PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 1 | 83-89
Article title

Zaniedbanie – (nie)świadomą formą przemocy wobec dziecka

Content
Title variants
EN
Violence against children caused by negligence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowaniem przejawianym wobec dziecka, które definiować
należy jako zaniedbywanie jest: nieodpowiednia
opieka fizyczna i medyczna, krzywdzące traktowanie
dziecka, brak edukacji szkolnej, wystawianie dziecka na
wpływy niemoralne a nawet kryminalne. Zaniedbywanie
to jeden z czterech (obok przemocy fizycznej, psychicznej
i seksualnej) wymiarów przemocy wobec dziecka, zarówno
w okresie prenatalnym, jak i po jego urodzeniu. Mogą
nim być: antyzdrowotne zachowania kobiety ciężarnej,
zaniechanie karmienia piersią, czynne i bierne palenie rodziców/
opiekunów, nieprawidłowe żywienie dziecka, deprywacja
potrzeby miłości i przynależności.
EN
The catalogue of behaviors towards children that shall
be defined as negligence consists of: improper physical
and medical care, lack of education, harmful treatment of
children, exposure of the children to immoral or even
criminal impact. Negligence is one of the four (beside
physical, psychical and sexual abuse) means of violence
against children, displayed both during prenatal development
and the period after the birth of the child. It could
be defined as: anti-health oriented behaviors of the pregnant
women, omission of breastfeeding, active and passive
smoking of the parents/legal guardians, improper nutrition
of children, deprivation of need for love and belonging.
Keywords
Contributors
 • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Specjalistycznej, Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Zakład Pielęgniarskiej Opieki Specjalistycznej, Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
 • 1. Dzierżanowski J.: Rola komunikacji w wychowaniu dziecka w rodzinie. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 37-45.
 • 2. Słomian B.: Rodzina – środowiskiem pełnego rozwoju dziecka. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 30-36.
 • 3. Wojtal M., Orawczak E.: Problem dziecka maltretowanego w rodzinie. W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. (red) Steciwko A., Pirogowicz I. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2005: 12-16.
 • 4. Widziak R., Wojtal M.: Psychologiczne następstwa przemocy wobec dziecka w rodzinie. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1. (red) Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2013: 133-143.
 • 5. Kobak E., Hamankiewicz J., Koźniewska D., Żyła A., Dragunajtys- Sudoł M., Wieteska – Klimczak A., Książyk J.: Skrajne wyniszczenie niemowlęcia jako efekt zaniedbania rodziców. Opis przypadku. Annals of Diagnosic Paediatric Pathology. 2012, 16 (1-2):49-53.
 • 6. Fromm E.: O sztuce miłości. Dom wydawniczy Rebis. Poznań 2002.
 • 7. Janiuk E.: Problem przemocy w rodzinie w praktyce położnej. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. T.1 (red.) Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2013: 41-52.
 • 8. Landwójtowicz P.: Cierpienie samotnego macierzyństwa. W: Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania. (red) Kalus A., Krok D. Uniwersytet Opolski 2007: 27-38.
 • 9. Horowitz L.M., Bartholomew K.: Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four – Category Model. Journal of Personality and Social Psychology 1991, Vol.61, No2: 226- 244.
 • 10. Spitz R.: Anaclitic depression . An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanal. Study Child 1946; 2: 313-342.
 • 11. Bowlby J.:Attachment and loss (T. III) London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis; 1980.
 • 12. Ainsworth M., Blehar M., Waters M., Wall S. Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation . Hillsdale, N.J: Erlbaum; 1978.
 • 13. Hanke W.: Wczesne zagrożenia środowiskowe w okresie płodowym a ryzyko wystąpienia zaburzeń w układzie rozrodczym u dzieci i dorosłych. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zdrowie dzieci w różnych środowiskach – problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia. Fundacja na rzecz dzieci zagłębia miedziowego. Legnica 2013: 16-17.
 • 14. Gryboś M.: Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka. W: Dziecko i jego środowisko. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii. (red.) Pirogowicz I., Steciwko A. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2007: 21-26.
 • 15. Łuczak I., Żurawicka D., Zimnowoda M.: Alkohol, nikotyna i narkotyki w ciąży – analiza skutków. W: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. T.2 (red.) Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2009: 22-28.
 • 16. Liszcz K.: Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci – matek pijących alkohol w ciąży. Annals of Diagnostic Paediatric Pathology, 2012, 16 (1-2): 23-26.
 • 17. Sochocka L., Wojtal M., Wróblewska I., Wojtyłko A.: FAS – problem zdrowotny, z którego się nie wyrasta. W: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. T.4 (red.) Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2011.
 • 18. Pirogowicz I., Patyk M., Popecki P., Markiewicz-Górka I., Gryboś-Jagielska A., Pawlas K.: Narażenie na dym tytoniowy kobiet w ciąży – czynne i bierne palenie. Człowiek-ZdrowieŚrodowisko. Streszczenia prac. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Szczecin 2011.
 • 19. Polańska K., Hanke W., Sobala W., Ligocka D.: Ocena wpływu ekspozycji na dym tytoniowy na parametry urodzeniowe noworodka. Jubileuszowa XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych. Legnica 2011.
 • 20. Pirogowicz I.: Nikotyna a dziecko – czy to tylko bierne palenie tytoniu? W: Dziecko i jego środowisko. Uzależnienia a dzieci i młodzież. (red.) Steciwko A., Pirogowicz I. Continuo. Wrocław 2006: 126-132.
 • 21. Makosiej R.J., Czkwianianc E., Sochocka L.: Wybrane problemy zdrowotne uwarunkowane nieprawidłowym żywieniem dziecka – aspekt kliniczny i pielęgniarski. W: Wybrane zagadnienia z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. Tom I. (red.) Sochocka L., Wojtyłko A.. Studio IMPRESO. Opole 2012:55-74.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e37ef605-b289-4a1f-80a1-6e0613e5959f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.