PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 172–178
Article title

Violence, suicidal attempts and relationships with parents in a group of adolescent girls. Pilot studies

Content
Title variants
PL
Doświadczanie przemocy ze strony rówieśników, próby samobójcze i relacje z rodzicami w grupie nastoletnich dziewcząt. Badania pilotażowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: An analysis of the correlation between experiencing peer violence and suicidal behaviours with regard to relationships with parents. Material and methods: The study included 43 girls (aged between 12 and 16 years) admitted to the Department of Paediatrics at the Prof. Antoni Gębala Children’s Hospital in Lublin due to suicidal attempts. The study group consisted of 17 girls who experienced peer violence, while the control group included 26 girls who attempted suicide for other reasons than peer violence. A sociodemographic questionnaire and a metric survey of own design, in which the girls specified the intensity of a given feature on a scale of 1–10, were used. Results: There were statistically significant differences between girls experiencing peer violence vs. control group in terms of the feeling of being unloved by parents (p < 0.04), receiving parental attention (p < 0.002), home safety (p < 0.05), the feeling of being abandoned by parents (p < 0.0003), the feeling of loneliness (p < 0.004), being disliked at school (p < 0.003), having friends (p < 0.01), the number of suicide attempts (p < 0.03), and having thoughts about preparing for an effective suicide attempt (p < 0.01). A strong conviction about having “cool” friends was correlated with a decrease in the number of suicidal thoughts (p < 0.02), belief that the suicide will be successful one day (p < 0.04), and the intensity of thinking about preparing for an effective suicide attempt (p < 0.03). Conclusions: Having friends can indirectly eliminate the consequences of parental failure to meet child’s basic needs as well as reduce suicidal thoughts and attempts. The quality of family relationships may affect the relationships with peers, which is associated with becoming potential victims of violence.
PL
Cel badań: Analiza zależności między doświadczaniem przemocy ze strony rówieśniczej a zachowaniami suicydalnymi w odniesieniu do relacji z rodzicami. Materiał i metody: Przebadano 43 dziewczęta (w wieku 12–16 lat), które zostały przyjęte na Oddział Ogólnodziecięcy w Klinice Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie z powodu próby samobójczej. Grupę główną stanowiło 17 dziewcząt doświadczających przemocy ze strony rówieśników, natomiast grupę kontrolną – 26 dziewcząt, które targnęły się na swoje życie z innego powodu niż przemoc rówieśnicza. Badanie przeprowadzono przy pomocy przygotowanej ankiety socjodemograficznej oraz ankiety metryczkowej własnej konstrukcji, w której dziewczęta określały natężenie danej cechy w skali od 1 do 10. Wyniki: Wystąpiły istotne statystycznie różnice między dziewczętami doświadczającymi przemocy ze strony grupy rówieśniczej a grupą kontrolną w zakresie: poczucia bycia niekochanym ze strony rodziców (p < 0,04), otrzymywania uwagi ze strony rodziców (p < 0,002), poczucia bezpieczeństwa w domu (p < 0,05), poczucia bycia porzuconym przez rodziców (p < 0,0003), poczucia samotności (p < 0,004), bycia nielubianym w szkole (p < 0,003), posiadania przyjaciół (p < 0,01), liczby prób samobójczych (p < 0,03), myśli o przygotowywaniu się do popełnienia skutecznej próby samobójczej (p < 0,01). Wraz ze wzrostem przekonania o posiadaniu „fajnych” przyjaciół malały: liczba myśli o odebraniu sobie życia (p  <  0,02), przekonanie, że  kiedyś uda  się zabić (p  <  0,04), natężenie myśli o przygotowywaniu się do skutecznej próby samobójczej (p < 0,03). Wnioski: Posiadanie przyjaciół pośrednio niweluje skutki podstawowych potrzeb niezaspokojonych przez rodziców i może wpłynąć na zmniejszenie liczby myśli i prób samobójczych. Natomiast jakość relacji w rodzinie może mieć wpływ na związki z rówieśnikami, co łączy się z faktem bycia ofiarą przemocy.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
172–178
Physical description
Contributors
 • Department of Health Psychology, Jagiellonian University – Medical College, Krakow, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Paediatrics Clinic, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Paediatrics Clinic, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • Bąbik A, Olejniczak D: Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 2014; 13: 99–121.
