycznej przez 6 tygodni. W Y N I K I W grupie NW stwierdzono znamiennie statystycznie lepszą poprawę badanych parametrów. W N I O S K I Po 6-tygodniowym okresie usprawniania widoczna jest znaczna poprawa w zakresie funkcjonalności ruchowej pacjentów oraz parametrów chodu.
EN
INTRODUCTION Parkinson's disease is neurodegenerative disease of the elderly, for which to this day an effective cure has not been found. Besides pharmacotherapy and Deep Brain Stimulation in PD, an increasingly supplementary treatment is exercise therapy like Nordic Walking (NW). MATERIAL AND METHODS 40 patients with PD taking part in the survey were divided into two equal groups in terms of gender and stage of the disease (II and III stage of the Hoehn and Yahr scale); the study group was subjected to 6 weeks of Nordic Walking training. The control group consists of persons without physical activity for 6 weeks. RESULTS In the NW group there was a statistically significant better improvement of the test parameters. CONCLUSIONS After the 6 week rehabilitation period, major improvement in terms of patient mobility functionality and gait parameters is visible.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
361–367
Physical description
Contributors
 • Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 12 40-752 Katowice tel./fax + 48 32 208 87 21
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górnicze
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medyczn ego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Rycerski W., Grabarczyk B., Żygawska-Biedal M., Kos A. Wyniki rehabilitacji chorych z parkinsonizmem z dodatkowym zastosowaniem choreoterapii. Rehabil. Prakt. 2010; 2: 15–18.
 • 2. Zawistowska A., Cytowicz-Karpiłowska W., Karpiłowski B. Ocena postępowania usprawniającego osób z chorobą Parkinsona. Fizjoter. Pol. 2006; 6: 133–137.
 • 3. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe. Red. J. Sławek, A. Friedman, A. Bogucki, G. Opala. Tom I. Via Medica, Gdańsk 2011, s. 95–103, 118–125.
 • 4. Parkinson J. An Essay on the Shaking Palsy. Sherwood, Neely, Jones, London 1817.
 • 5. Jankovic J. Parkinson’s disease clinical features and diagnosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008; 79: 368–379.
 • 6. Charcot J.M. Lectureson disease of nervous system. London The New Syndenhan Society 1877; 1: 137.
 • 7. Wasielewska-Wiśniewska B., Radziszewski K. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Valetudinaria – Post. Med. Klin. Wojsk. 2006; 11(2): 50–53.
 • 8. Nowiński J. Choroba Parkinsona – etiologia, objawy kliniczne, różnicowanie o leczenie. Geriatr. Pol. 2005; 1: 37–50.
 • 9. Postulska-Chromik A., Sławek J. Współczesne i przyszłe możliwości leczenia choroby Parkinsona. Neurol. Prakt. 2008; 8(4): 7–17.
 • 10. Sławek J. Mam chorobę Parkinsona. Via Medica, Gdańsk 2010.
 • 11. Brzeziński K. Ból w chorobie Parkinsona. Ból 2009; 10(3): 9–14.
 • 12. Zawadka M., Krajewski S. Muzykoterapia jako forma wspomagania leczenia choroby Parkinsona. Valetudinaria – Post. Med. Klin. Wojsk. 2009; 14(1) : 32–35.
 • 13. Drużbicki M., Kwolek A. Nauka chodu z chorobą Parkinsona. Rehabil. Prakt. 2008; 3: 16–20.
 • 14. Struensee M., Idzikowski M., Przytalska L., Bułatowicz I., Kaźmierczak U., Srokowski G. Ocena wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. Nowiny Lek. 2010; 79: 191–198.
 • 15. Przeszłowska J. Znaczenie rehabilitacji w chorobie Parkinsona w ocenie pacjentów. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2010; 8: 305–313.
 • 16. Opara J., Błaszczyk J., Dyszkiewicz A. Zapobieganie upadkom w chorobie Parkinsona. Rehabil. Med. 2005; 9(1): 31–34.
 • 17. Kocur P., Wilk M. Nordic Walking – nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji. Rehabil. Med. 2006; 10(2): 9–14.
 • 18. Zając-Kowalska A., Białoszewski D., Woźniak W., Sar M. Wpływ nornic walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz oceny tej formy ruchowej przez osoby ćwiczące. Med. Sport. 2011; 27: 115–121.
 • 19. Gloc D., Nowak Z. Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji kardiologicznej. Rehabil. Prakt. 2011; 2: 34–37.
 • 20. Van Eijkeren F.J.M., Reijmers R. S.J., Kleinveld M. J., Minten A., Bruggen J.P., Bloem B.R. Nordic walking improves mobility in Parkinson’s Disease. Mov. Dis. 2008; 23: 2239–2243.
 • 21. Hoehn M.M., Yahr M.D. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology 1967; 17: 427–442.