 • Befrienders Worldwide: Suicide Statistics. 2017. Available from: http://www.befrienders.org/suicide-statistics [cited: 30 March 2017].
 • Burk T, Edmondson AH, Whitehead T et al.: Suicide risk factors among victims of bullying and other forms of violence: data from the 2009 and 2011 Oklahoma Youth Risk Behavior Surveys. J Okla State Med Assoc 2014; 107: 335–342.
 • Craig W, Harel-Fisch Y, Fogel-Grinvald H et al.; HBSC Violence & Injuries Prevention Focus Group; HBSC Bullying Writing Group: A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries. Int J Public Health 2009; 54 Suppl 2: 216–224.
 • Dąbrowski Z: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Vol. 2, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006: 126–127.
 • Dojwa K: Przemoc wśród nieletnich. In: Szczepanik R, Wawrzyniak J (eds.): Różne spojrzenia na przemoc. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008: 65–78.
 • Gallagher M, Prinstein MJ, Simon V et al.: Social anxiety symptoms and suicidal ideation in a clinical sample of early adolescents: examining loneliness and social support as longitudinal mediators. J Abnorm Child Psychol 2014; 42: 871–883.
 • Gmitrowicz A, Wolanek U, Madej A et al.: Motywy podejmowania prób samobójczych przez młodzież w wieku 13–19 lat. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5: 51–64.
 • Goldner L, Berenshtein-Dagan T: Adolescents’ true-self behavior and adjustment: the role of family security and satisfaction of basic psychological needs. Merrill Palmer Q (Wayne State Univ Press) 2016; 62: 48–73.
 • Jundziłł E: Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży diagnoza – zaspokojenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005: 26–28.
 • Kancelaria Senatu: Agresja i przemoc w szkołach. 2012. Available from: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/ plik/ot-613_2.pdf.
 • Komendant-Brodowska A: Przemoc w szkole. Raport z badań, lipiec 2011. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Lee CY, Goldstein SE: Loneliness, stress, and social support in young adulthood: does the source of support matter? J Youth Adolesc 2016; 45: 568–580.
 • Mitchel TA: Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania. Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 1994: 66.
 • Nicolaisen M, Thorsen K: What are friends for? Friendships and loneliness over the lifespan – from 18 to 79 years. Int J Aging Hum Dev 2017; 84: 126–158.
 • Nock MK, Borges G, Bromet EJ et al.: Suicide and suicidal behavior. Epidemiol Rev 2008; 30: 133–154.
 • Pandey GN: Biological basis of suicide and suicidal behavior. Bipolar Disord 2013; 15: 524–541.
 • Salmivalli C: Bullying and the peer group: a review. Aggress Violent Behav 2010; 15: 112–120.
 • Smith PK, Pepler D, Rigby K (eds.): Bullying in Schools: How Successful Can Interventions Be? Cambridge University Press, Cambridge 2004: 100.
 • Szymczak M, Tworek M, Kędzierski R et al.: Samobójstwo – przyczyny natury społecznej i aspekt psychologiczny. Available from: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace_studentow/prace/samobojstwa2.pdf [cited: 3 April 2017]. Turecki G, Brent DA: Suicide and suicidal behaviour. Lancet 2016; 387: 1227–1239.
 • Velki T: Uloga nekih obiteljskih čimbenika u pojavi nasilja među djecom. Psihologijske teme 2012; 21: 29–60.
 • Vijayakumar L: Suicide in women. Indian J Psychiatry 2015; 57 (Suppl 2): S233–S238.
 • Wasserman D, Cheng Q, Jiang GX: Global suicide rates among young people aged 15–19. World Psychiatry 2005; 4: 114–120.
 • Woodhead M: Psychology and the cultural construction of children’s needs. In: James A, Prout A (eds.): Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Falmer Press, London 1997: 63–84.
 • World Health Organization: Suicide. 2017a. Available from: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/ [cited: 30 March 2017].
 • World Health Organization: Suicide data. 2017b. Available from: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ [cited: 30 March 2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e344092b-f9da-4334-8eb0-3335f5507d43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.