 • 22. Fahn S., Elton R.L. i wsp. In: Fahn S., Marsden C.D., Calne D.B., Goldstein M. eds. Recent Developments in Parkinson’s Disease. Vol. 2, Macmillan Health Care Information, Florham Park, NJ, 1987, 293–304.
 • 23. Mathias S., Nayak U.S., Isaacs B. Balance in elderly patients: the "get-up and go " test. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1986; 67: 387–389.
 • 24. Marchetti G.F., Whitney S.L. Construction and Validation of the 4-Item Dynamic Gait Index. Phys. Ther. 2006; 86: 1651–1660.
 • 25. Kwolek A. Rehabilitacja medyczna, tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
 • 26. Zigmond M., Cameron J.L., Leak R.K. et al. Triggering endogenous neuroprotective processes through exercise in models of dopamine deficiency. Parkinsonism Relat. Disord. 2009; 15 Supl. 3: S42–S45.
 • 27. Palmer S.S., Mortimer J.A., Webster D.D., Bistevins R., Dickinson G.L. Exercise therapy for Parkinson’s disease. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1986; 67: 741–745.
 • 28. Behrman A.L., Cauraugh J.H., Light K.E. Practice as an intervention to improve speeded motor performance and motor learning in Parkinson’s disease. J. Neurol. Sci. 2000; 174: 127–136.
 • 29. Platz T., Brown R.G., Marsden C.D. Training improves the speed of aimed movements in Parkinson’s disease. Brain 1998; 121: 505–514.
 • 30. Ma H.I., Hwang W.J., Fang J.J. et al. Effects of virtual reality training on functional reaching movements in people with Parkinson’s disease: randomized controlled pilot trial. Clin. Rehabil. 2011; 25: 892–902.
 • 31. Hernandez-Reif M., Field T., Largie S. et al. Parkinson’s disease symptoms are differentially affected by massage therapy vs. progressive muscle relaxation: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2002; 6: 177–182.
 • 32. Śliwka A., Jarosz A., Nowobilski R. Muzykoterapia jako składowa kompleksowego procesu leczenia. Zeszyty Naukowe AWF Kraków 2008; 91: 7–16.
 • 33. Wojtuń-Sikora B. Znaczenie tańca i form muzyczno-ruchowych w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży. Prz. Nauk. Kult. Fiz. Uniw. Rzesz. 2006; 1: 92–96.
 • 34. Tomaino C. Music Therapy to Benefit individuals with Parkinson’s disease. Mov. Dis. 2006; 21 supl. 13: 29.
 • 35. Pacchetti C., Aglieri R., Mancini F., Fundaro C., Martignoni E., Nappi G. Active music therapy and Parkinson’s disease: an integrative metod for motor and emotional rehabilitation. Psychom. Med. 2000; 62: 386–393.
 • 36. Zając-Kowalska A., Białoszewski D., Woźniak W., Sar M. Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz oceny tej formy ruchowej przez osoby ćwiczące. Med. Sport. 2011; 27: 115–121.
 • 37. Wilk M., Kocur P., Różańska A. i wsp. Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania Nordic Walking jako uzupełniającego elementu ćwiczeń fizycznych w drugim etapie rehabilitacji po zawale serca. Rehabil. Med. 2005; 9(2): 33–38.
 • 38. Mannerkorpi K., Nordeman L., Cider A., Jonsson G. Does moderate-to-high intensity Nordic Walking improve functional capacity and paint in fibromyalgia? A prospective randomized controlled trial. Arthtitis. Res. Ther. 2010; 12(5): 189.
 • 39. Kocur P., Deskur-Śmielecka E., Wilk M., Dylewicz P. Effects of Nordic Walking training on exercise capacity and fitness in men participating in early, short-term inpatient cardiac rehabilitation after an acute coronary syndromea controlled trial. Clin. Rehabil. 2009; 23: 995–1004.
 • 40. de Dreua M.J., van der Wilk A.S.D., Poppe E., Kwakkel G., van Wegen E.E. Rehabilitation, exercise therapy and music in patients with Parkinson’s disease: a meta-analysis of the effects of music-based movement therapy on walking ability, balance and quality of life. Parkinsonism Relat. Disord. 2012; 18 supl. 1: 114–119.
 • 41. Reuter I., Mehnert S., Leone P., Kaps M., Oechsner M., Engelhardt M . Effects of a Flexibility and Relaxation Programme, Walking, and Nordic Walking on Parkinson’s Disease. J. Aging Res. 2011: 232–473.
 • 42. Fritz B., Rombach S., Godau J., Berg D., Horstmann T., Grau S. The influence of Nordic Walking training on sit-to-stand transfer in Parkinson patients. Gait Posture 2011; 34: 234–238.
 • 43. Ebersbach G., Ebersbach A., Edler D., Kaufhold O., Kusch M., Kupsch A., Wissel J. Comparing Exercise in Parkinson’s Disease–The Berlin LSVT1BIG Study. Mov. Dis. 2010; 25: 1902–1908.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e420b190-ffd7-484f-b27d-4c2e5a68d77c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.